Här ser du alla funktioner på våra Stones innespa serie:

Klocka/temperatur

Vattemmassage (pump)

Automatisk vattepåfyllning

Luftmassage (blower)

Värme

Desinficeringsprogram

Skruva upp

Undervattensljus

Skruva ner

Start

Avloppsventilen stängs och vattenpåfyllning sker tills vattennivån är som minst 5 cm över det översta rygg- / jetmunstycket. Se punkt 2.0 om ert spabad / badkar har automatisk vattenpåfyllning.

OBS: Vid påfyllning av varmt vatten rekommenderas en maximal temperatur på 40 °C.

Punkt 1.0 – Starta vattenmassage

Starta vattenmassagen genom att trycka på knappen för vattenmassage. Pumpen kör under 20 min och stannar sedan.

Punkt 1.1 – Starta om vattenmassagen

Starta vattenmassagen på nytt genom att trycka på knappen för vattenmassage. Nu kommer pumpen att vara aktiv under 2 timmar eller tills vattentemperaturen har nått det förinställda börvärdet (se punkt 2.9). 

Ditt spabad har nu uppnått önskad temperatur och är klart för bruk.

OBS: Under startprocessen kan man inte få pumpen att pulsera (se punkt 2.2).

Systembeskrivning

Punkt 2.0 – Starta automatisk vattenpåfyllning

Tryck på knappen för vattenpåfyllning och håll den intryckt (ca 5 sekunder) tills kontrollampan vid knappen börjar blinka.

Nu öppnas magnetventilen och spabadet fylls på. På tankens utsida har man monterat en sensor som styr tankens vattenståndsnivå. 20 sekunder efter att nivån har uppnåtts avslutas vattenpåfyllningen. Sensorn fungerar även som ett torrkörningsskydd - man kan alltså inte starta pump, fläkt m.m. om det inte finns vatten i tanken.

Punkt 2.0 – Mer vatten

Om man vill ha mer vatten i tanken trycker man återigen på knappen för vattenpåfyllning och håller den intryckt under 5 sekunder. När sensorn registrerar att det redan finns vatten i tanken fyller den bara på med vatten i 1 minut (punkt 2.1 upprepas vid behov - gå till "start").

Punkt 2.2 - Starta vattenmassagen

 • Tryck On - Vattenmassagen (pumpen) startar.
 • Tryck Pulsering - Vattenmassagen (pumpen) startar-stoppar-startar osv.
 • Tryck Off - Vattenmassagen (pumpen) stoppar.

Punkt 2.3 - Starta luftmassage

 • Tryck On - Vattenmassagen (fläkten) startar.
 • Tryck Pulsering - Vattenmassage (fläkten) kör i intervaller upp och ner.
 • Tryck Off - Vattenmassagen (fläkten) stoppar.

Punkt 2.4 - Tänd undervattenljuset

 • Tryck On - Undervattenljuset tänds.
 • Tryck Pulsering - Undervattenljuset tänds-släcks-tänds osv.
 • Tryck Off - Undervattenljuset släcks.

Punkt 2.5 - Dessa knappar kan användas på följande tre sätt:

 • Plusknapp - Om fläkten är i drift kan man öka (+) eller minska (-) fläktens lufttryck vid luftmassage.
 • Minusknapp - Inställning av värmeelement (se punkt 2.9).
 • Minusknapp - Inställning av klockan (se punkt 3.0).

Punkt 2.6 - Beskrivning av desinficeringsprogrammet

För att kunna starta desinficeringsprogrammet måste det finns vatten i tanken (minst 1 cm ovanför det översta munstycket). Man kan använda vattnet som man senast har badat i. Förutom detta ska man kontrollera att det finns desinficeringsvätska i behållaren. Detta kan man se genom att den lilla kontrollampan / lysdioden (se punkt 4.0) lyser konstant om behållaren är tom. Kontrollampan släcks när man har fyllt på med desinficeringsvätska (1 liter). Om behållaren är tom kan man inte starta desinficeringsprogrammet.

OBS: Bildas det så pass mycket skum att det flyter över tankens kant ska man stänga för luftkontrollerna i tankens överkant.

Punkt 2.7 - Starta desinficeringsprogrammet

Tryck på knappen för desinficeringsprogrammet och håll den intryckt (ca 5 sekunder) tills den blinkande kontrollampan börjar att lysa.
Om det uppstår ett fel blinkar kontrollampan snabbt och konstant. I detta fall - se punkt 4.0.

Punkt 2.8 Beskrivning av desinficeringsprocessen

Pumpen (och fläkten om sådan finns) startar och magnetventilen på sidan av desinficeringsbehållaren öppnas. Pumpen drar nu in desinficeringsvätska från behållaren så länge magnetventilen är öppen. 

Magnetventilen är öppen under 30-60 sekunder beroende av tankens storlek. Detta förinställs på vår fabrik i Århus.

När tiden har gått ut stängs magnetventilen. Pump m.m. stoppas. Efter 7 minuter kommer pumpen (och fläkten om sådan finns) återigen att aktiveras - men endast under 30 sekunder och utan att tillsätta mer desinficeringsvätska till vattnet. Denna process upprepas flera gånger för att se till att spabadets tank och rörsystem desinficeras på bästa sätt.

När kontrollampan släcks har hela process avslutats. Vi rekommenderar att man låter vattnet stå i ett par timmar eller helst över natten innan man tömmer ut det. Dessutom rekommenderar vi att man torkar av tanken med en mjuk trasa eller svamp. Skölj tanken med en handdusch och fyll slutligen tanken med kallt vatten.

Starta nu pumpen (och fläkten om sådan finns) ett par gånger. Öppna för utloppet och låt den bli kvar i detta läge tills du ska använda spabadet igen.

Viktigt: Smörj tankens utlopp med silikonspray efter ovanstående procedur eftersom man precis har tagit bort det gamla smörjmedlet.

Punkt 2.9 - Värmeelement

Tryck på knappen för värme och ställ in temperaturen till önskad nivå genom att trycka på + och - (se punkt 2.5).

När man trycker på knappen för värme kommer den att blinka och vara aktiv under 5 sekunder eller tills man slutar att trycka på + / -. Han man inte ställt in temperaturen får man helt enkelt upprepa punkt 2.9.

OBS: Man måste ställa in temperaturen i ett intervall från 30-45 °C.

Punkt 3.0 - Inställning av klockan

Håll knappen för klockan intryck under minst 10 sekunder tills klockan blinkar för timmar. Ställ nu in önskade timmar genom att trycka på knapparna + / - (se punkt 2.5).
Tryck återigen på "klockknappen" och klockan blinkar nu för minuter. Ställ nu in önskade minuter genom att trycka på knapparna + / - (se punkt 2.5.). Tryck återigen på "klockknappen" för att avsluta inställningen av klockan.

Punkt 4.0 - Felsökning

Knappens kontrollampa blinkar snabbt och konstant.
Det finns för lite eller ingen desinficeringsvätska i behållaren. Fyll på behållaren med desinficeringsvätska.

Pump, fläkt m.m. kan inte aktiveras.
Vattennivån i tanken är för låg. Fyll på med mer vatten i tanken.

Pumpen drar inte in desinficeringsvätskan till tanken.
Kontakta serviceavdelningen hos DenForm.