Sandfiltre

Rent vatten i din pool

Ett sandfilter är den mest effektiva metoden för mekanisk rengöring av vattnet i en pool. DenForm har ett kvalitativt utbud av sandfilter som är lätta att använda.

Poolpumpen leder vattnet genom filtersanden där partiklar och föroreningar fastnar i sanden och det renade vattnet leds tillbaka till poolen. Det är samma princip som i naturen, där regnvatten rensas genom jorden innan det når grundvatten. Med ett sandfilter minskar du på behovet och förbrukningen av kemikalier.

Kom ihåg att det måste vara grov sand i botten och fin sand på toppen av sandfiltret.

Välj rätt sandfilter för mängden vatten i din pool.