Saltgenerator

Friskt och bakteriefritt badvatten

Saltgeneratorn ger ett naturligt desinfektionsmedel utan behovet att tillsätta klor. En saltvattenpool är betydligt enklare att underhålla än en klorpool eftersom saltgeneratorn inte påverkar poolens pH och är kompatibel med andra poolkemikalier. Dessutom är saltlösning bra för huden.

Det finns många goda skäl att välja en saltvattenpool men du bör vara medveten om att andra typer av tillbehör måste kunna klara av saltvattnet. Detta gäller till exempel med poolstegen och värmeväxlaren.