Klor till pool og spa

Varför är klor viktigt?

Med klor håller du badvattnet rent och bakteriefritt. Med DenForms klorserie är du dessutom försäkrad om en särskilt effektiv vattenbehandling.

Ofta säljs klor utblandat med kalk, men inte hos oss. Vi använder koncentrerat klor som är mer effektivt än de flesta andra märken. En annan fördel med koncentrerat klor är att du inte behöver tillsätta så stora mängder.

Vattentest

Använd ett testset för att justera doseringen. Också här är det skillnad på produkter. Många använder små pappersremsor som doppas i vattnet, men vår erfarenhet är att de kan vara oprecisa. Vi har bäst erfarenhet av tabletter som löses upp i vattnet.

Klornivån ska vara ca 1,0 mg per liter vand. Vattnet får inte lukta klor. Om det luktar klor, låt spabadet stå utan lock ett tag tills lukten har försvunnit.

Chockklor

Klor i granulatform är snabbupplösligt. Klorgranulat kallas även för chockklor, eftersom det kan tillsättas om klornivån blivit för låg och du vill snabbt kunna desinficera badet.

Vid chockklorering är det bra att först lösa upp den mängden klor du vill tillsätta i en ren hink med vatten, och sedan hälla klorlösningen längs kanten av poolen eller spabadet.

Klortabletter

Klortabletter löses upp långsammare och håller därför en stabil klornivå under en längre tid. Tabletterna kan läggas direkt i spabadets skimmer (bräddavlopp) eller i en klordispenser.

Klor angriper organismer, som bland annat kommer i vattnet tillsammans med de badande. Det är därför normalt att klornivån sjunker och att pH-värdet stiger när man badar i vattnet.