Så här reglerar du vattenkvaliteten i pools og spabad

Sänk pH-värdet med pH-minus

PH-värdet stiger med tiden och vid användning av poolen. Därför kan det vara nödvändigt att sänka pH-värdet. För detta behöver du använda pH-minus.

PH-minus är ett lättlösligt granulat utformat för användning i privata simbassänger.

I stora offentliga simbassänger används saltsyra i flytande form för att sänka pH-värdet i vattnet. Saltsyra har ett extremt lågt pH på ungefär 0,5. Den är också tillgänglig i flytande form men är svårhanterat. Offentliga simbassänger har en automatisk mätning och dosering av saltsyra och klor.

VARNING: Dödliga klorgaser kan uppstå om klor och saltsyra blandas! De får endast blandas i vatten.

Det finns två goda anledningar till förför du bör ha det rätta pH-värdet innan du tillsätter klor:

1. Klor är mest effektivt vid pH 7,2. Klor är faktiskt bara hälften så effektiv vid pH 8,5 i förhållande till pH 7,4. Därför sparar du både pengar och klorhalt genom att först justera pH-värdet.

2. Om pH-värdet är för högt kan en kalkutfällning inträffa när du tillsätter klor. Det innebär att kalken i vattnet kommer att separeras. Det är ofarligt men det gör att vattnet blir grumligt, poolväggarna skrovliga och det ser inte särskilt inbjudande ut. Men du behöver inte byta ut vattnet i poolen efter ett kalkfall, men det kan ta veckor att få kalken att bli ett med vattnet igen.

Hur man reglerar klornivån

Klorhalten hålls jämn med hjälp av klortabletter.

Klortabletterna placeras i en dispenser som flyter runt i poolen. Tabletter är tillgängliga som både 20 g och 200 g.

Chockklorera pools og spabad

Om klorvärdet i din pool har fallit till en mycket låg nivå och om det börjat bli alg- och bakterietillväxt, kan det vara en bra idé att chockklorera vattnet. Chockklor är ett lättlösligt granulat som omedelbart ökar klorhalten och attackerar organiska ämnen i vattnet. Därefter kan vattnet rengöras från föroreningar mekaniskt via filer vid behov.

Alger gör att vattnet ser grönt ut.
Bakteriell tillväxt gör att poolens kanter känns oljiga och slemmiga.

Om vattnets pH har fallit under 7,0 och sålunda blir surt, blir ögonen och slemhinnorna aggressivt irriterade. För att höja vattnets pH till idealnivå, tillsätt pH-plus-produkten. Det dock vanligast att behöva sänka pH-nivån.

Tips vid test av klor och pH

Om du inte kan mäta värdet på skalan eftersom vattnet antingen är för surt eller för basiskt, försök då mäta utspätt vatten. Ta en liter badvatten från din pool och blanda den med en liter kranvatten i en hink. Mät blandvattnet för att bestämma om vattnet är surt eller basiskt. Tillsätt därefter pH-minus, pH-plus eller klor efter behov.