Stålväggspoolar

Kvalitets-swimmingpools i många varianter

Smarta tips - när du har en swimmingpool

Det är smart att kontrollera följande när du har en pool i trädgården eller på terrassen:

Klorhalt

När du använder klor bryter det ned organiska material som bakterier och alger i vattnet och säkrar därmed rent vatten i poolen.

pH-värde

pH-värdet ökar med tiden och vid användning av poolen. Därför kan det vara nödvändigt att minska pH-värdet. För detta ska du använda pH-minus. 
pH-minus är ett lättlösligt granulat för användning i privata swimmingpooler

Hur varm ska poolen vara -uppvärmning av en swimmingpool
Vi rekommenderar en maximal temperatur på ca 32 grader eftersom en alltför hög temperatur kan mjuka upp poolens liners. Dessutom är det inte heller behagligt att bada i 32 graders varmt vatten.

Den ideala simtemperaturen ligger mellan 25-29 grader.

Kunskap om stålväggspooler

Swimmingpooler med stålväggar från DenForm har en mycket lång livslängd. 

- Överväg först om du vill ha en fristående swimmingpool eller om din nya swimmingpool ska vara nedgrävd. Välj sedan en korrekt poolmodell utifrån behov och utrymme. Kom ihåg att man normalt ska hålla ett avstånd till fastighetsgränsen på minst 2,5 meter.

- Med stålväggspooler från DenForm sker själva vattenbehandlingen enkelt på grund av den stora skimmern, det korrekta sandfiltret och den kraftfulla pumpen - till skillnad från billigare pooler utan skimmer och sandfilter. Billigare pooler leder ofta till problem med alger och bakterier i vattnet.

- DenForm är specialister inom swimmingpooler och vattenrening och tillhandahåller alla slags tillbehör som du behöver för din pool - kemikalier, värmepumpar, undervattensljus, rengöringsutrustning och robotar samt saltgeneratorer.

- Beroende på om du väljer en fristående eller nedgrävd swimmingpool får man lägga mer eller mindre tid på att bygga swimmingpoolen. En fristående pool monteras på en dag - medan en nedgrävd kräver förberedelser som utgrävning och beredning av botten och sidor. Själva monteringen av poolen är densamma för båda typerna.

Kunskap om montering av poolen

Fristående pool

Vid montering av en fristående swimmingpool måste underlaget vara plant, jämn och bestå av ett fast material i form av trä, kakel, betong eller hårt packad sand. Innan montering lägger man ut ett underlag av filt för att säkra att linerduken inte skadas av stenar och rötter.
Därefter läggs bottenprofilen ut, stålväggen placeras i bottenprofilen, linerduken monteras och jämnas ut, toppskenan monteras - och tekniken installeras. Sedan är det dags att fylla på med vatten i din nya pool. Totalt får du räkna med cirka 1 dags arbete. 

Nedgrävd pool

Vid montering av en nedgrävd pool ska man gräva ut ett hål som är ungefär 30-50 cm större i omkrets än poolen och ca 10 cm djupare än poolens höjd. Väljer man en rund pool följer man samma procedur som för en fristående pool - men vi rekommenderar att man gjuter grunden med en tjocklek på ca 10 cm. Fyll sedan på med vatten i poolen och fyll resterande hålöppning med sand som har blandats med torrbetong (växelvis med 10 cm åt gången). Nu är poolen klar för användning och eventuell utläggning av kantplattor. För en oval pool är proceduren densamma som för en nedgrävd rund pool. Förutom att man på varje långsida ska gjuta en stödmur på ca 4 meter i poolens höjd innan montering. Sedan följs ovanstående procedur. Några dagars arbete - många års njutning!

Denform ApS

Kontaktinformation

Fyll i formuläret och sedan återkommer vår kundservice till dig inom 1-2 vardagar. Det lovar vi.

+46 8 4080 9494 mail@denform.se

Viborgvej 291, 8210 Aarhus N

Kontakt Oss


Utomhusspa tilbehör

Filter till spabad, nackkuddar, locköverdrag, lusthus eller värmepumpar... Här hittar du tillbehör och utrustning för den ultimata spaupplevelsen.

Utomhusspa tilbehör

Filter till spabad, nackkuddar, locköverdrag, lusthus eller värmepumpar... Här hittar du tillbehör och utrustning för den ultimata spaupplevelsen.

Error executing template "Designs/Rapido/ContentPage/Paragraph/CardParagraph.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_2a9a3e2770c540feb20d3f618a72b0dd.<RenderTheContent>b__46_0(TextWriter __razor_helper_writer) in D:\web\denform.dk\Files\Templates\Designs\Rapido\ContentPage\Paragraph\CardParagraph.cshtml:line 2201
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_2a9a3e2770c540feb20d3f618a72b0dd.Execute() in D:\web\denform.dk\Files\Templates\Designs\Rapido\ContentPage\Paragraph\CardParagraph.cshtml:line 2138
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 2 @using Dynamicweb.Frontend 3 @using Dynamicweb.Content.Items 4 @using Dynamicweb 5 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 6 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 7 8 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 9 @using Dynamicweb.Frontend 10 11 @* Include the components *@ 12 @using System.Text.RegularExpressions 13 @using System.Collections.Generic 14 @using System.Reflection 15 @using System.Web 16 @using System.Web.UI.HtmlControls 17 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 18 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.Articles 19 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.Documentation 20 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 21 22 23 @*--- START: Base block renderers ---*@ 24 25 @helper RenderBlockList(List<Block> blocks) 26 { 27 bool debug = !String.IsNullOrEmpty(HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("debug")) ? Convert.ToBoolean(HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("debug")) : false; 28 blocks = blocks.OrderBy(item => item.SortId).ToList(); 29 30 foreach (Block item in blocks) 31 { 32 if (debug) { 33 <!-- Block START: @item.Id --> 34 } 35 36 if (item.Design == null) 37 { 38 @RenderBlock(item) 39 } 40 else if (item.Design.RenderType == RenderType.None) { 41 string cssClass = item.Design.CssClass != null ? item.Design.CssClass : ""; 42 43 <div class="@cssClass dw-mod"> 44 @RenderBlock(item) 45 </div> 46 } 47 else if (item.Design.RenderType != RenderType.Hide) 48 { 49 string cssClass = item.Design.CssClass != null ? item.Design.CssClass : ""; 50 51 if (!item.SkipRenderBlocksList) { 52 if (item.Design.RenderType == RenderType.Row) 53 { 54 <div class="grid grid--align-content-start @cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 55 @RenderBlock(item) 56 </div> 57 } 58 59 if (item.Design.RenderType == RenderType.Column) 60 { 61 string hidePadding = item.Design.HidePadding ? "u-no-padding" : ""; 62 string size = item.Design.Size ?? "12"; 63 size = Regex.IsMatch(size, @"\d") ? "md-" + item.Design.Size : item.Design.Size; 64 65 <div class="grid__col-lg-@item.Design.Size grid__col-md-@item.Design.Size grid__col-sm-12 grid__col-xs-12 @hidePadding @cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 66 @RenderBlock(item) 67 </div> 68 } 69 70 if (item.Design.RenderType == RenderType.Table) 71 { 72 <table class="table @cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 73 @RenderBlock(item) 74 </table> 75 } 76 77 if (item.Design.RenderType == RenderType.TableRow) 78 { 79 <tr class="@cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 80 @RenderBlock(item) 81 </tr> 82 } 83 84 if (item.Design.RenderType == RenderType.TableColumn) 85 { 86 <td class="@cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 87 @RenderBlock(item) 88 </td> 89 } 90 91 if (item.Design.RenderType == RenderType.CardHeader) 92 { 93 <div class="card-header @cssClass dw-mod"> 94 @RenderBlock(item) 95 </div> 96 } 97 98 if (item.Design.RenderType == RenderType.CardBody) 99 { 100 <div class="card @cssClass dw-mod"> 101 @RenderBlock(item) 102 </div> 103 } 104 105 if (item.Design.RenderType == RenderType.CardFooter) 106 { 107 <div class="card-footer @cssClass dw-mod"> 108 @RenderBlock(item) 109 </div> 110 } 111 } 112 else 113 { 114 @RenderBlock(item) 115 } 116 } 117 118 if (debug) { 119 <!-- Block END: @item.Id --> 120 } 121 } 122 } 123 124 @helper RenderBlock(Block item) 125 { 126 bool debug = !String.IsNullOrEmpty(HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("debug")) ? Convert.ToBoolean(HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("debug")) : false; 127 128 if (item.Template != null) 129 { 130 @BlocksPage.RenderTemplate(item.Template) 131 } 132 133 if (item.Component != null) 134 { 135 string customSufix = "Custom"; 136 string methodName = item.Component.HelperName; 137 138 ComponentBase[] methodParameters = new ComponentBase[1]; 139 methodParameters[0] = item.Component; 140 Type methodType = this.GetType(); 141 142 MethodInfo customMethod = methodType.GetMethod(methodName + customSufix); 143 144 try { 145 if (debug) { 146 <!-- Component: @methodName.Replace("Render", "") --> 147 } 148 if(customMethod != null) { 149 @customMethod.Invoke(this, methodParameters).ToString(); 150 } else { 151 MethodInfo generalMethod = methodType.GetMethod(methodName); 152 @generalMethod.Invoke(this, methodParameters).ToString(); 153 } 154 } catch { 155 try { 156 MethodInfo generalMethod = methodType.GetMethod(methodName); 157 @generalMethod.Invoke(this, methodParameters).ToString(); 158 } catch(Exception ex) { 159 throw new Exception(item.Component.GetType().Name + " method '" + methodName +"' could not be invoked", ex); 160 } 161 } 162 } 163 164 if (item.BlocksList.Count > 0 && !item.SkipRenderBlocksList) 165 { 166 @RenderBlockList(item.BlocksList) 167 } 168 } 169 170 @*--- END: Base block renderers ---*@ 171 172 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 173 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 174 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 175 @using System.IO 176 177 @* Required *@ 178 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 179 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 180 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 181 182 183 @helper Render(ComponentBase component) 184 { 185 if (component != null) 186 { 187 @component.Render(this) 188 } 189 } 190 191 @* Components *@ 192 @using System.Reflection 193 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 194 195 196 @* Component *@ 197 198 @helper RenderIcon(Icon settings) 199 { 200 if (settings != null) 201 { 202 string color = settings.Color != null ? "style=\"color: " + settings.Color + "\"" : ""; 203 204 if (settings.Name != null) 205 { 206 if (string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 207 { 208 <i class="@settings.Prefix @settings.Name @settings.CssClass" @color></i> 209 } 210 else 211 { 212 if (settings.LabelPosition == IconLabelPosition.Before) 213 { 214 <div class="u-flex u-flex--align-items-center @settings.CssClass">@settings.Label <i class="@settings.Prefix @settings.Name u-margin-left" @color></i></div> 215 } 216 else 217 { 218 <div class="u-flex u-flex--align-items-center @settings.CssClass"><i class="@settings.Prefix @settings.Name u-margin-right--lg u-w20px" @color></i>@settings.Label</div> 219 } 220 } 221 } 222 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 223 { 224 @settings.Label 225 } 226 } 227 } 228 @using System.Reflection 229 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 230 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 231 @using Dynamicweb.Core 232 233 @* Component *@ 234 235 @helper RenderButton(Button settings) 236 { 237 if (settings != null && (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title) || settings.Icon != null)) 238 { 239 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 240 List<string> classList = settings.CssClass != null ? settings.CssClass.Split(' ').ToList() : new List<string>(); 241 if (settings.Disabled) { 242 attributes.Add("disabled", "true"); 243 classList.Add("disabled"); 244 } 245 246 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.ConfirmText) || !string.IsNullOrEmpty(settings.ConfirmTitle)) 247 { 248 settings.Id = !string.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? settings.Id : Guid.NewGuid().ToString("N"); 249 @RenderConfirmDialog(settings); 250 settings.OnClick = "document.getElementById('" + settings.Id + "ModalTrigger').checked = true"; 251 } 252 253 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 254 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 255 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.AltText)) 256 { 257 attributes.Add("title", settings.AltText); 258 } 259 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 260 { 261 string cleanTitle = Regex.Replace(settings.Title, "<.*?>", String.Empty); 262 cleanTitle = cleanTitle.Replace("&nbsp;", " "); 263 attributes.Add("title", cleanTitle); 264 } 265 266 var onClickEvents = new List<string>(); 267 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 268 { 269 onClickEvents.Add(settings.OnClick); 270 } 271 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Href)) 272 { 273 onClickEvents.Add("location.href='" + settings.Href + "'"); 274 } 275 if (onClickEvents.Count > 0) 276 { 277 attributes.Add("onClick", string.Join(";", onClickEvents)); 278 } 279 280 if (settings.ButtonLayout != ButtonLayout.None) 281 { 282 classList.Add("btn"); 283 string btnLayout = Enum.GetName(typeof(ButtonLayout), settings.ButtonLayout).ToLower(); 284 if (btnLayout == "linkclean") 285 { 286 btnLayout = "link-clean"; //fix 287 } 288 classList.Add("btn--" + btnLayout); 289 } 290 291 if (settings.Icon == null) 292 { 293 settings.Icon = new Icon(); 294 } 295 296 settings.Icon.CssClass += Enum.GetName(typeof(ButtonLayout), settings.ButtonLayout).ToLower() != "linkclean" ? " u-flex--align-center" : ""; 297 settings.Icon.Label = settings.Title; 298 299 attributes.Add("type", Enum.GetName(typeof(ButtonType), settings.ButtonType).ToLower()); 300 301 <button class="@string.Join(" ", classList) dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@Render(settings.Icon)</button> 302 } 303 } 304 305 @helper RenderConfirmDialog(Button settings) 306 { 307 Modal confirmDialog = new Modal { 308 Id = settings.Id, 309 Width = ModalWidth.Sm, 310 Heading = new Heading 311 { 312 Level = 2, 313 Title = settings.ConfirmTitle 314 }, 315 BodyText = settings.ConfirmText 316 }; 317 318 confirmDialog.AddAction(new Button { Title = Translate("Cancel"), ButtonLayout = ButtonLayout.Secondary, OnClick = "document.getElementById('" + settings.Id + "ModalTrigger').checked = false"}); 319 confirmDialog.AddAction(new Button { Title = Translate("OK"), ButtonLayout = ButtonLayout.Primary, OnClick = "document.getElementById('" + settings.Id + "ModalTrigger').checked = false;" + settings.OnClick }); 320 321 @Render(confirmDialog) 322 } 323 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 324 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 325 @using Dynamicweb.Core 326 327 @helper RenderDashboard(Dashboard settings) 328 { 329 var widgets = settings.GetWidgets(); 330 331 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.WidgetsBaseBackgroundColor)) 332 { 333 //set bg color for them 334 335 System.Drawing.Color color = System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml(settings.WidgetsBaseBackgroundColor); 336 int r = Convert.ToInt16(color.R); 337 int g = Convert.ToInt16(color.G); 338 int b = Convert.ToInt16(color.B); 339 340 var count = widgets.Length; 341 var max = Math.Max(r, Math.Max(g, b)); 342 double step = 255.0 / (max * count); 343 var i = 0; 344 foreach (var widget in widgets) 345 { 346 i++; 347 348 var shade = "rgb(" + Converter.ToString(r * step * i).Replace(",", ".") + ", " + Converter.ToString(g * step * i).Replace(",", ".") + ", " + Converter.ToString(b * step * i).Replace(",", ".") + ")"; 349 widget.BackgroundColor = shade; 350 } 351 } 352 353 <div class="dashboard @settings.CssClass dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 354 @foreach (var widget in widgets) 355 { 356 <div class="dashboard__widget"> 357 @Render(widget) 358 </div> 359 } 360 </div> 361 } 362 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 363 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 364 365 @helper RenderDashboardWidgetLink(DashboardWidgetLink settings) 366 { 367 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 368 { 369 var backgroundStyles = ""; 370 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.BackgroundColor)) 371 { 372 backgroundStyles = "style=\"background-color:" + settings.BackgroundColor + "\""; 373 } 374 375 <a href="@settings.Link" class="widget widget--link @settings.CssClass dw-mod" @backgroundStyles title="@settings.Title" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 376 <div class="u-center-middle u-color-light"> 377 @if (settings.Icon != null) 378 { 379 settings.Icon.CssClass += "widget__icon"; 380 @Render(settings.Icon) 381 } 382 <div class="widget__title">@settings.Title</div> 383 </div> 384 </a> 385 } 386 } 387 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 388 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 389 390 @helper RenderDashboardWidgetCounter(DashboardWidgetCounter settings) 391 { 392 var backgroundStyles = ""; 393 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.BackgroundColor)) 394 { 395 backgroundStyles = "style='background-color:" + settings.BackgroundColor + "'"; 396 } 397 398 <div class="widget @settings.CssClass dw-mod" @backgroundStyles @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 399 <div class="u-center-middle u-color-light"> 400 @if (settings.Icon != null) 401 { 402 settings.Icon.CssClass += "widget__icon"; 403 @Render(settings.Icon) 404 } 405 <div class="widget__counter">@settings.Count</div> 406 <div class="widget__title">@settings.Title</div> 407 </div> 408 </div> 409 } 410 @using System.Reflection 411 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 412 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 413 @using Dynamicweb.Core 414 415 @* Component *@ 416 417 @helper RenderLink(Link settings) 418 { 419 if (settings != null && !string.IsNullOrEmpty(settings.Href) && (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title) || settings.Icon != null)) 420 { 421 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 422 List<string> classList = settings.CssClass != null ? settings.CssClass.Split(' ').ToList() : new List<string>(); 423 if (settings.Disabled) 424 { 425 attributes.Add("disabled", "true"); 426 classList.Add("disabled"); 427 } 428 429 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.AltText)) 430 { 431 attributes.Add("title", settings.AltText); 432 } 433 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 434 { 435 attributes.Add("title", settings.Title); 436 } 437 438 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 439 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 440 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onClick", settings.OnClick); } 441 attributes.Add("href", settings.Href); 442 443 if (settings.ButtonLayout != ButtonLayout.None) 444 { 445 classList.Add("btn"); 446 string btnLayout = Enum.GetName(typeof(ButtonLayout), settings.ButtonLayout).ToLower(); 447 if (btnLayout == "linkclean") 448 { 449 btnLayout = "link-clean"; //fix 450 } 451 classList.Add("btn--" + btnLayout); 452 } 453 454 if (settings.Icon == null) 455 { 456 settings.Icon = new Icon(); 457 } 458 settings.Icon.Label = settings.Title; 459 460 if (settings.Target == LinkTargetType.Blank && settings.Rel == LinkRelType.None) 461 { 462 settings.Rel = LinkRelType.Noopener; 463 } 464 if (settings.Target != LinkTargetType.None) 465 { 466 attributes.Add("target", "_" + Enum.GetName(typeof(LinkTargetType), settings.Target).ToLower()); 467 } 468 if (settings.Download) 469 { 470 attributes.Add("download", "true"); 471 } 472 if (settings.Rel != LinkRelType.None) 473 { 474 attributes.Add("rel", Enum.GetName(typeof(LinkRelType), settings.Rel).ToLower()); 475 } 476 477 <a class="@string.Join(" ", classList) dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@Render(settings.Icon)</a> 478 } 479 } 480 @using System.Reflection 481 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 482 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 483 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 484 485 486 @* Component *@ 487 488 @helper RenderRating(Rating settings) 489 { 490 if (settings.Score > 0) 491 { 492 int rating = settings.Score; 493 string iconType = "fa-star"; 494 495 switch (settings.Type.ToString()) { 496 case "Stars": 497 iconType = "fa-star"; 498 break; 499 case "Hearts": 500 iconType = "fa-heart"; 501 break; 502 case "Lemons": 503 iconType = "fa-lemon"; 504 break; 505 case "Bombs": 506 iconType = "fa-bomb"; 507 break; 508 } 509 510 <div class="u-ta-right"> 511 @for (int i = 0; i < settings.OutOf; i++) 512 { 513 <i class="@(rating > i ? "fas" : "far") @iconType"></i> 514 } 515 </div> 516 } 517 } 518 @using System.Reflection 519 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 520 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 521 522 523 @* Component *@ 524 525 @helper RenderSelectFieldOption(SelectFieldOption settings) 526 { 527 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 528 if (settings.Checked) { attributes.Add("selected", "true"); } 529 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 530 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 531 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 532 533 <option @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@settings.Label</option> 534 } 535 @using System.Reflection 536 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 537 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 538 539 540 @* Component *@ 541 542 @helper RenderNavigation(Navigation settings) { 543 @RenderNavigation(new 544 { 545 id = settings.Id, 546 cssclass = settings.CssClass, 547 startLevel = settings.StartLevel, 548 endlevel = settings.EndLevel, 549 expandmode = settings.Expandmode, 550 sitemapmode = settings.SitemapMode, 551 template = settings.Template 552 }) 553 } 554 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 555 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 556 557 558 @* Component *@ 559 560 @helper RenderBreadcrumbNavigation(BreadcrumbNavigation settings) { 561 settings.Id = String.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? "breadcrumb" : settings.Id; 562 settings.Template = String.IsNullOrEmpty(settings.Template) ? "Breadcrumb.xslt" : settings.Template; 563 settings.StartLevel = settings.StartLevel == 0 ? 1 : settings.StartLevel; 564 settings.EndLevel = settings.EndLevel == 10 ? 1 : settings.EndLevel; 565 settings.Expandmode = String.IsNullOrEmpty(settings.Expandmode) ? "all" : settings.Expandmode; 566 settings.SitemapMode = false; 567 568 @RenderNavigation(settings) 569 } 570 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 571 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 572 573 574 @* Component *@ 575 576 @helper RenderLeftNavigation(LeftNavigation settings) { 577 settings.Id = String.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? "breadcrumb" : settings.Id; 578 settings.Template = String.IsNullOrEmpty(settings.Template) ? "Breadcrumb.xslt" : settings.Template; 579 settings.StartLevel = settings.StartLevel == 0 ? 1 : settings.StartLevel; 580 settings.EndLevel = settings.EndLevel == 10 ? 1 : settings.EndLevel; 581 settings.Expandmode = String.IsNullOrEmpty(settings.Expandmode) ? "all" : settings.Expandmode; 582 583 <div class="grid__cell"> 584 @RenderNavigation(settings) 585 </div> 586 } 587 @using System.Reflection 588 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 589 @using Dynamicweb.Core 590 591 @* Component *@ 592 593 @helper RenderHeading(Heading settings) 594 { 595 if (settings != null && !string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 596 { 597 string color = settings.Color != null ? "style=\"color: " + settings.Color + "\"" : ""; 598 string tagName = settings.Level != 0 ? "h" + settings.Level.ToString() : "div"; 599 600 @("<" + tagName + " class=\"" + settings.CssClass + " dw-mod\" " + color + ">") 601 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 602 { 603 @Render(new Link { Href = settings.Link, Icon = settings.Icon, Title = settings.Title, ButtonLayout = ButtonLayout.None }) 604 } 605 else 606 { 607 if (settings.Icon == null) 608 { 609 settings.Icon = new Icon(); 610 } 611 settings.Icon.Label = settings.Title; 612 @Render(settings.Icon) 613 } 614 @("</" + tagName + ">"); 615 } 616 } 617 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 618 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 619 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 620 621 622 @* Component *@ 623 624 @helper RenderImage(Image settings) 625 { 626 if (settings.FilterPrimary != ImageFilter.None || settings.FilterSecondary != ImageFilter.None) 627 { 628 Dictionary<string, string> optionalAttributes = new Dictionary<string, string>(); 629 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.FilterColor)) { optionalAttributes.Add("style", "background-color: " + settings.FilterColor); } 630 631 if (settings.Caption != null) 632 { 633 @:<div> 634 } 635 636 var primaryFilterClass = settings.FilterPrimary.ToString().ToLower(); 637 var secondaryFilterClass = settings.FilterSecondary.ToString().ToLower(); 638 639 <div class="image-filter image-filter--@primaryFilterClass u-position-relative dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes)> 640 <div class="image-filter image-filter--@secondaryFilterClass dw-mod"> 641 @if (settings.Link != null) 642 { 643 <a href="@settings.Link"> 644 @RenderTheImage(settings) 645 </a> 646 } 647 else 648 { 649 @RenderTheImage(settings) 650 } 651 </div> 652 </div> 653 654 if (settings.Caption != null) 655 { 656 <span class="image-caption dw-mod">@settings.Caption</span> 657 @:</div> 658 } 659 } 660 else 661 { 662 if (settings.Caption != null) 663 { 664 @:<div> 665 } 666 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 667 { 668 <a href="@settings.Link"> 669 @RenderTheImage(settings) 670 </a> 671 } 672 else 673 { 674 @RenderTheImage(settings) 675 } 676 677 if (settings.Caption != null) 678 { 679 <span class="image-caption dw-mod">@settings.Caption</span> 680 @:</div> 681 } 682 } 683 } 684 685 @helper RenderTheImage(Image settings) 686 { 687 if (settings != null) 688 { 689 string alternativeImage = !string.IsNullOrEmpty(Pageview.AreaSettings.GetItem("Settings").GetString("AlternativeImage")) ? Pageview.AreaSettings.GetItem("Settings").GetFile("AlternativeImage").PathUrlEncoded : "/Images/missing_image.jpg"; 690 string placeholderImage = "/Files/Images/placeholder.gif"; 691 string imageEngine = "/Admin/Public/GetImage.ashx?"; 692 693 string imageStyle = ""; 694 695 switch (settings.Style) 696 { 697 case ImageStyle.Ball: 698 imageStyle = "grid__cell-img--ball"; 699 break; 700 701 case ImageStyle.Triangle: 702 imageStyle = "grid__cell-img--triangle"; 703 break; 704 } 705 706 if (settings.Style == ImageStyle.Ball || settings.Style == ImageStyle.Circle || settings.Style == ImageStyle.Triangle) 707 { 708 settings.ImageDefault.Crop = settings.ImageDefault.Crop == 5 ? settings.ImageDefault.Crop = 0 : settings.ImageDefault.Crop; 709 710 if (settings.ImageDefault != null) 711 { 712 settings.ImageDefault.Height = settings.ImageDefault.Width; 713 } 714 if (settings.ImageMedium != null) 715 { 716 settings.ImageMedium.Height = settings.ImageMedium.Width; 717 } 718 if (settings.ImageSmall != null) 719 { 720 settings.ImageSmall.Height = settings.ImageSmall.Width; 721 } 722 } 723 724 string defaultImage = imageEngine; 725 string imageSmall = ""; 726 string imageMedium = ""; 727 728 if (settings.DisableImageEngine) 729 { 730 defaultImage = settings.Path; 731 } 732 else 733 { 734 if (settings.ImageDefault != null) 735 { 736 defaultImage += Dynamicweb.Rapido.Services.Images.GetImagePathFromSettings(settings.ImageDefault); 737 738 if (settings.Path.GetType() != typeof(string)) 739 { 740 defaultImage += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path.PathUrlEncoded : ""; 741 defaultImage += settings.Path != null ? "&" + settings.Path.GetFocalPointParameters() : ""; 742 } 743 else 744 { 745 defaultImage += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path : ""; 746 } 747 748 defaultImage += "&AlternativeImage=" + alternativeImage; 749 } 750 751 if (settings.ImageSmall != null) 752 { 753 imageSmall = "data-src-small=\"" + imageEngine; 754 imageSmall += Dynamicweb.Rapido.Services.Images.GetImagePathFromSettings(settings.ImageSmall); 755 756 if (settings.Path.GetType() != typeof(string)) 757 { 758 imageSmall += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path.PathUrlEncoded : ""; 759 imageSmall += settings.Path != null ? "&" + settings.Path.GetFocalPointParameters() : ""; 760 } 761 else 762 { 763 imageSmall += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path : ""; 764 } 765 766 imageSmall += "&alternativeImage=" + alternativeImage; 767 768 imageSmall += "\""; 769 } 770 771 if (settings.ImageMedium != null) 772 { 773 imageMedium = "data-src-medium=\"" + imageEngine; 774 imageMedium += Dynamicweb.Rapido.Services.Images.GetImagePathFromSettings(settings.ImageMedium); 775 776 if (settings.Path.GetType() != typeof(string)) 777 { 778 imageMedium += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path.PathUrlEncoded : ""; 779 imageMedium += settings.Path != null ? "&" + settings.Path.GetFocalPointParameters() : ""; 780 } 781 else 782 { 783 imageMedium += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path : ""; 784 } 785 786 imageMedium += "&alternativeImage=" + alternativeImage; 787 788 imageMedium += "\""; 789 } 790 } 791 792 Dictionary<string, string> optionalAttributes = new Dictionary<string, string>(); 793 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { optionalAttributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 794 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 795 { 796 optionalAttributes.Add("alt", settings.Title); 797 optionalAttributes.Add("title", settings.Title); 798 } 799 800 if (settings.DisableLazyLoad) 801 { 802 <img id="@settings.Id" class="@imageStyle @settings.CssClass dw-mod" src="@defaultImage" @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes) /> 803 } 804 else 805 { 806 <img id="@settings.Id" class="b-lazy @imageStyle @settings.CssClass dw-mod" src="@placeholderImage" data-src="@defaultImage" @imageSmall @imageMedium @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes) /> 807 } 808 } 809 } 810 @using System.Reflection 811 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 812 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 813 814 @* Component *@ 815 816 @helper RenderFileField(FileField settings) 817 { 818 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 819 if (string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 820 { 821 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 822 } 823 824 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 825 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 826 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 827 if (settings.Multiple) { attributes.Add("multiple", "true"); } 828 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 829 if (string.IsNullOrEmpty(settings.ChooseFileText)) 830 { 831 settings.ChooseFileText = Translate("Choose file"); 832 } 833 if (string.IsNullOrEmpty(settings.NoFilesChosenText)) 834 { 835 settings.NoFilesChosenText = Translate("No files chosen..."); 836 } 837 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 838 839 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 840 841 string setValueToFakeInput = "FileUpload.setValueToFakeInput(this)"; 842 attributes.Add("onchange", setValueToFakeInput + (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange) ? settings.OnChange : "")); 843 844 attributes.Add("type", "file"); 845 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 846 settings.CssClass = "u-full-width " + settings.CssClass; 847 848 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 849 850 <div class="form__field-group u-full-width @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 851 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 852 { 853 <div class="u-full-width"> 854 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 855 @if (settings.Link != null) { 856 <div class="u-pull--right"> 857 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 858 @Render(settings.Link) 859 </div> 860 } 861 </div> 862 863 } 864 865 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 866 { 867 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 868 } 869 870 <div class="form__field-combi file-input u-no-margin dw-mod"> 871 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="file-input__real-input" data-no-files-text="@settings.NoFilesChosenText" data-many-files-text="@Translate("files")" /> 872 <label for="@settings.Id" class="file-input__btn btn--secondary btn dw-mod">@settings.ChooseFileText</label> 873 <label for="@settings.Id" class="@settings.CssClass file-input__fake-input js-fake-input dw-mod">@settings.NoFilesChosenText</label> 874 @if (settings.UploadButton != null) 875 { 876 settings.UploadButton.CssClass += " btn--condensed u-no-margin"; 877 @Render(settings.UploadButton) 878 } 879 </div> 880 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 881 </div> 882 } 883 @using System.Reflection 884 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 885 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 886 @using Dynamicweb.Core 887 @using System.Linq 888 889 @* Component *@ 890 891 @helper RenderDateTimeField(DateTimeField settings) 892 { 893 if (string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 894 { 895 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 896 } 897 898 var textField = new TextField { 899 Name = settings.Name, 900 Id = settings.Id, 901 Label = settings.Label, 902 HelpText = settings.HelpText, 903 Value = settings.Value, 904 Disabled = settings.Disabled, 905 Required = settings.Required, 906 ErrorMessage = settings.ErrorMessage, 907 CssClass = settings.CssClass, 908 WrapperCssClass = settings.WrapperCssClass, 909 OnChange = settings.OnChange, 910 OnClick = settings.OnClick, 911 Link = settings.Link, 912 ExtraAttributes = settings.ExtraAttributes, 913 // 914 Placeholder = settings.Placeholder 915 }; 916 917 @Render(textField) 918 919 List<string> jsAttributes = new List<string>(); 920 921 jsAttributes.Add("mode: '" + Enum.GetName(typeof(DateTimeFieldMode), settings.Mode).ToLower() + "'"); 922 923 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.DateFormat)) 924 { 925 jsAttributes.Add("dateFormat: '" + settings.DateFormat + "'"); 926 } 927 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.MinDate)) 928 { 929 jsAttributes.Add("minDate: '" + settings.MinDate + "'"); 930 } 931 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.MaxDate)) 932 { 933 jsAttributes.Add("maxDate: '" + settings.MaxDate + "'"); 934 } 935 if (settings.IsInline) 936 { 937 jsAttributes.Add("inline: " + Converter.ToString(settings.IsInline).ToLower()); 938 } 939 if (settings.EnableTime) 940 { 941 jsAttributes.Add("enableTime: " + Converter.ToString(settings.EnableTime).ToLower()); 942 } 943 if (settings.EnableWeekNumbers) 944 { 945 jsAttributes.Add("weekNumbers: " + Converter.ToString(settings.EnableWeekNumbers).ToLower()); 946 } 947 948 jsAttributes.AddRange(settings.GetFlatPickrOptions().Select(x => x.Key + ": " + x.Value)); 949 950 <script> 951 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { 952 flatpickr("#@textField.Id", { 953 @string.Join(",", jsAttributes) 954 }); 955 }); 956 </script> 957 } 958 @using System.Reflection 959 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 960 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 961 962 @* Component *@ 963 964 @helper RenderTextField(TextField settings) 965 { 966 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 967 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 968 { 969 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 970 } 971 972 /*base settings*/ 973 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 974 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 975 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 976 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 977 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 978 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 979 /*end*/ 980 981 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnKeyUp)) { attributes.Add("onkeyup", settings.OnKeyUp); } 982 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnInput)) { attributes.Add("oninput", settings.OnInput); } 983 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnFocus)) { attributes.Add("onfocus", settings.OnFocus); } 984 if (settings.ReadOnly) { attributes.Add("readonly", "true"); } 985 if (settings.MaxLength != 0) { attributes.Add("maxlength", settings.MaxLength.ToString()); } 986 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Placeholder)) { attributes.Add("placeholder", settings.Placeholder); } 987 attributes.Add("type", Enum.GetName(typeof(TextFieldType), settings.Type).ToLower()); 988 if (settings.Type == TextFieldType.Password) { attributes.Add("autocomplete", "off"); }; 989 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 990 991 settings.CssClass = "u-full-width " + settings.CssClass; 992 993 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 994 995 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 996 997 string noMargin = "u-no-margin"; 998 if (!settings.ReadOnly) { 999 noMargin = ""; 1000 } 1001 1002 <div class="form__field-group u-full-width @noMargin @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1003 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 1004 { 1005 <div class="u-full-width"> 1006 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1007 @if (settings.Link != null) { 1008 settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; 1009 1010 <div class="u-pull--right"> 1011 @Render(settings.Link) 1012 </div> 1013 } 1014 </div> 1015 1016 } 1017 1018 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1019 { 1020 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1021 } 1022 1023 @if (settings.ActionButton != null) 1024 { 1025 settings.ActionButton.CssClass += " btn--condensed u-no-margin"; 1026 <div class="form__field-combi u-no-margin dw-mod"> 1027 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1028 @Render(settings.ActionButton) 1029 </div> 1030 } 1031 else 1032 { 1033 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1034 } 1035 1036 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1037 </div> 1038 } 1039 @using System.Reflection 1040 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1041 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1042 1043 @* Component *@ 1044 1045 @helper RenderNumberField(NumberField settings) 1046 { 1047 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1048 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1049 { 1050 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1051 } 1052 1053 /*base settings*/ 1054 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1055 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1056 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1057 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1058 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1059 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1060 /*end*/ 1061 1062 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnKeyUp)) { attributes.Add("onkeyup", settings.OnKeyUp); } 1063 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnInput)) { attributes.Add("oninput", settings.OnInput); } 1064 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnFocus)) { attributes.Add("onfocus", settings.OnFocus); } 1065 if (settings.ReadOnly) { attributes.Add("readonly", "true"); } 1066 if (settings.Max != null) { attributes.Add("max", settings.Max.ToString()); } 1067 if (settings.Min != null) { attributes.Add("min", settings.Min.ToString()); } 1068 if (settings.Step != 0) { attributes.Add("step", settings.Step.ToString()); } 1069 if (settings.Value != null && !string.IsNullOrEmpty(settings.Value.ToString())) { attributes.Add("value", settings.Value.ToString()); } 1070 attributes.Add("type", "number"); 1071 1072 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1073 1074 <div class="form__field-group u-full-width @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1075 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 1076 { 1077 <div class="u-full-width"> 1078 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1079 @if (settings.Link != null) { 1080 <div class="u-pull--right"> 1081 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1082 @Render(settings.Link) 1083 </div> 1084 } 1085 </div> 1086 1087 } 1088 1089 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1090 { 1091 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1092 } 1093 1094 @if (settings.ActionButton != null) 1095 { 1096 settings.ActionButton.CssClass += " btn--condensed u-no-margin"; 1097 <div class="form__field-combi u-no-margin dw-mod"> 1098 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1099 @Render(settings.ActionButton) 1100 </div> 1101 } 1102 else 1103 { 1104 <div class="form__field-combi u-no-margin dw-mod"> 1105 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1106 </div> 1107 } 1108 1109 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1110 </div> 1111 } 1112 @using System.Reflection 1113 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1114 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1115 1116 1117 @* Component *@ 1118 1119 @helper RenderTextareaField(TextareaField settings) 1120 { 1121 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 1122 string id = settings.Id; 1123 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(id)) 1124 { 1125 id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1126 } 1127 1128 if (!string.IsNullOrEmpty(id)) { attributes.Add("id", id); } 1129 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1130 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnKeyUp)) { attributes.Add("onkeyup", settings.OnKeyUp); } 1131 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnInput)) { attributes.Add("oninput", settings.OnInput); } 1132 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnFocus)) { attributes.Add("onfocus", settings.OnFocus); } 1133 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1134 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Placeholder)) { attributes.Add("placeholder", settings.Placeholder); } 1135 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1136 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1137 if (settings.ReadOnly) { attributes.Add("readonly", "true"); } 1138 if (settings.MaxLength != 0) { attributes.Add("maxlength", settings.MaxLength.ToString()); } 1139 if (settings.Rows != 0) { attributes.Add("rows", settings.Rows.ToString()); } 1140 attributes.Add("name", settings.Name); 1141 1142 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 1143 1144 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1145 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 1146 { 1147 <div class="u-full-width"> 1148 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1149 @if (settings.Link != null) { 1150 <div class="u-pull--right"> 1151 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1152 @Render(settings.Link) 1153 </div> 1154 } 1155 </div> 1156 } 1157 1158 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1159 { 1160 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1161 } 1162 1163 <textarea class="u-full-width @settings.CssClass dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@settings.Value</textarea> 1164 1165 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1166 </div> 1167 } 1168 @using System.Reflection 1169 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1170 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1171 1172 1173 @* Component *@ 1174 1175 @helper RenderHiddenField(HiddenField settings) { 1176 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1177 attributes.Add("type", "hidden"); 1178 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1179 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 1180 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1181 1182 <input @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)/> 1183 } 1184 @using System.Reflection 1185 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1186 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1187 1188 @* Component *@ 1189 1190 @helper RenderCheckboxField(CheckboxField settings) 1191 { 1192 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1193 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1194 { 1195 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1196 } 1197 1198 /*base settings*/ 1199 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1200 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1201 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1202 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1203 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1204 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1205 /*end*/ 1206 1207 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 1208 1209 attributes.Add("type", "checkbox"); 1210 if (settings.Checked) { attributes.Add("checked", "true"); } 1211 settings.CssClass = "form__control " + settings.CssClass; 1212 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 1213 1214 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1215 1216 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1217 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1218 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 1219 { 1220 <label for="@settings.Id" class="dw-mod">@settings.Label</label> 1221 } 1222 1223 @if (settings.Link != null) { 1224 <span> 1225 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1226 @Render(settings.Link) 1227 </span> 1228 } 1229 1230 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1231 { 1232 <small class="form__help-text checkbox-help dw-mod">@settings.HelpText</small> 1233 } 1234 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1235 </div> 1236 } 1237 @using System.Reflection 1238 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1239 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1240 1241 1242 @* Component *@ 1243 1244 @helper RenderCheckboxListField(CheckboxListField settings) 1245 { 1246 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass u-margin-bottom dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 1247 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 1248 { 1249 <div class="u-full-width"> 1250 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1251 @if (settings.Link != null) { 1252 <div class="u-pull--right"> 1253 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1254 @Render(settings.Link) 1255 </div> 1256 } 1257 </div> 1258 1259 } 1260 1261 <div class="u-pull--left"> 1262 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1263 { 1264 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1265 } 1266 1267 @foreach (var item in settings.Options) 1268 { 1269 if (settings.Required) 1270 { 1271 item.Required = true; 1272 } 1273 if (settings.Disabled) 1274 { 1275 item.Disabled = true; 1276 } 1277 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) 1278 { 1279 item.Name = settings.Name; 1280 } 1281 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass)) 1282 { 1283 item.CssClass += settings.CssClass; 1284 } 1285 1286 /* value is not supported */ 1287 1288 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 1289 { 1290 item.OnClick += settings.OnClick; 1291 } 1292 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) 1293 { 1294 item.OnChange += settings.OnChange; 1295 } 1296 @Render(item) 1297 } 1298 1299 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1300 </div> 1301 1302 </div> 1303 } 1304 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1305 1306 @* Component *@ 1307 1308 @helper RenderSearch(Search settings) 1309 { 1310 var searchValue = HttpContext.Current.Request.QueryString.Get(settings.SearchParameter) ?? ""; 1311 var groupValue = HttpContext.Current.Request.QueryString.Get(settings.GroupsParameter) ?? ""; 1312 1313 if (string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1314 { 1315 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1316 } 1317 1318 var resultAttributes = new Dictionary<string, string>(); 1319 1320 if (settings.PageSize != 0) 1321 { 1322 resultAttributes.Add("data-page-size", settings.PageSize.ToString()); 1323 } 1324 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.GroupItemsFeedUrl)) 1325 { 1326 resultAttributes.Add("data-groups-feed-url", settings.GroupItemsFeedUrl); 1327 if (!string.IsNullOrEmpty(groupValue)) 1328 { 1329 resultAttributes.Add("data-selected-group", groupValue); 1330 } 1331 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.GroupsParameter)) 1332 { 1333 resultAttributes.Add("data-groups-parameter", settings.GroupsParameter); 1334 } 1335 } 1336 resultAttributes.Add("data-force-init", "true"); 1337 if (settings.GoToFirstSearchResultOnEnter) 1338 { 1339 resultAttributes.Add("data-go-to-first-search-result-on-enter", settings.GoToFirstSearchResultOnEnter.ToString().ToLower()); 1340 } 1341 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.SearchParameter)) 1342 { 1343 resultAttributes.Add("data-search-parameter", settings.SearchParameter); 1344 } 1345 resultAttributes.Add("data-search-feed-url", settings.SearchData.SearchFeedUrl); 1346 resultAttributes.Add("data-results-template-id", settings.SearchData.ResultsTemplateId); 1347 1348 if (settings.SecondSearchData != null) 1349 { 1350 resultAttributes.Add("data-second-search-feed-url", settings.SecondSearchData.SearchFeedUrl); 1351 resultAttributes.Add("data-second-results-template-id", settings.SecondSearchData.ResultsTemplateId); 1352 } 1353 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.ResultsPageUrl)) 1354 { 1355 resultAttributes.Add("data-results-page-url", settings.ResultsPageUrl); 1356 } 1357 1358 resultAttributes = resultAttributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1359 1360 string searchFieldCss = (settings.SearchButton == null) ? "search--with-icon" : ""; 1361 1362 <div class="search @settings.CssClass @searchFieldCss js-search-data-source dw-mod" id="@settings.Id" @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes)> 1363 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.GroupItemsFeedUrl)) 1364 { 1365 <button type="button" class="search__groups-btn dw-mod js-search-groups-btn">@Translate("All")</button> 1366 <ul class="dropdown dropdown--absolute-position dw-mod search__groups-results js-search-groups-list"></ul> 1367 } 1368 1369 <input type="text" class="search__field dw-mod js-search-field" placeholder="@settings.Placeholder" value="@searchValue"> 1370 1371 <div class="dropdown dropdown--absolute-position search__results dw-mod js-search-results @(settings.SecondSearchData != null ? "search__results--combined" : "")"> 1372 @if (settings.SecondSearchData != null) 1373 { 1374 <div class="search__column search__column--products dw-mod"> 1375 <div class="search__column-header dw-mod">@Translate("Products")</div> 1376 <ul class="search__results-list dw-mod js-search-results-list" id="@(settings.Id)_ResultsList"></ul> 1377 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.SearchData.ResultsPageUrl)) 1378 { 1379 @Render(new Link { 1380 Title = Translate("View all"), 1381 CssClass = "js-view-all-button u-margin", 1382 Href = settings.SearchData.ResultsPageUrl 1383 }); 1384 } 1385 </div> 1386 <div class="search__column search__column--pages dw-mod"> 1387 <div class="search__column-header">@Translate("Pages")</div> 1388 <ul class="search__results-list dw-mod js-search-results-second-list" id="@(settings.Id)_SecondResultsList"></ul> 1389 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.SecondSearchData.ResultsPageUrl)) 1390 { 1391 @Render(new Link 1392 { 1393 Title = Translate("View all"), 1394 CssClass = "js-view-all-button u-margin", 1395 Href = settings.SecondSearchData.ResultsPageUrl 1396 }); 1397 } 1398 </div> 1399 } 1400 else 1401 { 1402 <div class="search__column search__column--only dw-mod"> 1403 <ul class="search__results-list dw-mod js-search-results-list" id="@(settings.Id)_ResultsList"></ul> 1404 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.SearchData.ResultsPageUrl)) 1405 { 1406 @Render(new Link { 1407 Title = Translate("View all"), 1408 CssClass = "js-view-all-button u-margin", 1409 Href = settings.SearchData.ResultsPageUrl 1410 }); 1411 } 1412 </div> 1413 } 1414 </div> 1415 1416 @if (settings.SearchButton != null) 1417 { 1418 settings.SearchButton.CssClass += " search__btn js-search-btn"; 1419 if (settings.RenderDefaultSearchIcon) 1420 { 1421 settings.SearchButton.Icon = new Icon { Name = Pageview.AreaSettings.GetItem("Layout").GetItem("Icons").GetList("SearchIcon").SelectedValue }; 1422 } 1423 @Render(settings.SearchButton); 1424 } 1425 </div> 1426 } 1427 @using System.Reflection 1428 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1429 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1430 1431 1432 @* Component *@ 1433 1434 @helper RenderSelectField(SelectField settings) 1435 { 1436 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1437 { 1438 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1439 } 1440 1441 <div class="form__field-group u-full-width @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1442 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 1443 { 1444 <div class="u-full-width"> 1445 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1446 @if (settings.Link != null) { 1447 <div class="u-pull--right"> 1448 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1449 @Render(settings.Link) 1450 </div> 1451 } 1452 </div> 1453 } 1454 1455 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1456 { 1457 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1458 } 1459 1460 @if (settings.ActionButton != null) 1461 { 1462 settings.ActionButton.CssClass += " btn--condensed u-no-margin"; 1463 <div class="form__field-combi u-no-margin dw-mod"> 1464 @RenderSelectBase(settings) 1465 @Render(settings.ActionButton) 1466 </div> 1467 } 1468 else 1469 { 1470 @RenderSelectBase(settings) 1471 } 1472 1473 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1474 </div> 1475 } 1476 1477 @helper RenderSelectBase(SelectField settings) 1478 { 1479 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1480 1481 /*base settings*/ 1482 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1483 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1484 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1485 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1486 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1487 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1488 /*end*/ 1489 1490 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1491 1492 <select @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="u-full-width @settings.CssClass dw-mod"> 1493 @if (settings.Default != null) 1494 { 1495 @Render(settings.Default) 1496 } 1497 1498 @foreach (var item in settings.Options) 1499 { 1500 if (settings.Value != null) { 1501 item.Checked = item.Value == settings.Value; 1502 } 1503 @Render(item) 1504 } 1505 </select> 1506 } 1507 @using System.Reflection 1508 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1509 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1510 1511 @* Component *@ 1512 1513 @helper RenderRadioButtonField(RadioButtonField settings) 1514 { 1515 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1516 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1517 { 1518 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1519 } 1520 1521 /*base settings*/ 1522 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1523 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1524 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1525 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1526 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1527 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1528 /*end*/ 1529 1530 attributes.Add("type", "radio"); 1531 if (settings.Checked) { attributes.Add("checked", "true"); } 1532 settings.CssClass = "form__control " + settings.CssClass; 1533 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 1534 1535 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1536 1537 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1538 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1539 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 1540 { 1541 <label for="@settings.Id" class="dw-mod">@settings.Label</label> 1542 } 1543 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1544 { 1545 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1546 } 1547 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1548 </div> 1549 } 1550 @using System.Reflection 1551 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1552 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1553 1554 1555 @* Component *@ 1556 1557 @helper RenderRadioButtonListField(RadioButtonListField settings) 1558 { 1559 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 1560 1561 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass u-margin-bottom dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 1562 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 1563 { 1564 <label>@settings.Label</label> 1565 } 1566 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1567 { 1568 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1569 } 1570 1571 @foreach (var item in settings.Options) 1572 { 1573 if (settings.Required) 1574 { 1575 item.Required = true; 1576 } 1577 if (settings.Disabled) 1578 { 1579 item.Disabled = true; 1580 } 1581 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) 1582 { 1583 item.Name = settings.Name; 1584 } 1585 if (settings.Value != null && settings.Value == item.Value) 1586 { 1587 item.Checked = true; 1588 } 1589 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 1590 { 1591 item.OnClick += settings.OnClick; 1592 } 1593 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) 1594 { 1595 item.OnChange += settings.OnChange; 1596 } 1597 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass)) 1598 { 1599 item.CssClass += settings.CssClass; 1600 } 1601 @Render(item) 1602 } 1603 1604 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1605 </div> 1606 } 1607 @using System.Reflection 1608 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1609 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1610 1611 1612 @* Component *@ 1613 1614 @helper RenderNotificationMessage(NotificationMessage settings) 1615 { 1616 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Message)) 1617 { 1618 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1619 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1620 1621 string messageTypeClass = Enum.GetName(typeof(NotificationMessageType), settings.MessageType).ToLower(); 1622 string messageLayoutClass = Enum.GetName(typeof(NotificationMessageLayout), settings.MessageLayout).ToLower(); 1623 string minHeightClass = settings.Icon != null ? "u-min-h70px" : ""; 1624 1625 <div class="notification-message-@messageTypeClass notification-message-@messageLayoutClass @messageLayoutClass @minHeightClass @settings.CssClass u-full-width dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(attributes)> 1626 @if (settings.Icon != null) { 1627 settings.Icon.Label = !string.IsNullOrEmpty(settings.Icon.Label) ? settings.Message + settings.Icon.Label : settings.Message; 1628 @Render(settings.Icon) 1629 } else { 1630 @settings.Message 1631 } 1632 </div> 1633 } 1634 } 1635 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1636 1637 1638 @* Component *@ 1639 1640 @helper RenderHandlebarsRoot(HandlebarsRoot settings) { 1641 string preRender = !String.IsNullOrEmpty(settings.PreRenderScriptTemplate) ? "data-pre-render-template=\"" + settings.PreRenderScriptTemplate + "\"" : ""; 1642 1643 <div class="@settings.CssClass dw-mod js-handlebars-root" id="@settings.Id" data-template="@settings.ScriptTemplate" data-json-feed="@settings.FeedUrl" data-init-onload="@settings.InitOnLoad.ToString()" data-preloader="@settings.Preloader" @preRender> 1644 @if (settings.SubBlocks != null) { 1645 @RenderBlockList(settings.SubBlocks) 1646 } 1647 </div> 1648 } 1649 @using System.Reflection 1650 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1651 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1652 @using System.Text.RegularExpressions 1653 1654 1655 @* Component *@ 1656 1657 @helper RenderSticker(Sticker settings) { 1658 if (!String.IsNullOrEmpty(settings.Title)) { 1659 string size = settings.Size.ToString() != "None" ? "" + "stickers-container__tag--" + settings.Size.ToString().ToLower() : ""; 1660 string style = settings.Style.ToString() != "None" ? "" + "stickers-container__tag--" + settings.Style.ToString().ToLower() : ""; 1661 1662 Dictionary<String, String> optionalAttributes = new Dictionary<string, string>(); 1663 if (!String.IsNullOrEmpty(settings.Color) || !String.IsNullOrEmpty(settings.BackgroundColor)) { 1664 string styleTag = !String.IsNullOrEmpty(settings.Color) ? "color: " + settings.Color + "; " : ""; 1665 styleTag += !String.IsNullOrEmpty(settings.BackgroundColor) ? "background-color: " + settings.BackgroundColor + "; " : ""; 1666 optionalAttributes.Add("style", styleTag); 1667 } 1668 1669 <div class="stickers-container__tag @size @style @settings.CssClass dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@settings.Title</div> 1670 } 1671 } 1672 1673 @using System.Reflection 1674 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1675 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1676 1677 1678 @* Component *@ 1679 1680 @helper RenderStickersCollection(StickersCollection settings) 1681 { 1682 if (settings.Stickers.Count > 0) 1683 { 1684 string position = "stickers-container--" + Regex.Replace(settings.Position.ToString(), "([a-z])([A-Z])", "$1-$2").ToLower(); 1685 1686 <div class="stickers-container @position @settings.CssClass dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 1687 @foreach (Sticker sticker in settings.Stickers) 1688 { 1689 @Render(sticker) 1690 } 1691 </div> 1692 } 1693 } 1694 1695 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1696 1697 1698 @* Component *@ 1699 1700 @helper RenderForm(Form settings) { 1701 if (settings != null) 1702 { 1703 Dictionary<string, string> optionalAttributes = new Dictionary<string, string>(); 1704 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Action)) { optionalAttributes.Add("action", settings.Action); }; 1705 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { optionalAttributes.Add("name", settings.Name); }; 1706 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnSubmit)) { optionalAttributes.Add("onsubmit", settings.OnSubmit); }; 1707 var enctypes = new Dictionary<string, string> 1708 { 1709 { "multipart", "multipart/form-data" }, 1710 { "text", "text/plain" }, 1711 { "application", "application/x-www-form-urlencoded" } 1712 }; 1713 if (settings.Enctype != FormEnctype.none) { optionalAttributes.Add("enctype", enctypes[Enum.GetName(typeof(FormEnctype), settings.Enctype).ToLower()]); }; 1714 optionalAttributes.Add("method", settings.Method.ToString()); 1715 1716 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.FormStartMarkup)) 1717 { 1718 @settings.FormStartMarkup 1719 } 1720 else 1721 { 1722 @:<form class="@settings.CssClass u-no-margin dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 1723 } 1724 1725 foreach (var field in settings.GetFields()) 1726 { 1727 @Render(field) 1728 } 1729 1730 @:</form> 1731 } 1732 } 1733 @using System.Reflection 1734 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1735 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1736 1737 1738 @* Component *@ 1739 1740 @helper RenderText(Text settings) 1741 { 1742 @settings.Content 1743 } 1744 @using System.Reflection 1745 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1746 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1747 1748 1749 @* Component *@ 1750 1751 @helper RenderContentModule(ContentModule settings) { 1752 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Content)) 1753 { 1754 @settings.Content 1755 } 1756 } 1757 @using System.Reflection 1758 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1759 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1760 1761 1762 @* Component *@ 1763 1764 @helper RenderModal(Modal settings) { 1765 if (settings != null) 1766 { 1767 string modalId = !string.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? settings.Id : Guid.NewGuid().ToString("N"); 1768 1769 string onchange = !string.IsNullOrEmpty(settings.OnClose) ? "onchange=\"if(!this.checked){" + settings.OnClose + "}\"" : ""; 1770 1771 <input type="checkbox" id="@(modalId)ModalTrigger" class="modal-trigger" @onchange /> 1772 1773 <div class="modal-container"> 1774 @if (!settings.DisableDarkOverlay) 1775 { 1776 <label for="@(modalId)ModalTrigger" id="@(modalId)ModalOverlay" class="modal-overlay"></label> 1777 } 1778 <div class="modal modal--@settings.Width.ToString().ToLower() modal-height--@settings.Height.ToString().ToLower()" id="@(modalId)Modal"> 1779 @if (settings.Heading != null) 1780 { 1781 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Heading.Title)) 1782 { 1783 <div class="modal__header"> 1784 @Render(settings.Heading) 1785 </div> 1786 } 1787 } 1788 <div class="modal__body @(settings.Width.ToString().ToLower() == "full" ? "modal__body--full" : "")"> 1789 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.BodyText)) 1790 { 1791 @settings.BodyText 1792 } 1793 @if (settings.BodyTemplate != null) 1794 { 1795 @settings.BodyTemplate 1796 } 1797 @{ 1798 var actions = settings.GetActions(); 1799 } 1800 </div> 1801 @if (actions.Length > 0) 1802 { 1803 <div class="modal__footer"> 1804 @foreach (var action in actions) 1805 { 1806 if (Pageview.Device.ToString() != "Mobile") { 1807 action.CssClass += " u-no-margin"; 1808 } else { 1809 action.CssClass += " u-full-width u-margin-bottom"; 1810 } 1811 1812 @Render(action) 1813 } 1814 </div> 1815 } 1816 <label class="modal__close-btn" for="@(modalId)ModalTrigger"></label> 1817 </div> 1818 </div> 1819 } 1820 } 1821 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1822 1823 @* Component *@ 1824 1825 @helper RenderMediaListItem(MediaListItem settings) 1826 { 1827 <div class="media-list-item @settings.CssClass dw-mod" @(!string.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? "id=\"" + settings.Id + "\"" : "")> 1828 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 1829 { 1830 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 1831 { 1832 @Render(new Link 1833 { 1834 Href = settings.Link, 1835 CssClass = "media-list-item__sticker dw-mod", 1836 ButtonLayout = ButtonLayout.None, 1837 Title = settings.Label, 1838 OnClick = !string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick) ? settings.OnClick : "" 1839 }) 1840 } 1841 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 1842 { 1843 <span class="media-list-item__sticker dw-mod" onclick="@(settings.OnClick)"> 1844 <span class="u-uppercase">@settings.Label</span> 1845 </span> 1846 } 1847 else 1848 { 1849 <span class="media-list-item__sticker media-list-item__sticker--no-link dw-mod"> 1850 <span class="u-uppercase">@settings.Label</span> 1851 </span> 1852 } 1853 } 1854 <div class="media-list-item__wrap"> 1855 <div class="media-list-item__info dw-mod"> 1856 <div class="media-list-item__header dw-mod"> 1857 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 1858 { 1859 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 1860 { 1861 @Render(new Link 1862 { 1863 Href = settings.Link, 1864 CssClass = "media-list-item__name dw-mod", 1865 ButtonLayout = ButtonLayout.None, 1866 Title = settings.Title, 1867 OnClick = !string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick) ? settings.OnClick : "" 1868 }) 1869 } 1870 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 1871 { 1872 <span class="media-list-item__name dw-mod" onclick="@(settings.OnClick)">@settings.Title</span> 1873 } 1874 else 1875 { 1876 <span class="media-list-item__name media-list-item__name--no-link dw-mod">@settings.Title</span> 1877 } 1878 } 1879 1880 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Status)) 1881 { 1882 <div class="media-list-item__state dw-mod">@settings.Status</div> 1883 } 1884 </div> 1885 @{ 1886 settings.InfoTable.CssClass += " media-list-item__parameters-table"; 1887 } 1888 1889 @Render(settings.InfoTable) 1890 </div> 1891 <div class="media-list-item__actions dw-mod"> 1892 <div class="media-list-item__actions-list dw-mod"> 1893 @{ 1894 var actions = settings.GetActions(); 1895 1896 foreach (ButtonBase action in actions) 1897 { 1898 action.ButtonLayout = ButtonLayout.None; 1899 action.CssClass += " media-list-item__action link"; 1900 1901 @Render(action) 1902 } 1903 } 1904 </div> 1905 1906 @if (settings.SelectButton != null && !string.IsNullOrEmpty(settings.SelectButton.Title)) 1907 { 1908 settings.SelectButton.CssClass += " u-no-margin"; 1909 1910 <div class="media-list-item__action-button"> 1911 @Render(settings.SelectButton) 1912 </div> 1913 } 1914 </div> 1915 </div> 1916 </div> 1917 } 1918 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1919 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1920 1921 @helper RenderTable(Table settings) 1922 { 1923 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 1924 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1925 1926 var enumToClasses = new Dictionary<TableDesign, string> 1927 { 1928 { TableDesign.Clean, "table--clean" }, 1929 { TableDesign.Bordered, "table--bordered" }, 1930 { TableDesign.Striped, "table--striped" }, 1931 { TableDesign.Hover, "table--hover" }, 1932 { TableDesign.Compact, "table--compact" }, 1933 { TableDesign.Condensed, "table--condensed" }, 1934 { TableDesign.NoTopBorder, "table--no-top-border" } 1935 }; 1936 string tableDesignClass = ""; 1937 if (settings.Design != TableDesign.None) 1938 { 1939 tableDesignClass = enumToClasses[settings.Design]; 1940 } 1941 1942 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass) || settings.Design != TableDesign.None) { attributes.Add("class", "table " + tableDesignClass + " " + settings.CssClass + " dw-mod"); } 1943 1944 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary(d => d.Key, d => d.Last().Value); 1945 1946 <table @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes)> 1947 @if (settings.Header != null) 1948 { 1949 <thead> 1950 @Render(settings.Header) 1951 </thead> 1952 } 1953 <tbody> 1954 @foreach (var row in settings.Rows) 1955 { 1956 @Render(row) 1957 } 1958 </tbody> 1959 @if (settings.Footer != null) 1960 { 1961 <tfoot> 1962 @Render(settings.Footer) 1963 </tfoot> 1964 } 1965 </table> 1966 } 1967 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1968 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1969 1970 @helper RenderTableRow(TableRow settings) 1971 { 1972 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 1973 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1974 1975 var enumToClasses = new Dictionary<TableRowDesign, string> 1976 { 1977 { TableRowDesign.NoBorder, "table__row--no-border" }, 1978 { TableRowDesign.Border, "table__row--border" }, 1979 { TableRowDesign.TopBorder, "table__row--top-line" }, 1980 { TableRowDesign.BottomBorder, "table__row--bottom-line" }, 1981 { TableRowDesign.Solid, "table__row--solid" } 1982 }; 1983 1984 string tableRowDesignClass = ""; 1985 if (settings.Design != TableRowDesign.None) 1986 { 1987 tableRowDesignClass = enumToClasses[settings.Design]; 1988 } 1989 1990 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass) || settings.Design != TableRowDesign.None) { attributes.Add("class", "table__row " + tableRowDesignClass + " " + settings.CssClass + " dw-mod"); } 1991 1992 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary(d => d.Key, d => d.Last().Value); 1993 1994 <tr @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes)> 1995 @foreach (var cell in settings.Cells) 1996 { 1997 if (settings.IsHeaderRow) 1998 { 1999 cell.IsHeader = true; 2000 } 2001 @Render(cell) 2002 } 2003 </tr> 2004 } 2005 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 2006 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 2007 @using Dynamicweb.Core 2008 2009 @helper RenderTableCell(TableCell settings) 2010 { 2011 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 2012 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 2013 if (settings.Colspan != 0) { attributes.Add("colspan", Converter.ToString(settings.Colspan)); } 2014 if (settings.Rowspan != 0) { attributes.Add("rowspan", Converter.ToString(settings.Rowspan)); } 2015 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass)) { attributes.Add("class", settings.CssClass + " dw-mod"); } 2016 2017 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary(d => d.Key, d => d.Last().Value); 2018 2019 string tagName = settings.IsHeader ? "th" : "td"; 2020 2021 @("<" + tagName + " " + ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) + ">") 2022 @settings.Content 2023 @("</" + tagName + ">"); 2024 } 2025 @using System.Linq 2026 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 2027 2028 @* Component *@ 2029 2030 @helper RenderPagination(Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General.Pagination settings) 2031 { 2032 var pageNumberQueryStringName = Dynamicweb.Rapido.Services.Pagination.GetPageNumberQueryStringName(settings); // Get the proper 'page number' query string parameter 2033 var queryParameters = Dynamicweb.Rapido.Services.Url.GetQueryParameters(pageNumberQueryStringName); // Get the NameValueCollection from the querystring 2034 2035 if (settings.NumberOfPages > 1) 2036 { 2037 string url = HttpContext.Current.Request.Url.GetLeftPart(UriPartial.Authority) + "/Default.aspx"; 2038 string ariaLabel = !string.IsNullOrWhiteSpace(settings.AriaLabel) ? settings.AriaLabel : Translate("Page navigation"); 2039 Dictionary<string, int> startAndEndPageNumber = Dynamicweb.Rapido.Services.Pagination.GetStartAndEndPageNumber(settings); 2040 2041 <div class="pager u-margin-top dw-mod @settings.CssClass" aria-label="@ariaLabel"> 2042 @if (settings.ShowPagingInfo) 2043 { 2044 <div class="pager__info dw-mod"> 2045 @Translate("Page") @settings.CurrentPageNumber @Translate("of") @settings.NumberOfPages 2046 </div> 2047 } 2048 <ul class="pager__list dw-mod"> 2049 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(settings.FirstPageUrl) && settings.ShowFirstAndLastControls) 2050 { 2051 @Render(new PaginationItem { Link = settings.FirstPageUrl, Icon = settings.FirstIcon }) 2052 } 2053 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(settings.PreviousPageUrl) && settings.ShowNextAndPrevControls) 2054 { 2055 @Render(new PaginationItem { Link = settings.PreviousPageUrl, Icon = settings.PrevIcon }) 2056 } 2057 @if (settings.GetPages().Any()) 2058 { 2059 foreach (var page in settings.GetPages()) 2060 { 2061 @Render(page) 2062 } 2063 } 2064 else 2065 { 2066 for (var page = startAndEndPageNumber["StartPage"]; page <= startAndEndPageNumber["EndPage"]; page++) 2067 { 2068 queryParameters = Dynamicweb.Rapido.Services.Url.UpdateQueryStringParameter(queryParameters, pageNumberQueryStringName, page.ToString()); 2069 @Render(new PaginationItem { Label = page.ToString(), Link = Dynamicweb.Rapido.Services.Url.BuildUri(url, queryParameters).PathAndQuery, IsActive = (settings.CurrentPageNumber == page) }); 2070 } 2071 } 2072 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(settings.NextPageUrl) && settings.ShowNextAndPrevControls) 2073 { 2074 @Render(new PaginationItem { Link = settings.NextPageUrl, Icon = settings.NextIcon }) 2075 } 2076 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(settings.LastPageUrl) && settings.ShowFirstAndLastControls) 2077 { 2078 @Render(new PaginationItem { Link = settings.LastPageUrl, Icon = settings.LastIcon }) 2079 } 2080 </ul> 2081 </div> 2082 } 2083 } 2084 2085 @helper RenderPaginationItem(PaginationItem settings) 2086 { 2087 if (settings.Icon == null) 2088 { 2089 settings.Icon = new Icon(); 2090 } 2091 2092 settings.Icon.Label = settings.Label; 2093 <li class="pager__btn dw-mod"> 2094 @if (settings.IsActive) 2095 { 2096 <span class="pager__num pager__num--current dw-mod"> 2097 @Render(settings.Icon) 2098 </span> 2099 } 2100 else 2101 { 2102 <a href="@settings.Link" class="pager__num dw-mod"> 2103 @Render(settings.Icon) 2104 </a> 2105 } 2106 </li> 2107 } 2108 2109 2110 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 2111 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.Ecommerce 2112 2113 2114 2115 2116 2117 @functions { 2118 public string GenerateRgba(string color, string opacity) 2119 { 2120 color = color.Replace("#", ""); 2121 if (color.Length == 6) { 2122 return "rgba(" + Convert.ToInt32(color.Substring(0, 2), 16) + ", " + Convert.ToInt32(color.Substring(2, 2), 16) + ", " + Convert.ToInt32(color.Substring(4, 2), 16) + ", " + opacity + ");"; 2123 } else { 2124 return Convert.ToInt16(color).ToString(); 2125 } 2126 } 2127 } 2128 2129 @{ 2130 string link = !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Link")) ? Model.Item.GetString("Link") : ""; 2131 string linkTarget = link.Contains("http") ? "_blank" : "_self"; 2132 } 2133 2134 @if (!string.IsNullOrEmpty(link)) { 2135 <a href="@link" target="@linkTarget" class="u-overlay">&nbsp;</a> 2136 @RenderTheContent() 2137 } else { 2138 @RenderTheContent() 2139 } 2140 2141 @helper RenderTheContent(){ 2142 var colorService = new ColorSwatchService(); 2143 2144 string innerPadding = Model.Item.GetList("Padding") != null ? " padding-size-" + Model.Item.GetList("Padding").SelectedValue.ToLower() : ""; 2145 innerPadding += Model.Item.GetList("PaddingPosition") != null ? " padding-position-" + Model.Item.GetList("PaddingPosition").SelectedValue.ToLower() : ""; 2146 string outerMargin = Model.Item.GetList("Margin") != null ? " margin-" + Model.Item.GetList("Margin").SelectedValue.ToLower() : ""; 2147 string outerMarginPosition = Model.Item.GetList("MarginPosition") != null ? " margin-position-" + Model.Item.GetList("MarginPosition").SelectedValue.ToLower() : ""; 2148 2149 string cardBackgroundColor = Model.Item.GetString("CardBackgroundColor") != null ? Model.Item.GetString("CardBackgroundColor") : ""; 2150 cardBackgroundColor = !cardBackgroundColor.Contains("#") ? colorService.GetHexColor(Pageview.AreaID, cardBackgroundColor) : cardBackgroundColor; 2151 string styles = "background-color: " + cardBackgroundColor + ";"; 2152 if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Image"))) { 2153 int cropMode = !string.IsNullOrEmpty(Convert.ToString(Model.Item.GetList("ImageCrop"))) ? Convert.ToInt32(Model.Item.GetList("ImageCrop").SelectedValue) : 0; 2154 2155 Image image = new Image 2156 { 2157 Path = Model.Item.GetFile("Image") != null ? Model.Item.GetFile("Image").Path : "", 2158 CssClass = "background-image__cover", 2159 ImageDefault = new ImageSettings 2160 { 2161 Crop = cropMode, 2162 Height = 845, 2163 Width = 1920 2164 }, 2165 ImageMedium = new ImageSettings 2166 { 2167 Crop = cropMode, 2168 Height = 450, 2169 Width = 1024 2170 }, 2171 ImageSmall = new ImageSettings 2172 { 2173 Crop = cropMode, 2174 Height = 544, 2175 Width = 640 2176 } 2177 }; 2178 2179 image.FilterPrimary = !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetList("ImageFilterPrimary").SelectedValue) ? (ImageFilter) Enum.Parse(typeof(ImageFilter), Model.Item.GetList("ImageFilterPrimary").SelectedValue.Replace("-", ""), true) : ImageFilter.None; 2180 image.FilterSecondary = !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetList("ImageFilterSecondary").SelectedValue) ? (ImageFilter) Enum.Parse(typeof(ImageFilter), Model.Item.GetList("ImageFilterSecondary").SelectedValue.Replace("-", ""), true) : ImageFilter.None; 2181 2182 if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("ColorForTheFilter"))) { 2183 image.FilterColor = Model.Item.GetString("ColorForTheFilter").StartsWith("#") ? GenerateRgba(Model.Item.GetString("ColorForTheFilter"), "0.3") : ""; 2184 } 2185 2186 <div class="background-image dw-mod" id="@Pageview.CurrentParagraph.ID"> 2187 <div class="background-image__wrapper dw-mod"> 2188 @Render(image) 2189 </div> 2190 </div> 2191 } 2192 2193 <div class="content-row__item__body @innerPadding @outerMargin @outerMarginPosition card-paragraph dw-mod" style="@styles"> 2194 @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Title")) || !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Text"))) { 2195 if (!Model.Item.GetBoolean("HideTitle")) { 2196 @Render(new Heading { Title = Model.Item.GetString("Title"), CssClass = "u-no-margin", Level = 2 }) 2197 } 2198 @Render(new Text { Content = Model.Item.GetString("Text") }) 2199 } 2200 2201 @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetItem("ButtonOne").GetString("Title")) || !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetItem("ButtonTwo").GetString("Title")) || !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetItem("ButtonThree").GetString("Title"))) { 2202 <div> 2203 @ParagraphButton(Model.Item.GetItem("ButtonOne")) 2204 @ParagraphButton(Model.Item.GetItem("ButtonTwo")) 2205 @ParagraphButton(Model.Item.GetItem("ButtonThree")) 2206 </div> 2207 } 2208 </div> 2209 } 2210 2211 2212 @helper ParagraphButton(ItemViewModel item) { 2213 if (item != null) { 2214 if (!string.IsNullOrEmpty(item.GetString("Title"))) { 2215 Button button = new Button { 2216 Title = item.GetString("Title"), 2217 Href = item.GetString("Link"), 2218 CssClass = "u-no-margin", 2219 ButtonLayout = (ButtonLayout)System.Enum.Parse(typeof(ButtonLayout), char.ToUpper(item.GetList("Layout").SelectedValue[0]) + item.GetList("Layout").SelectedValue.Substring(1)) 2220 }; 2221 2222 if (!string.IsNullOrEmpty(item.GetString("Icon"))) { 2223 button.Icon = new Icon { 2224 CssClass = item.GetString("Icon") 2225 }; 2226 } 2227 2228 @Render(button) 2229 } 2230 } 2231 } 2232 2233 2234 2235 2236
Error executing template "Designs/Rapido/ContentPage/Paragraph/StandardParagraphThree.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_fe83c8dd62a64a8da38b9eb870eca9f3.<RenderTheContent>b__46_0(TextWriter __razor_helper_writer) in D:\web\denform.dk\Files\Templates\Designs\Rapido\ContentPage\Paragraph\StandardParagraphThree.cshtml:line 2181
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_fe83c8dd62a64a8da38b9eb870eca9f3.Execute() in D:\web\denform.dk\Files\Templates\Designs\Rapido\ContentPage\Paragraph\StandardParagraphThree.cshtml:line 2136
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 2 @using Dynamicweb.Frontend 3 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 4 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 5 6 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 7 @using Dynamicweb.Frontend 8 9 @* Include the components *@ 10 @using System.Text.RegularExpressions 11 @using System.Collections.Generic 12 @using System.Reflection 13 @using System.Web 14 @using System.Web.UI.HtmlControls 15 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 16 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.Articles 17 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.Documentation 18 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 19 20 21 @*--- START: Base block renderers ---*@ 22 23 @helper RenderBlockList(List<Block> blocks) 24 { 25 bool debug = !String.IsNullOrEmpty(HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("debug")) ? Convert.ToBoolean(HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("debug")) : false; 26 blocks = blocks.OrderBy(item => item.SortId).ToList(); 27 28 foreach (Block item in blocks) 29 { 30 if (debug) { 31 <!-- Block START: @item.Id --> 32 } 33 34 if (item.Design == null) 35 { 36 @RenderBlock(item) 37 } 38 else if (item.Design.RenderType == RenderType.None) { 39 string cssClass = item.Design.CssClass != null ? item.Design.CssClass : ""; 40 41 <div class="@cssClass dw-mod"> 42 @RenderBlock(item) 43 </div> 44 } 45 else if (item.Design.RenderType != RenderType.Hide) 46 { 47 string cssClass = item.Design.CssClass != null ? item.Design.CssClass : ""; 48 49 if (!item.SkipRenderBlocksList) { 50 if (item.Design.RenderType == RenderType.Row) 51 { 52 <div class="grid grid--align-content-start @cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 53 @RenderBlock(item) 54 </div> 55 } 56 57 if (item.Design.RenderType == RenderType.Column) 58 { 59 string hidePadding = item.Design.HidePadding ? "u-no-padding" : ""; 60 string size = item.Design.Size ?? "12"; 61 size = Regex.IsMatch(size, @"\d") ? "md-" + item.Design.Size : item.Design.Size; 62 63 <div class="grid__col-lg-@item.Design.Size grid__col-md-@item.Design.Size grid__col-sm-12 grid__col-xs-12 @hidePadding @cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 64 @RenderBlock(item) 65 </div> 66 } 67 68 if (item.Design.RenderType == RenderType.Table) 69 { 70 <table class="table @cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 71 @RenderBlock(item) 72 </table> 73 } 74 75 if (item.Design.RenderType == RenderType.TableRow) 76 { 77 <tr class="@cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 78 @RenderBlock(item) 79 </tr> 80 } 81 82 if (item.Design.RenderType == RenderType.TableColumn) 83 { 84 <td class="@cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 85 @RenderBlock(item) 86 </td> 87 } 88 89 if (item.Design.RenderType == RenderType.CardHeader) 90 { 91 <div class="card-header @cssClass dw-mod"> 92 @RenderBlock(item) 93 </div> 94 } 95 96 if (item.Design.RenderType == RenderType.CardBody) 97 { 98 <div class="card @cssClass dw-mod"> 99 @RenderBlock(item) 100 </div> 101 } 102 103 if (item.Design.RenderType == RenderType.CardFooter) 104 { 105 <div class="card-footer @cssClass dw-mod"> 106 @RenderBlock(item) 107 </div> 108 } 109 } 110 else 111 { 112 @RenderBlock(item) 113 } 114 } 115 116 if (debug) { 117 <!-- Block END: @item.Id --> 118 } 119 } 120 } 121 122 @helper RenderBlock(Block item) 123 { 124 bool debug = !String.IsNullOrEmpty(HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("debug")) ? Convert.ToBoolean(HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("debug")) : false; 125 126 if (item.Template != null) 127 { 128 @BlocksPage.RenderTemplate(item.Template) 129 } 130 131 if (item.Component != null) 132 { 133 string customSufix = "Custom"; 134 string methodName = item.Component.HelperName; 135 136 ComponentBase[] methodParameters = new ComponentBase[1]; 137 methodParameters[0] = item.Component; 138 Type methodType = this.GetType(); 139 140 MethodInfo customMethod = methodType.GetMethod(methodName + customSufix); 141 142 try { 143 if (debug) { 144 <!-- Component: @methodName.Replace("Render", "") --> 145 } 146 if(customMethod != null) { 147 @customMethod.Invoke(this, methodParameters).ToString(); 148 } else { 149 MethodInfo generalMethod = methodType.GetMethod(methodName); 150 @generalMethod.Invoke(this, methodParameters).ToString(); 151 } 152 } catch { 153 try { 154 MethodInfo generalMethod = methodType.GetMethod(methodName); 155 @generalMethod.Invoke(this, methodParameters).ToString(); 156 } catch(Exception ex) { 157 throw new Exception(item.Component.GetType().Name + " method '" + methodName +"' could not be invoked", ex); 158 } 159 } 160 } 161 162 if (item.BlocksList.Count > 0 && !item.SkipRenderBlocksList) 163 { 164 @RenderBlockList(item.BlocksList) 165 } 166 } 167 168 @*--- END: Base block renderers ---*@ 169 170 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 171 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 172 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 173 @using System.IO 174 175 @* Required *@ 176 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 177 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 178 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 179 180 181 @helper Render(ComponentBase component) 182 { 183 if (component != null) 184 { 185 @component.Render(this) 186 } 187 } 188 189 @* Components *@ 190 @using System.Reflection 191 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 192 193 194 @* Component *@ 195 196 @helper RenderIcon(Icon settings) 197 { 198 if (settings != null) 199 { 200 string color = settings.Color != null ? "style=\"color: " + settings.Color + "\"" : ""; 201 202 if (settings.Name != null) 203 { 204 if (string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 205 { 206 <i class="@settings.Prefix @settings.Name @settings.CssClass" @color></i> 207 } 208 else 209 { 210 if (settings.LabelPosition == IconLabelPosition.Before) 211 { 212 <div class="u-flex u-flex--align-items-center @settings.CssClass">@settings.Label <i class="@settings.Prefix @settings.Name u-margin-left" @color></i></div> 213 } 214 else 215 { 216 <div class="u-flex u-flex--align-items-center @settings.CssClass"><i class="@settings.Prefix @settings.Name u-margin-right--lg u-w20px" @color></i>@settings.Label</div> 217 } 218 } 219 } 220 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 221 { 222 @settings.Label 223 } 224 } 225 } 226 @using System.Reflection 227 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 228 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 229 @using Dynamicweb.Core 230 231 @* Component *@ 232 233 @helper RenderButton(Button settings) 234 { 235 if (settings != null && (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title) || settings.Icon != null)) 236 { 237 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 238 List<string> classList = settings.CssClass != null ? settings.CssClass.Split(' ').ToList() : new List<string>(); 239 if (settings.Disabled) { 240 attributes.Add("disabled", "true"); 241 classList.Add("disabled"); 242 } 243 244 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.ConfirmText) || !string.IsNullOrEmpty(settings.ConfirmTitle)) 245 { 246 settings.Id = !string.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? settings.Id : Guid.NewGuid().ToString("N"); 247 @RenderConfirmDialog(settings); 248 settings.OnClick = "document.getElementById('" + settings.Id + "ModalTrigger').checked = true"; 249 } 250 251 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 252 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 253 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.AltText)) 254 { 255 attributes.Add("title", settings.AltText); 256 } 257 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 258 { 259 string cleanTitle = Regex.Replace(settings.Title, "<.*?>", String.Empty); 260 cleanTitle = cleanTitle.Replace("&nbsp;", " "); 261 attributes.Add("title", cleanTitle); 262 } 263 264 var onClickEvents = new List<string>(); 265 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 266 { 267 onClickEvents.Add(settings.OnClick); 268 } 269 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Href)) 270 { 271 onClickEvents.Add("location.href='" + settings.Href + "'"); 272 } 273 if (onClickEvents.Count > 0) 274 { 275 attributes.Add("onClick", string.Join(";", onClickEvents)); 276 } 277 278 if (settings.ButtonLayout != ButtonLayout.None) 279 { 280 classList.Add("btn"); 281 string btnLayout = Enum.GetName(typeof(ButtonLayout), settings.ButtonLayout).ToLower(); 282 if (btnLayout == "linkclean") 283 { 284 btnLayout = "link-clean"; //fix 285 } 286 classList.Add("btn--" + btnLayout); 287 } 288 289 if (settings.Icon == null) 290 { 291 settings.Icon = new Icon(); 292 } 293 294 settings.Icon.CssClass += Enum.GetName(typeof(ButtonLayout), settings.ButtonLayout).ToLower() != "linkclean" ? " u-flex--align-center" : ""; 295 settings.Icon.Label = settings.Title; 296 297 attributes.Add("type", Enum.GetName(typeof(ButtonType), settings.ButtonType).ToLower()); 298 299 <button class="@string.Join(" ", classList) dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@Render(settings.Icon)</button> 300 } 301 } 302 303 @helper RenderConfirmDialog(Button settings) 304 { 305 Modal confirmDialog = new Modal { 306 Id = settings.Id, 307 Width = ModalWidth.Sm, 308 Heading = new Heading 309 { 310 Level = 2, 311 Title = settings.ConfirmTitle 312 }, 313 BodyText = settings.ConfirmText 314 }; 315 316 confirmDialog.AddAction(new Button { Title = Translate("Cancel"), ButtonLayout = ButtonLayout.Secondary, OnClick = "document.getElementById('" + settings.Id + "ModalTrigger').checked = false"}); 317 confirmDialog.AddAction(new Button { Title = Translate("OK"), ButtonLayout = ButtonLayout.Primary, OnClick = "document.getElementById('" + settings.Id + "ModalTrigger').checked = false;" + settings.OnClick }); 318 319 @Render(confirmDialog) 320 } 321 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 322 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 323 @using Dynamicweb.Core 324 325 @helper RenderDashboard(Dashboard settings) 326 { 327 var widgets = settings.GetWidgets(); 328 329 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.WidgetsBaseBackgroundColor)) 330 { 331 //set bg color for them 332 333 System.Drawing.Color color = System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml(settings.WidgetsBaseBackgroundColor); 334 int r = Convert.ToInt16(color.R); 335 int g = Convert.ToInt16(color.G); 336 int b = Convert.ToInt16(color.B); 337 338 var count = widgets.Length; 339 var max = Math.Max(r, Math.Max(g, b)); 340 double step = 255.0 / (max * count); 341 var i = 0; 342 foreach (var widget in widgets) 343 { 344 i++; 345 346 var shade = "rgb(" + Converter.ToString(r * step * i).Replace(",", ".") + ", " + Converter.ToString(g * step * i).Replace(",", ".") + ", " + Converter.ToString(b * step * i).Replace(",", ".") + ")"; 347 widget.BackgroundColor = shade; 348 } 349 } 350 351 <div class="dashboard @settings.CssClass dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 352 @foreach (var widget in widgets) 353 { 354 <div class="dashboard__widget"> 355 @Render(widget) 356 </div> 357 } 358 </div> 359 } 360 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 361 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 362 363 @helper RenderDashboardWidgetLink(DashboardWidgetLink settings) 364 { 365 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 366 { 367 var backgroundStyles = ""; 368 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.BackgroundColor)) 369 { 370 backgroundStyles = "style=\"background-color:" + settings.BackgroundColor + "\""; 371 } 372 373 <a href="@settings.Link" class="widget widget--link @settings.CssClass dw-mod" @backgroundStyles title="@settings.Title" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 374 <div class="u-center-middle u-color-light"> 375 @if (settings.Icon != null) 376 { 377 settings.Icon.CssClass += "widget__icon"; 378 @Render(settings.Icon) 379 } 380 <div class="widget__title">@settings.Title</div> 381 </div> 382 </a> 383 } 384 } 385 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 386 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 387 388 @helper RenderDashboardWidgetCounter(DashboardWidgetCounter settings) 389 { 390 var backgroundStyles = ""; 391 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.BackgroundColor)) 392 { 393 backgroundStyles = "style='background-color:" + settings.BackgroundColor + "'"; 394 } 395 396 <div class="widget @settings.CssClass dw-mod" @backgroundStyles @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 397 <div class="u-center-middle u-color-light"> 398 @if (settings.Icon != null) 399 { 400 settings.Icon.CssClass += "widget__icon"; 401 @Render(settings.Icon) 402 } 403 <div class="widget__counter">@settings.Count</div> 404 <div class="widget__title">@settings.Title</div> 405 </div> 406 </div> 407 } 408 @using System.Reflection 409 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 410 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 411 @using Dynamicweb.Core 412 413 @* Component *@ 414 415 @helper RenderLink(Link settings) 416 { 417 if (settings != null && !string.IsNullOrEmpty(settings.Href) && (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title) || settings.Icon != null)) 418 { 419 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 420 List<string> classList = settings.CssClass != null ? settings.CssClass.Split(' ').ToList() : new List<string>(); 421 if (settings.Disabled) 422 { 423 attributes.Add("disabled", "true"); 424 classList.Add("disabled"); 425 } 426 427 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.AltText)) 428 { 429 attributes.Add("title", settings.AltText); 430 } 431 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 432 { 433 attributes.Add("title", settings.Title); 434 } 435 436 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 437 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 438 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onClick", settings.OnClick); } 439 attributes.Add("href", settings.Href); 440 441 if (settings.ButtonLayout != ButtonLayout.None) 442 { 443 classList.Add("btn"); 444 string btnLayout = Enum.GetName(typeof(ButtonLayout), settings.ButtonLayout).ToLower(); 445 if (btnLayout == "linkclean") 446 { 447 btnLayout = "link-clean"; //fix 448 } 449 classList.Add("btn--" + btnLayout); 450 } 451 452 if (settings.Icon == null) 453 { 454 settings.Icon = new Icon(); 455 } 456 settings.Icon.Label = settings.Title; 457 458 if (settings.Target == LinkTargetType.Blank && settings.Rel == LinkRelType.None) 459 { 460 settings.Rel = LinkRelType.Noopener; 461 } 462 if (settings.Target != LinkTargetType.None) 463 { 464 attributes.Add("target", "_" + Enum.GetName(typeof(LinkTargetType), settings.Target).ToLower()); 465 } 466 if (settings.Download) 467 { 468 attributes.Add("download", "true"); 469 } 470 if (settings.Rel != LinkRelType.None) 471 { 472 attributes.Add("rel", Enum.GetName(typeof(LinkRelType), settings.Rel).ToLower()); 473 } 474 475 <a class="@string.Join(" ", classList) dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@Render(settings.Icon)</a> 476 } 477 } 478 @using System.Reflection 479 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 480 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 481 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 482 483 484 @* Component *@ 485 486 @helper RenderRating(Rating settings) 487 { 488 if (settings.Score > 0) 489 { 490 int rating = settings.Score; 491 string iconType = "fa-star"; 492 493 switch (settings.Type.ToString()) { 494 case "Stars": 495 iconType = "fa-star"; 496 break; 497 case "Hearts": 498 iconType = "fa-heart"; 499 break; 500 case "Lemons": 501 iconType = "fa-lemon"; 502 break; 503 case "Bombs": 504 iconType = "fa-bomb"; 505 break; 506 } 507 508 <div class="u-ta-right"> 509 @for (int i = 0; i < settings.OutOf; i++) 510 { 511 <i class="@(rating > i ? "fas" : "far") @iconType"></i> 512 } 513 </div> 514 } 515 } 516 @using System.Reflection 517 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 518 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 519 520 521 @* Component *@ 522 523 @helper RenderSelectFieldOption(SelectFieldOption settings) 524 { 525 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 526 if (settings.Checked) { attributes.Add("selected", "true"); } 527 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 528 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 529 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 530 531 <option @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@settings.Label</option> 532 } 533 @using System.Reflection 534 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 535 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 536 537 538 @* Component *@ 539 540 @helper RenderNavigation(Navigation settings) { 541 @RenderNavigation(new 542 { 543 id = settings.Id, 544 cssclass = settings.CssClass, 545 startLevel = settings.StartLevel, 546 endlevel = settings.EndLevel, 547 expandmode = settings.Expandmode, 548 sitemapmode = settings.SitemapMode, 549 template = settings.Template 550 }) 551 } 552 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 553 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 554 555 556 @* Component *@ 557 558 @helper RenderBreadcrumbNavigation(BreadcrumbNavigation settings) { 559 settings.Id = String.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? "breadcrumb" : settings.Id; 560 settings.Template = String.IsNullOrEmpty(settings.Template) ? "Breadcrumb.xslt" : settings.Template; 561 settings.StartLevel = settings.StartLevel == 0 ? 1 : settings.StartLevel; 562 settings.EndLevel = settings.EndLevel == 10 ? 1 : settings.EndLevel; 563 settings.Expandmode = String.IsNullOrEmpty(settings.Expandmode) ? "all" : settings.Expandmode; 564 settings.SitemapMode = false; 565 566 @RenderNavigation(settings) 567 } 568 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 569 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 570 571 572 @* Component *@ 573 574 @helper RenderLeftNavigation(LeftNavigation settings) { 575 settings.Id = String.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? "breadcrumb" : settings.Id; 576 settings.Template = String.IsNullOrEmpty(settings.Template) ? "Breadcrumb.xslt" : settings.Template; 577 settings.StartLevel = settings.StartLevel == 0 ? 1 : settings.StartLevel; 578 settings.EndLevel = settings.EndLevel == 10 ? 1 : settings.EndLevel; 579 settings.Expandmode = String.IsNullOrEmpty(settings.Expandmode) ? "all" : settings.Expandmode; 580 581 <div class="grid__cell"> 582 @RenderNavigation(settings) 583 </div> 584 } 585 @using System.Reflection 586 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 587 @using Dynamicweb.Core 588 589 @* Component *@ 590 591 @helper RenderHeading(Heading settings) 592 { 593 if (settings != null && !string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 594 { 595 string color = settings.Color != null ? "style=\"color: " + settings.Color + "\"" : ""; 596 string tagName = settings.Level != 0 ? "h" + settings.Level.ToString() : "div"; 597 598 @("<" + tagName + " class=\"" + settings.CssClass + " dw-mod\" " + color + ">") 599 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 600 { 601 @Render(new Link { Href = settings.Link, Icon = settings.Icon, Title = settings.Title, ButtonLayout = ButtonLayout.None }) 602 } 603 else 604 { 605 if (settings.Icon == null) 606 { 607 settings.Icon = new Icon(); 608 } 609 settings.Icon.Label = settings.Title; 610 @Render(settings.Icon) 611 } 612 @("</" + tagName + ">"); 613 } 614 } 615 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 616 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 617 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 618 619 620 @* Component *@ 621 622 @helper RenderImage(Image settings) 623 { 624 if (settings.FilterPrimary != ImageFilter.None || settings.FilterSecondary != ImageFilter.None) 625 { 626 Dictionary<string, string> optionalAttributes = new Dictionary<string, string>(); 627 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.FilterColor)) { optionalAttributes.Add("style", "background-color: " + settings.FilterColor); } 628 629 if (settings.Caption != null) 630 { 631 @:<div> 632 } 633 634 var primaryFilterClass = settings.FilterPrimary.ToString().ToLower(); 635 var secondaryFilterClass = settings.FilterSecondary.ToString().ToLower(); 636 637 <div class="image-filter image-filter--@primaryFilterClass u-position-relative dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes)> 638 <div class="image-filter image-filter--@secondaryFilterClass dw-mod"> 639 @if (settings.Link != null) 640 { 641 <a href="@settings.Link"> 642 @RenderTheImage(settings) 643 </a> 644 } 645 else 646 { 647 @RenderTheImage(settings) 648 } 649 </div> 650 </div> 651 652 if (settings.Caption != null) 653 { 654 <span class="image-caption dw-mod">@settings.Caption</span> 655 @:</div> 656 } 657 } 658 else 659 { 660 if (settings.Caption != null) 661 { 662 @:<div> 663 } 664 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 665 { 666 <a href="@settings.Link"> 667 @RenderTheImage(settings) 668 </a> 669 } 670 else 671 { 672 @RenderTheImage(settings) 673 } 674 675 if (settings.Caption != null) 676 { 677 <span class="image-caption dw-mod">@settings.Caption</span> 678 @:</div> 679 } 680 } 681 } 682 683 @helper RenderTheImage(Image settings) 684 { 685 if (settings != null) 686 { 687 string alternativeImage = !string.IsNullOrEmpty(Pageview.AreaSettings.GetItem("Settings").GetString("AlternativeImage")) ? Pageview.AreaSettings.GetItem("Settings").GetFile("AlternativeImage").PathUrlEncoded : "/Images/missing_image.jpg"; 688 string placeholderImage = "/Files/Images/placeholder.gif"; 689 string imageEngine = "/Admin/Public/GetImage.ashx?"; 690 691 string imageStyle = ""; 692 693 switch (settings.Style) 694 { 695 case ImageStyle.Ball: 696 imageStyle = "grid__cell-img--ball"; 697 break; 698 699 case ImageStyle.Triangle: 700 imageStyle = "grid__cell-img--triangle"; 701 break; 702 } 703 704 if (settings.Style == ImageStyle.Ball || settings.Style == ImageStyle.Circle || settings.Style == ImageStyle.Triangle) 705 { 706 settings.ImageDefault.Crop = settings.ImageDefault.Crop == 5 ? settings.ImageDefault.Crop = 0 : settings.ImageDefault.Crop; 707 708 if (settings.ImageDefault != null) 709 { 710 settings.ImageDefault.Height = settings.ImageDefault.Width; 711 } 712 if (settings.ImageMedium != null) 713 { 714 settings.ImageMedium.Height = settings.ImageMedium.Width; 715 } 716 if (settings.ImageSmall != null) 717 { 718 settings.ImageSmall.Height = settings.ImageSmall.Width; 719 } 720 } 721 722 string defaultImage = imageEngine; 723 string imageSmall = ""; 724 string imageMedium = ""; 725 726 if (settings.DisableImageEngine) 727 { 728 defaultImage = settings.Path; 729 } 730 else 731 { 732 if (settings.ImageDefault != null) 733 { 734 defaultImage += Dynamicweb.Rapido.Services.Images.GetImagePathFromSettings(settings.ImageDefault); 735 736 if (settings.Path.GetType() != typeof(string)) 737 { 738 defaultImage += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path.PathUrlEncoded : ""; 739 defaultImage += settings.Path != null ? "&" + settings.Path.GetFocalPointParameters() : ""; 740 } 741 else 742 { 743 defaultImage += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path : ""; 744 } 745 746 defaultImage += "&AlternativeImage=" + alternativeImage; 747 } 748 749 if (settings.ImageSmall != null) 750 { 751 imageSmall = "data-src-small=\"" + imageEngine; 752 imageSmall += Dynamicweb.Rapido.Services.Images.GetImagePathFromSettings(settings.ImageSmall); 753 754 if (settings.Path.GetType() != typeof(string)) 755 { 756 imageSmall += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path.PathUrlEncoded : ""; 757 imageSmall += settings.Path != null ? "&" + settings.Path.GetFocalPointParameters() : ""; 758 } 759 else 760 { 761 imageSmall += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path : ""; 762 } 763 764 imageSmall += "&alternativeImage=" + alternativeImage; 765 766 imageSmall += "\""; 767 } 768 769 if (settings.ImageMedium != null) 770 { 771 imageMedium = "data-src-medium=\"" + imageEngine; 772 imageMedium += Dynamicweb.Rapido.Services.Images.GetImagePathFromSettings(settings.ImageMedium); 773 774 if (settings.Path.GetType() != typeof(string)) 775 { 776 imageMedium += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path.PathUrlEncoded : ""; 777 imageMedium += settings.Path != null ? "&" + settings.Path.GetFocalPointParameters() : ""; 778 } 779 else 780 { 781 imageMedium += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path : ""; 782 } 783 784 imageMedium += "&alternativeImage=" + alternativeImage; 785 786 imageMedium += "\""; 787 } 788 } 789 790 Dictionary<string, string> optionalAttributes = new Dictionary<string, string>(); 791 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { optionalAttributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 792 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 793 { 794 optionalAttributes.Add("alt", settings.Title); 795 optionalAttributes.Add("title", settings.Title); 796 } 797 798 if (settings.DisableLazyLoad) 799 { 800 <img id="@settings.Id" class="@imageStyle @settings.CssClass dw-mod" src="@defaultImage" @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes) /> 801 } 802 else 803 { 804 <img id="@settings.Id" class="b-lazy @imageStyle @settings.CssClass dw-mod" src="@placeholderImage" data-src="@defaultImage" @imageSmall @imageMedium @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes) /> 805 } 806 } 807 } 808 @using System.Reflection 809 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 810 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 811 812 @* Component *@ 813 814 @helper RenderFileField(FileField settings) 815 { 816 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 817 if (string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 818 { 819 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 820 } 821 822 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 823 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 824 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 825 if (settings.Multiple) { attributes.Add("multiple", "true"); } 826 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 827 if (string.IsNullOrEmpty(settings.ChooseFileText)) 828 { 829 settings.ChooseFileText = Translate("Choose file"); 830 } 831 if (string.IsNullOrEmpty(settings.NoFilesChosenText)) 832 { 833 settings.NoFilesChosenText = Translate("No files chosen..."); 834 } 835 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 836 837 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 838 839 string setValueToFakeInput = "FileUpload.setValueToFakeInput(this)"; 840 attributes.Add("onchange", setValueToFakeInput + (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange) ? settings.OnChange : "")); 841 842 attributes.Add("type", "file"); 843 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 844 settings.CssClass = "u-full-width " + settings.CssClass; 845 846 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 847 848 <div class="form__field-group u-full-width @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 849 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 850 { 851 <div class="u-full-width"> 852 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 853 @if (settings.Link != null) { 854 <div class="u-pull--right"> 855 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 856 @Render(settings.Link) 857 </div> 858 } 859 </div> 860 861 } 862 863 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 864 { 865 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 866 } 867 868 <div class="form__field-combi file-input u-no-margin dw-mod"> 869 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="file-input__real-input" data-no-files-text="@settings.NoFilesChosenText" data-many-files-text="@Translate("files")" /> 870 <label for="@settings.Id" class="file-input__btn btn--secondary btn dw-mod">@settings.ChooseFileText</label> 871 <label for="@settings.Id" class="@settings.CssClass file-input__fake-input js-fake-input dw-mod">@settings.NoFilesChosenText</label> 872 @if (settings.UploadButton != null) 873 { 874 settings.UploadButton.CssClass += " btn--condensed u-no-margin"; 875 @Render(settings.UploadButton) 876 } 877 </div> 878 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 879 </div> 880 } 881 @using System.Reflection 882 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 883 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 884 @using Dynamicweb.Core 885 @using System.Linq 886 887 @* Component *@ 888 889 @helper RenderDateTimeField(DateTimeField settings) 890 { 891 if (string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 892 { 893 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 894 } 895 896 var textField = new TextField { 897 Name = settings.Name, 898 Id = settings.Id, 899 Label = settings.Label, 900 HelpText = settings.HelpText, 901 Value = settings.Value, 902 Disabled = settings.Disabled, 903 Required = settings.Required, 904 ErrorMessage = settings.ErrorMessage, 905 CssClass = settings.CssClass, 906 WrapperCssClass = settings.WrapperCssClass, 907 OnChange = settings.OnChange, 908 OnClick = settings.OnClick, 909 Link = settings.Link, 910 ExtraAttributes = settings.ExtraAttributes, 911 // 912 Placeholder = settings.Placeholder 913 }; 914 915 @Render(textField) 916 917 List<string> jsAttributes = new List<string>(); 918 919 jsAttributes.Add("mode: '" + Enum.GetName(typeof(DateTimeFieldMode), settings.Mode).ToLower() + "'"); 920 921 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.DateFormat)) 922 { 923 jsAttributes.Add("dateFormat: '" + settings.DateFormat + "'"); 924 } 925 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.MinDate)) 926 { 927 jsAttributes.Add("minDate: '" + settings.MinDate + "'"); 928 } 929 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.MaxDate)) 930 { 931 jsAttributes.Add("maxDate: '" + settings.MaxDate + "'"); 932 } 933 if (settings.IsInline) 934 { 935 jsAttributes.Add("inline: " + Converter.ToString(settings.IsInline).ToLower()); 936 } 937 if (settings.EnableTime) 938 { 939 jsAttributes.Add("enableTime: " + Converter.ToString(settings.EnableTime).ToLower()); 940 } 941 if (settings.EnableWeekNumbers) 942 { 943 jsAttributes.Add("weekNumbers: " + Converter.ToString(settings.EnableWeekNumbers).ToLower()); 944 } 945 946 jsAttributes.AddRange(settings.GetFlatPickrOptions().Select(x => x.Key + ": " + x.Value)); 947 948 <script> 949 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { 950 flatpickr("#@textField.Id", { 951 @string.Join(",", jsAttributes) 952 }); 953 }); 954 </script> 955 } 956 @using System.Reflection 957 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 958 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 959 960 @* Component *@ 961 962 @helper RenderTextField(TextField settings) 963 { 964 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 965 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 966 { 967 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 968 } 969 970 /*base settings*/ 971 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 972 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 973 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 974 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 975 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 976 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 977 /*end*/ 978 979 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnKeyUp)) { attributes.Add("onkeyup", settings.OnKeyUp); } 980 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnInput)) { attributes.Add("oninput", settings.OnInput); } 981 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnFocus)) { attributes.Add("onfocus", settings.OnFocus); } 982 if (settings.ReadOnly) { attributes.Add("readonly", "true"); } 983 if (settings.MaxLength != 0) { attributes.Add("maxlength", settings.MaxLength.ToString()); } 984 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Placeholder)) { attributes.Add("placeholder", settings.Placeholder); } 985 attributes.Add("type", Enum.GetName(typeof(TextFieldType), settings.Type).ToLower()); 986 if (settings.Type == TextFieldType.Password) { attributes.Add("autocomplete", "off"); }; 987 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 988 989 settings.CssClass = "u-full-width " + settings.CssClass; 990 991 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 992 993 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 994 995 string noMargin = "u-no-margin"; 996 if (!settings.ReadOnly) { 997 noMargin = ""; 998 } 999 1000 <div class="form__field-group u-full-width @noMargin @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1001 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 1002 { 1003 <div class="u-full-width"> 1004 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1005 @if (settings.Link != null) { 1006 settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; 1007 1008 <div class="u-pull--right"> 1009 @Render(settings.Link) 1010 </div> 1011 } 1012 </div> 1013 1014 } 1015 1016 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1017 { 1018 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1019 } 1020 1021 @if (settings.ActionButton != null) 1022 { 1023 settings.ActionButton.CssClass += " btn--condensed u-no-margin"; 1024 <div class="form__field-combi u-no-margin dw-mod"> 1025 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1026 @Render(settings.ActionButton) 1027 </div> 1028 } 1029 else 1030 { 1031 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1032 } 1033 1034 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1035 </div> 1036 } 1037 @using System.Reflection 1038 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1039 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1040 1041 @* Component *@ 1042 1043 @helper RenderNumberField(NumberField settings) 1044 { 1045 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1046 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1047 { 1048 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1049 } 1050 1051 /*base settings*/ 1052 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1053 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1054 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1055 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1056 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1057 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1058 /*end*/ 1059 1060 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnKeyUp)) { attributes.Add("onkeyup", settings.OnKeyUp); } 1061 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnInput)) { attributes.Add("oninput", settings.OnInput); } 1062 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnFocus)) { attributes.Add("onfocus", settings.OnFocus); } 1063 if (settings.ReadOnly) { attributes.Add("readonly", "true"); } 1064 if (settings.Max != null) { attributes.Add("max", settings.Max.ToString()); } 1065 if (settings.Min != null) { attributes.Add("min", settings.Min.ToString()); } 1066 if (settings.Step != 0) { attributes.Add("step", settings.Step.ToString()); } 1067 if (settings.Value != null && !string.IsNullOrEmpty(settings.Value.ToString())) { attributes.Add("value", settings.Value.ToString()); } 1068 attributes.Add("type", "number"); 1069 1070 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1071 1072 <div class="form__field-group u-full-width @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1073 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 1074 { 1075 <div class="u-full-width"> 1076 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1077 @if (settings.Link != null) { 1078 <div class="u-pull--right"> 1079 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1080 @Render(settings.Link) 1081 </div> 1082 } 1083 </div> 1084 1085 } 1086 1087 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1088 { 1089 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1090 } 1091 1092 @if (settings.ActionButton != null) 1093 { 1094 settings.ActionButton.CssClass += " btn--condensed u-no-margin"; 1095 <div class="form__field-combi u-no-margin dw-mod"> 1096 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1097 @Render(settings.ActionButton) 1098 </div> 1099 } 1100 else 1101 { 1102 <div class="form__field-combi u-no-margin dw-mod"> 1103 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1104 </div> 1105 } 1106 1107 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1108 </div> 1109 } 1110 @using System.Reflection 1111 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1112 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1113 1114 1115 @* Component *@ 1116 1117 @helper RenderTextareaField(TextareaField settings) 1118 { 1119 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 1120 string id = settings.Id; 1121 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(id)) 1122 { 1123 id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1124 } 1125 1126 if (!string.IsNullOrEmpty(id)) { attributes.Add("id", id); } 1127 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1128 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnKeyUp)) { attributes.Add("onkeyup", settings.OnKeyUp); } 1129 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnInput)) { attributes.Add("oninput", settings.OnInput); } 1130 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnFocus)) { attributes.Add("onfocus", settings.OnFocus); } 1131 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1132 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Placeholder)) { attributes.Add("placeholder", settings.Placeholder); } 1133 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1134 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1135 if (settings.ReadOnly) { attributes.Add("readonly", "true"); } 1136 if (settings.MaxLength != 0) { attributes.Add("maxlength", settings.MaxLength.ToString()); } 1137 if (settings.Rows != 0) { attributes.Add("rows", settings.Rows.ToString()); } 1138 attributes.Add("name", settings.Name); 1139 1140 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 1141 1142 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1143 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 1144 { 1145 <div class="u-full-width"> 1146 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1147 @if (settings.Link != null) { 1148 <div class="u-pull--right"> 1149 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1150 @Render(settings.Link) 1151 </div> 1152 } 1153 </div> 1154 } 1155 1156 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1157 { 1158 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1159 } 1160 1161 <textarea class="u-full-width @settings.CssClass dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@settings.Value</textarea> 1162 1163 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1164 </div> 1165 } 1166 @using System.Reflection 1167 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1168 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1169 1170 1171 @* Component *@ 1172 1173 @helper RenderHiddenField(HiddenField settings) { 1174 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1175 attributes.Add("type", "hidden"); 1176 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1177 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 1178 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1179 1180 <input @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)/> 1181 } 1182 @using System.Reflection 1183 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1184 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1185 1186 @* Component *@ 1187 1188 @helper RenderCheckboxField(CheckboxField settings) 1189 { 1190 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1191 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1192 { 1193 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1194 } 1195 1196 /*base settings*/ 1197 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1198 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1199 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1200 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1201 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1202 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1203 /*end*/ 1204 1205 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 1206 1207 attributes.Add("type", "checkbox"); 1208 if (settings.Checked) { attributes.Add("checked", "true"); } 1209 settings.CssClass = "form__control " + settings.CssClass; 1210 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 1211 1212 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1213 1214 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1215 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1216 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 1217 { 1218 <label for="@settings.Id" class="dw-mod">@settings.Label</label> 1219 } 1220 1221 @if (settings.Link != null) { 1222 <span> 1223 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1224 @Render(settings.Link) 1225 </span> 1226 } 1227 1228 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1229 { 1230 <small class="form__help-text checkbox-help dw-mod">@settings.HelpText</small> 1231 } 1232 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1233 </div> 1234 } 1235 @using System.Reflection 1236 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1237 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1238 1239 1240 @* Component *@ 1241 1242 @helper RenderCheckboxListField(CheckboxListField settings) 1243 { 1244 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass u-margin-bottom dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 1245 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 1246 { 1247 <div class="u-full-width"> 1248 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1249 @if (settings.Link != null) { 1250 <div class="u-pull--right"> 1251 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1252 @Render(settings.Link) 1253 </div> 1254 } 1255 </div> 1256 1257 } 1258 1259 <div class="u-pull--left"> 1260 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1261 { 1262 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1263 } 1264 1265 @foreach (var item in settings.Options) 1266 { 1267 if (settings.Required) 1268 { 1269 item.Required = true; 1270 } 1271 if (settings.Disabled) 1272 { 1273 item.Disabled = true; 1274 } 1275 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) 1276 { 1277 item.Name = settings.Name; 1278 } 1279 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass)) 1280 { 1281 item.CssClass += settings.CssClass; 1282 } 1283 1284 /* value is not supported */ 1285 1286 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 1287 { 1288 item.OnClick += settings.OnClick; 1289 } 1290 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) 1291 { 1292 item.OnChange += settings.OnChange; 1293 } 1294 @Render(item) 1295 } 1296 1297 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1298 </div> 1299 1300 </div> 1301 } 1302 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1303 1304 @* Component *@ 1305 1306 @helper RenderSearch(Search settings) 1307 { 1308 var searchValue = HttpContext.Current.Request.QueryString.Get(settings.SearchParameter) ?? ""; 1309 var groupValue = HttpContext.Current.Request.QueryString.Get(settings.GroupsParameter) ?? ""; 1310 1311 if (string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1312 { 1313 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1314 } 1315 1316 var resultAttributes = new Dictionary<string, string>(); 1317 1318 if (settings.PageSize != 0) 1319 { 1320 resultAttributes.Add("data-page-size", settings.PageSize.ToString()); 1321 } 1322 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.GroupItemsFeedUrl)) 1323 { 1324 resultAttributes.Add("data-groups-feed-url", settings.GroupItemsFeedUrl); 1325 if (!string.IsNullOrEmpty(groupValue)) 1326 { 1327 resultAttributes.Add("data-selected-group", groupValue); 1328 } 1329 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.GroupsParameter)) 1330 { 1331 resultAttributes.Add("data-groups-parameter", settings.GroupsParameter); 1332 } 1333 } 1334 resultAttributes.Add("data-force-init", "true"); 1335 if (settings.GoToFirstSearchResultOnEnter) 1336 { 1337 resultAttributes.Add("data-go-to-first-search-result-on-enter", settings.GoToFirstSearchResultOnEnter.ToString().ToLower()); 1338 } 1339 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.SearchParameter)) 1340 { 1341 resultAttributes.Add("data-search-parameter", settings.SearchParameter); 1342 } 1343 resultAttributes.Add("data-search-feed-url", settings.SearchData.SearchFeedUrl); 1344 resultAttributes.Add("data-results-template-id", settings.SearchData.ResultsTemplateId); 1345 1346 if (settings.SecondSearchData != null) 1347 { 1348 resultAttributes.Add("data-second-search-feed-url", settings.SecondSearchData.SearchFeedUrl); 1349 resultAttributes.Add("data-second-results-template-id", settings.SecondSearchData.ResultsTemplateId); 1350 } 1351 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.ResultsPageUrl)) 1352 { 1353 resultAttributes.Add("data-results-page-url", settings.ResultsPageUrl); 1354 } 1355 1356 resultAttributes = resultAttributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1357 1358 string searchFieldCss = (settings.SearchButton == null) ? "search--with-icon" : ""; 1359 1360 <div class="search @settings.CssClass @searchFieldCss js-search-data-source dw-mod" id="@settings.Id" @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes)> 1361 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.GroupItemsFeedUrl)) 1362 { 1363 <button type="button" class="search__groups-btn dw-mod js-search-groups-btn">@Translate("All")</button> 1364 <ul class="dropdown dropdown--absolute-position dw-mod search__groups-results js-search-groups-list"></ul> 1365 } 1366 1367 <input type="text" class="search__field dw-mod js-search-field" placeholder="@settings.Placeholder" value="@searchValue"> 1368 1369 <div class="dropdown dropdown--absolute-position search__results dw-mod js-search-results @(settings.SecondSearchData != null ? "search__results--combined" : "")"> 1370 @if (settings.SecondSearchData != null) 1371 { 1372 <div class="search__column search__column--products dw-mod"> 1373 <div class="search__column-header dw-mod">@Translate("Products")</div> 1374 <ul class="search__results-list dw-mod js-search-results-list" id="@(settings.Id)_ResultsList"></ul> 1375 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.SearchData.ResultsPageUrl)) 1376 { 1377 @Render(new Link { 1378 Title = Translate("View all"), 1379 CssClass = "js-view-all-button u-margin", 1380 Href = settings.SearchData.ResultsPageUrl 1381 }); 1382 } 1383 </div> 1384 <div class="search__column search__column--pages dw-mod"> 1385 <div class="search__column-header">@Translate("Pages")</div> 1386 <ul class="search__results-list dw-mod js-search-results-second-list" id="@(settings.Id)_SecondResultsList"></ul> 1387 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.SecondSearchData.ResultsPageUrl)) 1388 { 1389 @Render(new Link 1390 { 1391 Title = Translate("View all"), 1392 CssClass = "js-view-all-button u-margin", 1393 Href = settings.SecondSearchData.ResultsPageUrl 1394 }); 1395 } 1396 </div> 1397 } 1398 else 1399 { 1400 <div class="search__column search__column--only dw-mod"> 1401 <ul class="search__results-list dw-mod js-search-results-list" id="@(settings.Id)_ResultsList"></ul> 1402 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.SearchData.ResultsPageUrl)) 1403 { 1404 @Render(new Link { 1405 Title = Translate("View all"), 1406 CssClass = "js-view-all-button u-margin", 1407 Href = settings.SearchData.ResultsPageUrl 1408 }); 1409 } 1410 </div> 1411 } 1412 </div> 1413 1414 @if (settings.SearchButton != null) 1415 { 1416 settings.SearchButton.CssClass += " search__btn js-search-btn"; 1417 if (settings.RenderDefaultSearchIcon) 1418 { 1419 settings.SearchButton.Icon = new Icon { Name = Pageview.AreaSettings.GetItem("Layout").GetItem("Icons").GetList("SearchIcon").SelectedValue }; 1420 } 1421 @Render(settings.SearchButton); 1422 } 1423 </div> 1424 } 1425 @using System.Reflection 1426 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1427 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1428 1429 1430 @* Component *@ 1431 1432 @helper RenderSelectField(SelectField settings) 1433 { 1434 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1435 { 1436 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1437 } 1438 1439 <div class="form__field-group u-full-width @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1440 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 1441 { 1442 <div class="u-full-width"> 1443 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1444 @if (settings.Link != null) { 1445 <div class="u-pull--right"> 1446 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1447 @Render(settings.Link) 1448 </div> 1449 } 1450 </div> 1451 } 1452 1453 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1454 { 1455 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1456 } 1457 1458 @if (settings.ActionButton != null) 1459 { 1460 settings.ActionButton.CssClass += " btn--condensed u-no-margin"; 1461 <div class="form__field-combi u-no-margin dw-mod"> 1462 @RenderSelectBase(settings) 1463 @Render(settings.ActionButton) 1464 </div> 1465 } 1466 else 1467 { 1468 @RenderSelectBase(settings) 1469 } 1470 1471 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1472 </div> 1473 } 1474 1475 @helper RenderSelectBase(SelectField settings) 1476 { 1477 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1478 1479 /*base settings*/ 1480 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1481 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1482 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1483 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1484 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1485 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1486 /*end*/ 1487 1488 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1489 1490 <select @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="u-full-width @settings.CssClass dw-mod"> 1491 @if (settings.Default != null) 1492 { 1493 @Render(settings.Default) 1494 } 1495 1496 @foreach (var item in settings.Options) 1497 { 1498 if (settings.Value != null) { 1499 item.Checked = item.Value == settings.Value; 1500 } 1501 @Render(item) 1502 } 1503 </select> 1504 } 1505 @using System.Reflection 1506 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1507 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1508 1509 @* Component *@ 1510 1511 @helper RenderRadioButtonField(RadioButtonField settings) 1512 { 1513 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1514 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1515 { 1516 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1517 } 1518 1519 /*base settings*/ 1520 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1521 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1522 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1523 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1524 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1525 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1526 /*end*/ 1527 1528 attributes.Add("type", "radio"); 1529 if (settings.Checked) { attributes.Add("checked", "true"); } 1530 settings.CssClass = "form__control " + settings.CssClass; 1531 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 1532 1533 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1534 1535 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1536 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1537 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 1538 { 1539 <label for="@settings.Id" class="dw-mod">@settings.Label</label> 1540 } 1541 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1542 { 1543 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1544 } 1545 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1546 </div> 1547 } 1548 @using System.Reflection 1549 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1550 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1551 1552 1553 @* Component *@ 1554 1555 @helper RenderRadioButtonListField(RadioButtonListField settings) 1556 { 1557 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 1558 1559 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass u-margin-bottom dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 1560 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 1561 { 1562 <label>@settings.Label</label> 1563 } 1564 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1565 { 1566 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1567 } 1568 1569 @foreach (var item in settings.Options) 1570 { 1571 if (settings.Required) 1572 { 1573 item.Required = true; 1574 } 1575 if (settings.Disabled) 1576 { 1577 item.Disabled = true; 1578 } 1579 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) 1580 { 1581 item.Name = settings.Name; 1582 } 1583 if (settings.Value != null && settings.Value == item.Value) 1584 { 1585 item.Checked = true; 1586 } 1587 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 1588 { 1589 item.OnClick += settings.OnClick; 1590 } 1591 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) 1592 { 1593 item.OnChange += settings.OnChange; 1594 } 1595 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass)) 1596 { 1597 item.CssClass += settings.CssClass; 1598 } 1599 @Render(item) 1600 } 1601 1602 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1603 </div> 1604 } 1605 @using System.Reflection 1606 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1607 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1608 1609 1610 @* Component *@ 1611 1612 @helper RenderNotificationMessage(NotificationMessage settings) 1613 { 1614 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Message)) 1615 { 1616 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1617 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1618 1619 string messageTypeClass = Enum.GetName(typeof(NotificationMessageType), settings.MessageType).ToLower(); 1620 string messageLayoutClass = Enum.GetName(typeof(NotificationMessageLayout), settings.MessageLayout).ToLower(); 1621 string minHeightClass = settings.Icon != null ? "u-min-h70px" : ""; 1622 1623 <div class="notification-message-@messageTypeClass notification-message-@messageLayoutClass @messageLayoutClass @minHeightClass @settings.CssClass u-full-width dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(attributes)> 1624 @if (settings.Icon != null) { 1625 settings.Icon.Label = !string.IsNullOrEmpty(settings.Icon.Label) ? settings.Message + settings.Icon.Label : settings.Message; 1626 @Render(settings.Icon) 1627 } else { 1628 @settings.Message 1629 } 1630 </div> 1631 } 1632 } 1633 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1634 1635 1636 @* Component *@ 1637 1638 @helper RenderHandlebarsRoot(HandlebarsRoot settings) { 1639 string preRender = !String.IsNullOrEmpty(settings.PreRenderScriptTemplate) ? "data-pre-render-template=\"" + settings.PreRenderScriptTemplate + "\"" : ""; 1640 1641 <div class="@settings.CssClass dw-mod js-handlebars-root" id="@settings.Id" data-template="@settings.ScriptTemplate" data-json-feed="@settings.FeedUrl" data-init-onload="@settings.InitOnLoad.ToString()" data-preloader="@settings.Preloader" @preRender> 1642 @if (settings.SubBlocks != null) { 1643 @RenderBlockList(settings.SubBlocks) 1644 } 1645 </div> 1646 } 1647 @using System.Reflection 1648 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1649 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1650 @using System.Text.RegularExpressions 1651 1652 1653 @* Component *@ 1654 1655 @helper RenderSticker(Sticker settings) { 1656 if (!String.IsNullOrEmpty(settings.Title)) { 1657 string size = settings.Size.ToString() != "None" ? "" + "stickers-container__tag--" + settings.Size.ToString().ToLower() : ""; 1658 string style = settings.Style.ToString() != "None" ? "" + "stickers-container__tag--" + settings.Style.ToString().ToLower() : ""; 1659 1660 Dictionary<String, String> optionalAttributes = new Dictionary<string, string>(); 1661 if (!String.IsNullOrEmpty(settings.Color) || !String.IsNullOrEmpty(settings.BackgroundColor)) { 1662 string styleTag = !String.IsNullOrEmpty(settings.Color) ? "color: " + settings.Color + "; " : ""; 1663 styleTag += !String.IsNullOrEmpty(settings.BackgroundColor) ? "background-color: " + settings.BackgroundColor + "; " : ""; 1664 optionalAttributes.Add("style", styleTag); 1665 } 1666 1667 <div class="stickers-container__tag @size @style @settings.CssClass dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@settings.Title</div> 1668 } 1669 } 1670 1671 @using System.Reflection 1672 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1673 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1674 1675 1676 @* Component *@ 1677 1678 @helper RenderStickersCollection(StickersCollection settings) 1679 { 1680 if (settings.Stickers.Count > 0) 1681 { 1682 string position = "stickers-container--" + Regex.Replace(settings.Position.ToString(), "([a-z])([A-Z])", "$1-$2").ToLower(); 1683 1684 <div class="stickers-container @position @settings.CssClass dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 1685 @foreach (Sticker sticker in settings.Stickers) 1686 { 1687 @Render(sticker) 1688 } 1689 </div> 1690 } 1691 } 1692 1693 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1694 1695 1696 @* Component *@ 1697 1698 @helper RenderForm(Form settings) { 1699 if (settings != null) 1700 { 1701 Dictionary<string, string> optionalAttributes = new Dictionary<string, string>(); 1702 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Action)) { optionalAttributes.Add("action", settings.Action); }; 1703 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { optionalAttributes.Add("name", settings.Name); }; 1704 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnSubmit)) { optionalAttributes.Add("onsubmit", settings.OnSubmit); }; 1705 var enctypes = new Dictionary<string, string> 1706 { 1707 { "multipart", "multipart/form-data" }, 1708 { "text", "text/plain" }, 1709 { "application", "application/x-www-form-urlencoded" } 1710 }; 1711 if (settings.Enctype != FormEnctype.none) { optionalAttributes.Add("enctype", enctypes[Enum.GetName(typeof(FormEnctype), settings.Enctype).ToLower()]); }; 1712 optionalAttributes.Add("method", settings.Method.ToString()); 1713 1714 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.FormStartMarkup)) 1715 { 1716 @settings.FormStartMarkup 1717 } 1718 else 1719 { 1720 @:<form class="@settings.CssClass u-no-margin dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 1721 } 1722 1723 foreach (var field in settings.GetFields()) 1724 { 1725 @Render(field) 1726 } 1727 1728 @:</form> 1729 } 1730 } 1731 @using System.Reflection 1732 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1733 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1734 1735 1736 @* Component *@ 1737 1738 @helper RenderText(Text settings) 1739 { 1740 @settings.Content 1741 } 1742 @using System.Reflection 1743 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1744 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1745 1746 1747 @* Component *@ 1748 1749 @helper RenderContentModule(ContentModule settings) { 1750 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Content)) 1751 { 1752 @settings.Content 1753 } 1754 } 1755 @using System.Reflection 1756 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1757 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1758 1759 1760 @* Component *@ 1761 1762 @helper RenderModal(Modal settings) { 1763 if (settings != null) 1764 { 1765 string modalId = !string.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? settings.Id : Guid.NewGuid().ToString("N"); 1766 1767 string onchange = !string.IsNullOrEmpty(settings.OnClose) ? "onchange=\"if(!this.checked){" + settings.OnClose + "}\"" : ""; 1768 1769 <input type="checkbox" id="@(modalId)ModalTrigger" class="modal-trigger" @onchange /> 1770 1771 <div class="modal-container"> 1772 @if (!settings.DisableDarkOverlay) 1773 { 1774 <label for="@(modalId)ModalTrigger" id="@(modalId)ModalOverlay" class="modal-overlay"></label> 1775 } 1776 <div class="modal modal--@settings.Width.ToString().ToLower() modal-height--@settings.Height.ToString().ToLower()" id="@(modalId)Modal"> 1777 @if (settings.Heading != null) 1778 { 1779 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Heading.Title)) 1780 { 1781 <div class="modal__header"> 1782 @Render(settings.Heading) 1783 </div> 1784 } 1785 } 1786 <div class="modal__body @(settings.Width.ToString().ToLower() == "full" ? "modal__body--full" : "")"> 1787 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.BodyText)) 1788 { 1789 @settings.BodyText 1790 } 1791 @if (settings.BodyTemplate != null) 1792 { 1793 @settings.BodyTemplate 1794 } 1795 @{ 1796 var actions = settings.GetActions(); 1797 } 1798 </div> 1799 @if (actions.Length > 0) 1800 { 1801 <div class="modal__footer"> 1802 @foreach (var action in actions) 1803 { 1804 if (Pageview.Device.ToString() != "Mobile") { 1805 action.CssClass += " u-no-margin"; 1806 } else { 1807 action.CssClass += " u-full-width u-margin-bottom"; 1808 } 1809 1810 @Render(action) 1811 } 1812 </div> 1813 } 1814 <label class="modal__close-btn" for="@(modalId)ModalTrigger"></label> 1815 </div> 1816 </div> 1817 } 1818 } 1819 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1820 1821 @* Component *@ 1822 1823 @helper RenderMediaListItem(MediaListItem settings) 1824 { 1825 <div class="media-list-item @settings.CssClass dw-mod" @(!string.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? "id=\"" + settings.Id + "\"" : "")> 1826 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 1827 { 1828 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 1829 { 1830 @Render(new Link 1831 { 1832 Href = settings.Link, 1833 CssClass = "media-list-item__sticker dw-mod", 1834 ButtonLayout = ButtonLayout.None, 1835 Title = settings.Label, 1836 OnClick = !string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick) ? settings.OnClick : "" 1837 }) 1838 } 1839 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 1840 { 1841 <span class="media-list-item__sticker dw-mod" onclick="@(settings.OnClick)"> 1842 <span class="u-uppercase">@settings.Label</span> 1843 </span> 1844 } 1845 else 1846 { 1847 <span class="media-list-item__sticker media-list-item__sticker--no-link dw-mod"> 1848 <span class="u-uppercase">@settings.Label</span> 1849 </span> 1850 } 1851 } 1852 <div class="media-list-item__wrap"> 1853 <div class="media-list-item__info dw-mod"> 1854 <div class="media-list-item__header dw-mod"> 1855 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 1856 { 1857 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 1858 { 1859 @Render(new Link 1860 { 1861 Href = settings.Link, 1862 CssClass = "media-list-item__name dw-mod", 1863 ButtonLayout = ButtonLayout.None, 1864 Title = settings.Title, 1865 OnClick = !string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick) ? settings.OnClick : "" 1866 }) 1867 } 1868 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 1869 { 1870 <span class="media-list-item__name dw-mod" onclick="@(settings.OnClick)">@settings.Title</span> 1871 } 1872 else 1873 { 1874 <span class="media-list-item__name media-list-item__name--no-link dw-mod">@settings.Title</span> 1875 } 1876 } 1877 1878 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Status)) 1879 { 1880 <div class="media-list-item__state dw-mod">@settings.Status</div> 1881 } 1882 </div> 1883 @{ 1884 settings.InfoTable.CssClass += " media-list-item__parameters-table"; 1885 } 1886 1887 @Render(settings.InfoTable) 1888 </div> 1889 <div class="media-list-item__actions dw-mod"> 1890 <div class="media-list-item__actions-list dw-mod"> 1891 @{ 1892 var actions = settings.GetActions(); 1893 1894 foreach (ButtonBase action in actions) 1895 { 1896 action.ButtonLayout = ButtonLayout.None; 1897 action.CssClass += " media-list-item__action link"; 1898 1899 @Render(action) 1900 } 1901 } 1902 </div> 1903 1904 @if (settings.SelectButton != null && !string.IsNullOrEmpty(settings.SelectButton.Title)) 1905 { 1906 settings.SelectButton.CssClass += " u-no-margin"; 1907 1908 <div class="media-list-item__action-button"> 1909 @Render(settings.SelectButton) 1910 </div> 1911 } 1912 </div> 1913 </div> 1914 </div> 1915 } 1916 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1917 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1918 1919 @helper RenderTable(Table settings) 1920 { 1921 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 1922 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1923 1924 var enumToClasses = new Dictionary<TableDesign, string> 1925 { 1926 { TableDesign.Clean, "table--clean" }, 1927 { TableDesign.Bordered, "table--bordered" }, 1928 { TableDesign.Striped, "table--striped" }, 1929 { TableDesign.Hover, "table--hover" }, 1930 { TableDesign.Compact, "table--compact" }, 1931 { TableDesign.Condensed, "table--condensed" }, 1932 { TableDesign.NoTopBorder, "table--no-top-border" } 1933 }; 1934 string tableDesignClass = ""; 1935 if (settings.Design != TableDesign.None) 1936 { 1937 tableDesignClass = enumToClasses[settings.Design]; 1938 } 1939 1940 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass) || settings.Design != TableDesign.None) { attributes.Add("class", "table " + tableDesignClass + " " + settings.CssClass + " dw-mod"); } 1941 1942 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary(d => d.Key, d => d.Last().Value); 1943 1944 <table @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes)> 1945 @if (settings.Header != null) 1946 { 1947 <thead> 1948 @Render(settings.Header) 1949 </thead> 1950 } 1951 <tbody> 1952 @foreach (var row in settings.Rows) 1953 { 1954 @Render(row) 1955 } 1956 </tbody> 1957 @if (settings.Footer != null) 1958 { 1959 <tfoot> 1960 @Render(settings.Footer) 1961 </tfoot> 1962 } 1963 </table> 1964 } 1965 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1966 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1967 1968 @helper RenderTableRow(TableRow settings) 1969 { 1970 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 1971 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1972 1973 var enumToClasses = new Dictionary<TableRowDesign, string> 1974 { 1975 { TableRowDesign.NoBorder, "table__row--no-border" }, 1976 { TableRowDesign.Border, "table__row--border" }, 1977 { TableRowDesign.TopBorder, "table__row--top-line" }, 1978 { TableRowDesign.BottomBorder, "table__row--bottom-line" }, 1979 { TableRowDesign.Solid, "table__row--solid" } 1980 }; 1981 1982 string tableRowDesignClass = ""; 1983 if (settings.Design != TableRowDesign.None) 1984 { 1985 tableRowDesignClass = enumToClasses[settings.Design]; 1986 } 1987 1988 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass) || settings.Design != TableRowDesign.None) { attributes.Add("class", "table__row " + tableRowDesignClass + " " + settings.CssClass + " dw-mod"); } 1989 1990 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary(d => d.Key, d => d.Last().Value); 1991 1992 <tr @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes)> 1993 @foreach (var cell in settings.Cells) 1994 { 1995 if (settings.IsHeaderRow) 1996 { 1997 cell.IsHeader = true; 1998 } 1999 @Render(cell) 2000 } 2001 </tr> 2002 } 2003 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 2004 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 2005 @using Dynamicweb.Core 2006 2007 @helper RenderTableCell(TableCell settings) 2008 { 2009 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 2010 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 2011 if (settings.Colspan != 0) { attributes.Add("colspan", Converter.ToString(settings.Colspan)); } 2012 if (settings.Rowspan != 0) { attributes.Add("rowspan", Converter.ToString(settings.Rowspan)); } 2013 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass)) { attributes.Add("class", settings.CssClass + " dw-mod"); } 2014 2015 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary(d => d.Key, d => d.Last().Value); 2016 2017 string tagName = settings.IsHeader ? "th" : "td"; 2018 2019 @("<" + tagName + " " + ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) + ">") 2020 @settings.Content 2021 @("</" + tagName + ">"); 2022 } 2023 @using System.Linq 2024 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 2025 2026 @* Component *@ 2027 2028 @helper RenderPagination(Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General.Pagination settings) 2029 { 2030 var pageNumberQueryStringName = Dynamicweb.Rapido.Services.Pagination.GetPageNumberQueryStringName(settings); // Get the proper 'page number' query string parameter 2031 var queryParameters = Dynamicweb.Rapido.Services.Url.GetQueryParameters(pageNumberQueryStringName); // Get the NameValueCollection from the querystring 2032 2033 if (settings.NumberOfPages > 1) 2034 { 2035 string url = HttpContext.Current.Request.Url.GetLeftPart(UriPartial.Authority) + "/Default.aspx"; 2036 string ariaLabel = !string.IsNullOrWhiteSpace(settings.AriaLabel) ? settings.AriaLabel : Translate("Page navigation"); 2037 Dictionary<string, int> startAndEndPageNumber = Dynamicweb.Rapido.Services.Pagination.GetStartAndEndPageNumber(settings); 2038 2039 <div class="pager u-margin-top dw-mod @settings.CssClass" aria-label="@ariaLabel"> 2040 @if (settings.ShowPagingInfo) 2041 { 2042 <div class="pager__info dw-mod"> 2043 @Translate("Page") @settings.CurrentPageNumber @Translate("of") @settings.NumberOfPages 2044 </div> 2045 } 2046 <ul class="pager__list dw-mod"> 2047 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(settings.FirstPageUrl) && settings.ShowFirstAndLastControls) 2048 { 2049 @Render(new PaginationItem { Link = settings.FirstPageUrl, Icon = settings.FirstIcon }) 2050 } 2051 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(settings.PreviousPageUrl) && settings.ShowNextAndPrevControls) 2052 { 2053 @Render(new PaginationItem { Link = settings.PreviousPageUrl, Icon = settings.PrevIcon }) 2054 } 2055 @if (settings.GetPages().Any()) 2056 { 2057 foreach (var page in settings.GetPages()) 2058 { 2059 @Render(page) 2060 } 2061 } 2062 else 2063 { 2064 for (var page = startAndEndPageNumber["StartPage"]; page <= startAndEndPageNumber["EndPage"]; page++) 2065 { 2066 queryParameters = Dynamicweb.Rapido.Services.Url.UpdateQueryStringParameter(queryParameters, pageNumberQueryStringName, page.ToString()); 2067 @Render(new PaginationItem { Label = page.ToString(), Link = Dynamicweb.Rapido.Services.Url.BuildUri(url, queryParameters).PathAndQuery, IsActive = (settings.CurrentPageNumber == page) }); 2068 } 2069 } 2070 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(settings.NextPageUrl) && settings.ShowNextAndPrevControls) 2071 { 2072 @Render(new PaginationItem { Link = settings.NextPageUrl, Icon = settings.NextIcon }) 2073 } 2074 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(settings.LastPageUrl) && settings.ShowFirstAndLastControls) 2075 { 2076 @Render(new PaginationItem { Link = settings.LastPageUrl, Icon = settings.LastIcon }) 2077 } 2078 </ul> 2079 </div> 2080 } 2081 } 2082 2083 @helper RenderPaginationItem(PaginationItem settings) 2084 { 2085 if (settings.Icon == null) 2086 { 2087 settings.Icon = new Icon(); 2088 } 2089 2090 settings.Icon.Label = settings.Label; 2091 <li class="pager__btn dw-mod"> 2092 @if (settings.IsActive) 2093 { 2094 <span class="pager__num pager__num--current dw-mod"> 2095 @Render(settings.Icon) 2096 </span> 2097 } 2098 else 2099 { 2100 <a href="@settings.Link" class="pager__num dw-mod"> 2101 @Render(settings.Icon) 2102 </a> 2103 } 2104 </li> 2105 } 2106 2107 2108 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 2109 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.Ecommerce 2110 2111 2112 2113 2114 2115 @functions { 2116 public string GenerateRgba(string color, string opacity) 2117 { 2118 color = color.Replace("#", ""); 2119 if (color.Length == 6) { 2120 return "rgba(" + Convert.ToInt32(color.Substring(0, 2), 16) + ", " + Convert.ToInt32(color.Substring(2, 2), 16) + ", " + Convert.ToInt32(color.Substring(4, 2), 16) + ", " + opacity + ");"; 2121 } else { 2122 return Convert.ToInt16(color).ToString(); 2123 } 2124 } 2125 } 2126 2127 @{ 2128 string link = !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Link")) ? Model.Item.GetString("Link") : ""; 2129 string linkTarget = link.Contains("http") ? "_blank" : "_self"; 2130 } 2131 2132 @if (!string.IsNullOrEmpty(link)) { 2133 <a href="@link" target="@linkTarget" class="u-overlay">&nbsp;</a> 2134 @RenderTheContent() 2135 } else { 2136 @RenderTheContent() 2137 } 2138 2139 2140 @helper RenderTheContent() { 2141 string innerPadding = Model.Item.GetList("Padding") != null ? " padding-size-" + Model.Item.GetList("Padding").SelectedValue.ToLower() : ""; 2142 innerPadding += Model.Item.GetList("PaddingPosition") != null ? " padding-position-" + Model.Item.GetList("PaddingPosition").SelectedValue.ToLower() : ""; 2143 2144 if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Image"))) { 2145 int width = Model.Item.GetString("ImageWidth") != null ? Model.Item.GetInt32("ImageWidth") : 100; 2146 string styleSetting = Model.Item.GetString("ImageStyle") != null ? Model.Item.GetList("ImageStyle").SelectedValue : ""; 2147 ImageStyle style = ImageStyle.None; 2148 style = styleSetting == "ball" ? style = ImageStyle.Ball : style; 2149 style = styleSetting == "triangle" ? style = ImageStyle.Triangle : style; 2150 2151 Image image = new Image 2152 { 2153 Path = Model.Item.GetFile("Image") != null ? Model.Item.GetFile("Image").Path : "", 2154 Style = style, 2155 ImageDefault = new ImageSettings 2156 { 2157 Crop = 5, 2158 Width = width 2159 } 2160 }; 2161 2162 if (styleSetting == "square") { 2163 image.ImageDefault.Crop = 0; 2164 image.ImageDefault.Height = image.ImageDefault.Width; 2165 } 2166 2167 @Render(image) 2168 } 2169 2170 <div class="u-full-width u-padding-top dw-mod"> 2171 @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Title")) || !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Text"))) { 2172 <div class="u-margin-bottom--lg"> 2173 @if (!Model.Item.GetBoolean("HideTitle")) { 2174 @Render(new Heading { Title = Model.Item.GetString("Title"), Level = 2, CssClass = "u-no-margin" }) 2175 } 2176 @Render(new Text { Content = Model.Item.GetString("Text") }) 2177 </div> 2178 } 2179 </div> 2180 2181 if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetItem("ButtonOne").GetString("Title"))) { 2182 <div class="buttons-collection u-block dw-mod"> 2183 @ParagraphButton(Model.Item.GetItem("ButtonOne")) 2184 </div> 2185 } 2186 } 2187 2188 2189 @helper ParagraphButton(ItemViewModel item) { 2190 if (item != null) { 2191 if (!string.IsNullOrEmpty(item.GetString("Title"))) { 2192 Button button = new Button { 2193 Title = item.GetString("Title"), 2194 Href = item.GetString("Link"), 2195 ButtonLayout = (ButtonLayout)System.Enum.Parse(typeof(ButtonLayout), char.ToUpper(item.GetList("Layout").SelectedValue[0]) + item.GetList("Layout").SelectedValue.Substring(1)) 2196 }; 2197 2198 if (!string.IsNullOrEmpty(item.GetString("Icon"))) { 2199 button.Icon = new Icon { 2200 CssClass = item.GetString("Icon") 2201 }; 2202 } 2203 2204 @Render(button) 2205 } 2206 } 2207 } 2208 2209 2210 2211 2212 2213
Error executing template "Designs/Rapido/ContentPage/Paragraph/StandardParagraphThree.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_fe83c8dd62a64a8da38b9eb870eca9f3.<RenderTheContent>b__46_0(TextWriter __razor_helper_writer) in D:\web\denform.dk\Files\Templates\Designs\Rapido\ContentPage\Paragraph\StandardParagraphThree.cshtml:line 2181
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_fe83c8dd62a64a8da38b9eb870eca9f3.Execute() in D:\web\denform.dk\Files\Templates\Designs\Rapido\ContentPage\Paragraph\StandardParagraphThree.cshtml:line 2136
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 2 @using Dynamicweb.Frontend 3 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 4 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 5 6 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 7 @using Dynamicweb.Frontend 8 9 @* Include the components *@ 10 @using System.Text.RegularExpressions 11 @using System.Collections.Generic 12 @using System.Reflection 13 @using System.Web 14 @using System.Web.UI.HtmlControls 15 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 16 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.Articles 17 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.Documentation 18 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 19 20 21 @*--- START: Base block renderers ---*@ 22 23 @helper RenderBlockList(List<Block> blocks) 24 { 25 bool debug = !String.IsNullOrEmpty(HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("debug")) ? Convert.ToBoolean(HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("debug")) : false; 26 blocks = blocks.OrderBy(item => item.SortId).ToList(); 27 28 foreach (Block item in blocks) 29 { 30 if (debug) { 31 <!-- Block START: @item.Id --> 32 } 33 34 if (item.Design == null) 35 { 36 @RenderBlock(item) 37 } 38 else if (item.Design.RenderType == RenderType.None) { 39 string cssClass = item.Design.CssClass != null ? item.Design.CssClass : ""; 40 41 <div class="@cssClass dw-mod"> 42 @RenderBlock(item) 43 </div> 44 } 45 else if (item.Design.RenderType != RenderType.Hide) 46 { 47 string cssClass = item.Design.CssClass != null ? item.Design.CssClass : ""; 48 49 if (!item.SkipRenderBlocksList) { 50 if (item.Design.RenderType == RenderType.Row) 51 { 52 <div class="grid grid--align-content-start @cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 53 @RenderBlock(item) 54 </div> 55 } 56 57 if (item.Design.RenderType == RenderType.Column) 58 { 59 string hidePadding = item.Design.HidePadding ? "u-no-padding" : ""; 60 string size = item.Design.Size ?? "12"; 61 size = Regex.IsMatch(size, @"\d") ? "md-" + item.Design.Size : item.Design.Size; 62 63 <div class="grid__col-lg-@item.Design.Size grid__col-md-@item.Design.Size grid__col-sm-12 grid__col-xs-12 @hidePadding @cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 64 @RenderBlock(item) 65 </div> 66 } 67 68 if (item.Design.RenderType == RenderType.Table) 69 { 70 <table class="table @cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 71 @RenderBlock(item) 72 </table> 73 } 74 75 if (item.Design.RenderType == RenderType.TableRow) 76 { 77 <tr class="@cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 78 @RenderBlock(item) 79 </tr> 80 } 81 82 if (item.Design.RenderType == RenderType.TableColumn) 83 { 84 <td class="@cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 85 @RenderBlock(item) 86 </td> 87 } 88 89 if (item.Design.RenderType == RenderType.CardHeader) 90 { 91 <div class="card-header @cssClass dw-mod"> 92 @RenderBlock(item) 93 </div> 94 } 95 96 if (item.Design.RenderType == RenderType.CardBody) 97 { 98 <div class="card @cssClass dw-mod"> 99 @RenderBlock(item) 100 </div> 101 } 102 103 if (item.Design.RenderType == RenderType.CardFooter) 104 { 105 <div class="card-footer @cssClass dw-mod"> 106 @RenderBlock(item) 107 </div> 108 } 109 } 110 else 111 { 112 @RenderBlock(item) 113 } 114 } 115 116 if (debug) { 117 <!-- Block END: @item.Id --> 118 } 119 } 120 } 121 122 @helper RenderBlock(Block item) 123 { 124 bool debug = !String.IsNullOrEmpty(HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("debug")) ? Convert.ToBoolean(HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("debug")) : false; 125 126 if (item.Template != null) 127 { 128 @BlocksPage.RenderTemplate(item.Template) 129 } 130 131 if (item.Component != null) 132 { 133 string customSufix = "Custom"; 134 string methodName = item.Component.HelperName; 135 136 ComponentBase[] methodParameters = new ComponentBase[1]; 137 methodParameters[0] = item.Component; 138 Type methodType = this.GetType(); 139 140 MethodInfo customMethod = methodType.GetMethod(methodName + customSufix); 141 142 try { 143 if (debug) { 144 <!-- Component: @methodName.Replace("Render", "") --> 145 } 146 if(customMethod != null) { 147 @customMethod.Invoke(this, methodParameters).ToString(); 148 } else { 149 MethodInfo generalMethod = methodType.GetMethod(methodName); 150 @generalMethod.Invoke(this, methodParameters).ToString(); 151 } 152 } catch { 153 try { 154 MethodInfo generalMethod = methodType.GetMethod(methodName); 155 @generalMethod.Invoke(this, methodParameters).ToString(); 156 } catch(Exception ex) { 157 throw new Exception(item.Component.GetType().Name + " method '" + methodName +"' could not be invoked", ex); 158 } 159 } 160 } 161 162 if (item.BlocksList.Count > 0 && !item.SkipRenderBlocksList) 163 { 164 @RenderBlockList(item.BlocksList) 165 } 166 } 167 168 @*--- END: Base block renderers ---*@ 169 170 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 171 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 172 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 173 @using System.IO 174 175 @* Required *@ 176 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 177 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 178 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 179 180 181 @helper Render(ComponentBase component) 182 { 183 if (component != null) 184 { 185 @component.Render(this) 186 } 187 } 188 189 @* Components *@ 190 @using System.Reflection 191 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 192 193 194 @* Component *@ 195 196 @helper RenderIcon(Icon settings) 197 { 198 if (settings != null) 199 { 200 string color = settings.Color != null ? "style=\"color: " + settings.Color + "\"" : ""; 201 202 if (settings.Name != null) 203 { 204 if (string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 205 { 206 <i class="@settings.Prefix @settings.Name @settings.CssClass" @color></i> 207 } 208 else 209 { 210 if (settings.LabelPosition == IconLabelPosition.Before) 211 { 212 <div class="u-flex u-flex--align-items-center @settings.CssClass">@settings.Label <i class="@settings.Prefix @settings.Name u-margin-left" @color></i></div> 213 } 214 else 215 { 216 <div class="u-flex u-flex--align-items-center @settings.CssClass"><i class="@settings.Prefix @settings.Name u-margin-right--lg u-w20px" @color></i>@settings.Label</div> 217 } 218 } 219 } 220 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 221 { 222 @settings.Label 223 } 224 } 225 } 226 @using System.Reflection 227 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 228 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 229 @using Dynamicweb.Core 230 231 @* Component *@ 232 233 @helper RenderButton(Button settings) 234 { 235 if (settings != null && (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title) || settings.Icon != null)) 236 { 237 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 238 List<string> classList = settings.CssClass != null ? settings.CssClass.Split(' ').ToList() : new List<string>(); 239 if (settings.Disabled) { 240 attributes.Add("disabled", "true"); 241 classList.Add("disabled"); 242 } 243 244 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.ConfirmText) || !string.IsNullOrEmpty(settings.ConfirmTitle)) 245 { 246 settings.Id = !string.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? settings.Id : Guid.NewGuid().ToString("N"); 247 @RenderConfirmDialog(settings); 248 settings.OnClick = "document.getElementById('" + settings.Id + "ModalTrigger').checked = true"; 249 } 250 251 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 252 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 253 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.AltText)) 254 { 255 attributes.Add("title", settings.AltText); 256 } 257 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 258 { 259 string cleanTitle = Regex.Replace(settings.Title, "<.*?>", String.Empty); 260 cleanTitle = cleanTitle.Replace("&nbsp;", " "); 261 attributes.Add("title", cleanTitle); 262 } 263 264 var onClickEvents = new List<string>(); 265 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 266 { 267 onClickEvents.Add(settings.OnClick); 268 } 269 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Href)) 270 { 271 onClickEvents.Add("location.href='" + settings.Href + "'"); 272 } 273 if (onClickEvents.Count > 0) 274 { 275 attributes.Add("onClick", string.Join(";", onClickEvents)); 276 } 277 278 if (settings.ButtonLayout != ButtonLayout.None) 279 { 280 classList.Add("btn"); 281 string btnLayout = Enum.GetName(typeof(ButtonLayout), settings.ButtonLayout).ToLower(); 282 if (btnLayout == "linkclean") 283 { 284 btnLayout = "link-clean"; //fix 285 } 286 classList.Add("btn--" + btnLayout); 287 } 288 289 if (settings.Icon == null) 290 { 291 settings.Icon = new Icon(); 292 } 293 294 settings.Icon.CssClass += Enum.GetName(typeof(ButtonLayout), settings.ButtonLayout).ToLower() != "linkclean" ? " u-flex--align-center" : ""; 295 settings.Icon.Label = settings.Title; 296 297 attributes.Add("type", Enum.GetName(typeof(ButtonType), settings.ButtonType).ToLower()); 298 299 <button class="@string.Join(" ", classList) dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@Render(settings.Icon)</button> 300 } 301 } 302 303 @helper RenderConfirmDialog(Button settings) 304 { 305 Modal confirmDialog = new Modal { 306 Id = settings.Id, 307 Width = ModalWidth.Sm, 308 Heading = new Heading 309 { 310 Level = 2, 311 Title = settings.ConfirmTitle 312 }, 313 BodyText = settings.ConfirmText 314 }; 315 316 confirmDialog.AddAction(new Button { Title = Translate("Cancel"), ButtonLayout = ButtonLayout.Secondary, OnClick = "document.getElementById('" + settings.Id + "ModalTrigger').checked = false"}); 317 confirmDialog.AddAction(new Button { Title = Translate("OK"), ButtonLayout = ButtonLayout.Primary, OnClick = "document.getElementById('" + settings.Id + "ModalTrigger').checked = false;" + settings.OnClick }); 318 319 @Render(confirmDialog) 320 } 321 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 322 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 323 @using Dynamicweb.Core 324 325 @helper RenderDashboard(Dashboard settings) 326 { 327 var widgets = settings.GetWidgets(); 328 329 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.WidgetsBaseBackgroundColor)) 330 { 331 //set bg color for them 332 333 System.Drawing.Color color = System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml(settings.WidgetsBaseBackgroundColor); 334 int r = Convert.ToInt16(color.R); 335 int g = Convert.ToInt16(color.G); 336 int b = Convert.ToInt16(color.B); 337 338 var count = widgets.Length; 339 var max = Math.Max(r, Math.Max(g, b)); 340 double step = 255.0 / (max * count); 341 var i = 0; 342 foreach (var widget in widgets) 343 { 344 i++; 345 346 var shade = "rgb(" + Converter.ToString(r * step * i).Replace(",", ".") + ", " + Converter.ToString(g * step * i).Replace(",", ".") + ", " + Converter.ToString(b * step * i).Replace(",", ".") + ")"; 347 widget.BackgroundColor = shade; 348 } 349 } 350 351 <div class="dashboard @settings.CssClass dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 352 @foreach (var widget in widgets) 353 { 354 <div class="dashboard__widget"> 355 @Render(widget) 356 </div> 357 } 358 </div> 359 } 360 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 361 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 362 363 @helper RenderDashboardWidgetLink(DashboardWidgetLink settings) 364 { 365 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 366 { 367 var backgroundStyles = ""; 368 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.BackgroundColor)) 369 { 370 backgroundStyles = "style=\"background-color:" + settings.BackgroundColor + "\""; 371 } 372 373 <a href="@settings.Link" class="widget widget--link @settings.CssClass dw-mod" @backgroundStyles title="@settings.Title" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 374 <div class="u-center-middle u-color-light"> 375 @if (settings.Icon != null) 376 { 377 settings.Icon.CssClass += "widget__icon"; 378 @Render(settings.Icon) 379 } 380 <div class="widget__title">@settings.Title</div> 381 </div> 382 </a> 383 } 384 } 385 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 386 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 387 388 @helper RenderDashboardWidgetCounter(DashboardWidgetCounter settings) 389 { 390 var backgroundStyles = ""; 391 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.BackgroundColor)) 392 { 393 backgroundStyles = "style='background-color:" + settings.BackgroundColor + "'"; 394 } 395 396 <div class="widget @settings.CssClass dw-mod" @backgroundStyles @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 397 <div class="u-center-middle u-color-light"> 398 @if (settings.Icon != null) 399 { 400 settings.Icon.CssClass += "widget__icon"; 401 @Render(settings.Icon) 402 } 403 <div class="widget__counter">@settings.Count</div> 404 <div class="widget__title">@settings.Title</div> 405 </div> 406 </div> 407 } 408 @using System.Reflection 409 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 410 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 411 @using Dynamicweb.Core 412 413 @* Component *@ 414 415 @helper RenderLink(Link settings) 416 { 417 if (settings != null && !string.IsNullOrEmpty(settings.Href) && (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title) || settings.Icon != null)) 418 { 419 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 420 List<string> classList = settings.CssClass != null ? settings.CssClass.Split(' ').ToList() : new List<string>(); 421 if (settings.Disabled) 422 { 423 attributes.Add("disabled", "true"); 424 classList.Add("disabled"); 425 } 426 427 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.AltText)) 428 { 429 attributes.Add("title", settings.AltText); 430 } 431 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 432 { 433 attributes.Add("title", settings.Title); 434 } 435 436 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 437 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 438 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onClick", settings.OnClick); } 439 attributes.Add("href", settings.Href); 440 441 if (settings.ButtonLayout != ButtonLayout.None) 442 { 443 classList.Add("btn"); 444 string btnLayout = Enum.GetName(typeof(ButtonLayout), settings.ButtonLayout).ToLower(); 445 if (btnLayout == "linkclean") 446 { 447 btnLayout = "link-clean"; //fix 448 } 449 classList.Add("btn--" + btnLayout); 450 } 451 452 if (settings.Icon == null) 453 { 454 settings.Icon = new Icon(); 455 } 456 settings.Icon.Label = settings.Title; 457 458 if (settings.Target == LinkTargetType.Blank && settings.Rel == LinkRelType.None) 459 { 460 settings.Rel = LinkRelType.Noopener; 461 } 462 if (settings.Target != LinkTargetType.None) 463 { 464 attributes.Add("target", "_" + Enum.GetName(typeof(LinkTargetType), settings.Target).ToLower()); 465 } 466 if (settings.Download) 467 { 468 attributes.Add("download", "true"); 469 } 470 if (settings.Rel != LinkRelType.None) 471 { 472 attributes.Add("rel", Enum.GetName(typeof(LinkRelType), settings.Rel).ToLower()); 473 } 474 475 <a class="@string.Join(" ", classList) dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@Render(settings.Icon)</a> 476 } 477 } 478 @using System.Reflection 479 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 480 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 481 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 482 483 484 @* Component *@ 485 486 @helper RenderRating(Rating settings) 487 { 488 if (settings.Score > 0) 489 { 490 int rating = settings.Score; 491 string iconType = "fa-star"; 492 493 switch (settings.Type.ToString()) { 494 case "Stars": 495 iconType = "fa-star"; 496 break; 497 case "Hearts": 498 iconType = "fa-heart"; 499 break; 500 case "Lemons": 501 iconType = "fa-lemon"; 502 break; 503 case "Bombs": 504 iconType = "fa-bomb"; 505 break; 506 } 507 508 <div class="u-ta-right"> 509 @for (int i = 0; i < settings.OutOf; i++) 510 { 511 <i class="@(rating > i ? "fas" : "far") @iconType"></i> 512 } 513 </div> 514 } 515 } 516 @using System.Reflection 517 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 518 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 519 520 521 @* Component *@ 522 523 @helper RenderSelectFieldOption(SelectFieldOption settings) 524 { 525 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 526 if (settings.Checked) { attributes.Add("selected", "true"); } 527 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 528 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 529 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 530 531 <option @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@settings.Label</option> 532 } 533 @using System.Reflection 534 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 535 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 536 537 538 @* Component *@ 539 540 @helper RenderNavigation(Navigation settings) { 541 @RenderNavigation(new 542 { 543 id = settings.Id, 544 cssclass = settings.CssClass, 545 startLevel = settings.StartLevel, 546 endlevel = settings.EndLevel, 547 expandmode = settings.Expandmode, 548 sitemapmode = settings.SitemapMode, 549 template = settings.Template 550 }) 551 } 552 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 553 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 554 555 556 @* Component *@ 557 558 @helper RenderBreadcrumbNavigation(BreadcrumbNavigation settings) { 559 settings.Id = String.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? "breadcrumb" : settings.Id; 560 settings.Template = String.IsNullOrEmpty(settings.Template) ? "Breadcrumb.xslt" : settings.Template; 561 settings.StartLevel = settings.StartLevel == 0 ? 1 : settings.StartLevel; 562 settings.EndLevel = settings.EndLevel == 10 ? 1 : settings.EndLevel; 563 settings.Expandmode = String.IsNullOrEmpty(settings.Expandmode) ? "all" : settings.Expandmode; 564 settings.SitemapMode = false; 565 566 @RenderNavigation(settings) 567 } 568 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 569 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 570 571 572 @* Component *@ 573 574 @helper RenderLeftNavigation(LeftNavigation settings) { 575 settings.Id = String.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? "breadcrumb" : settings.Id; 576 settings.Template = String.IsNullOrEmpty(settings.Template) ? "Breadcrumb.xslt" : settings.Template; 577 settings.StartLevel = settings.StartLevel == 0 ? 1 : settings.StartLevel; 578 settings.EndLevel = settings.EndLevel == 10 ? 1 : settings.EndLevel; 579 settings.Expandmode = String.IsNullOrEmpty(settings.Expandmode) ? "all" : settings.Expandmode; 580 581 <div class="grid__cell"> 582 @RenderNavigation(settings) 583 </div> 584 } 585 @using System.Reflection 586 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 587 @using Dynamicweb.Core 588 589 @* Component *@ 590 591 @helper RenderHeading(Heading settings) 592 { 593 if (settings != null && !string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 594 { 595 string color = settings.Color != null ? "style=\"color: " + settings.Color + "\"" : ""; 596 string tagName = settings.Level != 0 ? "h" + settings.Level.ToString() : "div"; 597 598 @("<" + tagName + " class=\"" + settings.CssClass + " dw-mod\" " + color + ">") 599 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 600 { 601 @Render(new Link { Href = settings.Link, Icon = settings.Icon, Title = settings.Title, ButtonLayout = ButtonLayout.None }) 602 } 603 else 604 { 605 if (settings.Icon == null) 606 { 607 settings.Icon = new Icon(); 608 } 609 settings.Icon.Label = settings.Title; 610 @Render(settings.Icon) 611 } 612 @("</" + tagName + ">"); 613 } 614 } 615 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 616 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 617 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 618 619 620 @* Component *@ 621 622 @helper RenderImage(Image settings) 623 { 624 if (settings.FilterPrimary != ImageFilter.None || settings.FilterSecondary != ImageFilter.None) 625 { 626 Dictionary<string, string> optionalAttributes = new Dictionary<string, string>(); 627 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.FilterColor)) { optionalAttributes.Add("style", "background-color: " + settings.FilterColor); } 628 629 if (settings.Caption != null) 630 { 631 @:<div> 632 } 633 634 var primaryFilterClass = settings.FilterPrimary.ToString().ToLower(); 635 var secondaryFilterClass = settings.FilterSecondary.ToString().ToLower(); 636 637 <div class="image-filter image-filter--@primaryFilterClass u-position-relative dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes)> 638 <div class="image-filter image-filter--@secondaryFilterClass dw-mod"> 639 @if (settings.Link != null) 640 { 641 <a href="@settings.Link"> 642 @RenderTheImage(settings) 643 </a> 644 } 645 else 646 { 647 @RenderTheImage(settings) 648 } 649 </div> 650 </div> 651 652 if (settings.Caption != null) 653 { 654 <span class="image-caption dw-mod">@settings.Caption</span> 655 @:</div> 656 } 657 } 658 else 659 { 660 if (settings.Caption != null) 661 { 662 @:<div> 663 } 664 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 665 { 666 <a href="@settings.Link"> 667 @RenderTheImage(settings) 668 </a> 669 } 670 else 671 { 672 @RenderTheImage(settings) 673 } 674 675 if (settings.Caption != null) 676 { 677 <span class="image-caption dw-mod">@settings.Caption</span> 678 @:</div> 679 } 680 } 681 } 682 683 @helper RenderTheImage(Image settings) 684 { 685 if (settings != null) 686 { 687 string alternativeImage = !string.IsNullOrEmpty(Pageview.AreaSettings.GetItem("Settings").GetString("AlternativeImage")) ? Pageview.AreaSettings.GetItem("Settings").GetFile("AlternativeImage").PathUrlEncoded : "/Images/missing_image.jpg"; 688 string placeholderImage = "/Files/Images/placeholder.gif"; 689 string imageEngine = "/Admin/Public/GetImage.ashx?"; 690 691 string imageStyle = ""; 692 693 switch (settings.Style) 694 { 695 case ImageStyle.Ball: 696 imageStyle = "grid__cell-img--ball"; 697 break; 698 699 case ImageStyle.Triangle: 700 imageStyle = "grid__cell-img--triangle"; 701 break; 702 } 703 704 if (settings.Style == ImageStyle.Ball || settings.Style == ImageStyle.Circle || settings.Style == ImageStyle.Triangle) 705 { 706 settings.ImageDefault.Crop = settings.ImageDefault.Crop == 5 ? settings.ImageDefault.Crop = 0 : settings.ImageDefault.Crop; 707 708 if (settings.ImageDefault != null) 709 { 710 settings.ImageDefault.Height = settings.ImageDefault.Width; 711 } 712 if (settings.ImageMedium != null) 713 { 714 settings.ImageMedium.Height = settings.ImageMedium.Width; 715 } 716 if (settings.ImageSmall != null) 717 { 718 settings.ImageSmall.Height = settings.ImageSmall.Width; 719 } 720 } 721 722 string defaultImage = imageEngine; 723 string imageSmall = ""; 724 string imageMedium = ""; 725 726 if (settings.DisableImageEngine) 727 { 728 defaultImage = settings.Path; 729 } 730 else 731 { 732 if (settings.ImageDefault != null) 733 { 734 defaultImage += Dynamicweb.Rapido.Services.Images.GetImagePathFromSettings(settings.ImageDefault); 735 736 if (settings.Path.GetType() != typeof(string)) 737 { 738 defaultImage += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path.PathUrlEncoded : ""; 739 defaultImage += settings.Path != null ? "&" + settings.Path.GetFocalPointParameters() : ""; 740 } 741 else 742 { 743 defaultImage += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path : ""; 744 } 745 746 defaultImage += "&AlternativeImage=" + alternativeImage; 747 } 748 749 if (settings.ImageSmall != null) 750 { 751 imageSmall = "data-src-small=\"" + imageEngine; 752 imageSmall += Dynamicweb.Rapido.Services.Images.GetImagePathFromSettings(settings.ImageSmall); 753 754 if (settings.Path.GetType() != typeof(string)) 755 { 756 imageSmall += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path.PathUrlEncoded : ""; 757 imageSmall += settings.Path != null ? "&" + settings.Path.GetFocalPointParameters() : ""; 758 } 759 else 760 { 761 imageSmall += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path : ""; 762 } 763 764 imageSmall += "&alternativeImage=" + alternativeImage; 765 766 imageSmall += "\""; 767 } 768 769 if (settings.ImageMedium != null) 770 { 771 imageMedium = "data-src-medium=\"" + imageEngine; 772 imageMedium += Dynamicweb.Rapido.Services.Images.GetImagePathFromSettings(settings.ImageMedium); 773 774 if (settings.Path.GetType() != typeof(string)) 775 { 776 imageMedium += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path.PathUrlEncoded : ""; 777 imageMedium += settings.Path != null ? "&" + settings.Path.GetFocalPointParameters() : ""; 778 } 779 else 780 { 781 imageMedium += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path : ""; 782 } 783 784 imageMedium += "&alternativeImage=" + alternativeImage; 785 786 imageMedium += "\""; 787 } 788 } 789 790 Dictionary<string, string> optionalAttributes = new Dictionary<string, string>(); 791 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { optionalAttributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 792 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 793 { 794 optionalAttributes.Add("alt", settings.Title); 795 optionalAttributes.Add("title", settings.Title); 796 } 797 798 if (settings.DisableLazyLoad) 799 { 800 <img id="@settings.Id" class="@imageStyle @settings.CssClass dw-mod" src="@defaultImage" @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes) /> 801 } 802 else 803 { 804 <img id="@settings.Id" class="b-lazy @imageStyle @settings.CssClass dw-mod" src="@placeholderImage" data-src="@defaultImage" @imageSmall @imageMedium @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes) /> 805 } 806 } 807 } 808 @using System.Reflection 809 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 810 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 811 812 @* Component *@ 813 814 @helper RenderFileField(FileField settings) 815 { 816 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 817 if (string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 818 { 819 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 820 } 821 822 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 823 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 824 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 825 if (settings.Multiple) { attributes.Add("multiple", "true"); } 826 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 827 if (string.IsNullOrEmpty(settings.ChooseFileText)) 828 { 829 settings.ChooseFileText = Translate("Choose file"); 830 } 831 if (string.IsNullOrEmpty(settings.NoFilesChosenText)) 832 { 833 settings.NoFilesChosenText = Translate("No files chosen..."); 834 } 835 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 836 837 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 838 839 string setValueToFakeInput = "FileUpload.setValueToFakeInput(this)"; 840 attributes.Add("onchange", setValueToFakeInput + (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange) ? settings.OnChange : "")); 841 842 attributes.Add("type", "file"); 843 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 844 settings.CssClass = "u-full-width " + settings.CssClass; 845 846 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 847 848 <div class="form__field-group u-full-width @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 849 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 850 { 851 <div class="u-full-width"> 852 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 853 @if (settings.Link != null) { 854 <div class="u-pull--right"> 855 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 856 @Render(settings.Link) 857 </div> 858 } 859 </div> 860 861 } 862 863 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 864 { 865 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 866 } 867 868 <div class="form__field-combi file-input u-no-margin dw-mod"> 869 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="file-input__real-input" data-no-files-text="@settings.NoFilesChosenText" data-many-files-text="@Translate("files")" /> 870 <label for="@settings.Id" class="file-input__btn btn--secondary btn dw-mod">@settings.ChooseFileText</label> 871 <label for="@settings.Id" class="@settings.CssClass file-input__fake-input js-fake-input dw-mod">@settings.NoFilesChosenText</label> 872 @if (settings.UploadButton != null) 873 { 874 settings.UploadButton.CssClass += " btn--condensed u-no-margin"; 875 @Render(settings.UploadButton) 876 } 877 </div> 878 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 879 </div> 880 } 881 @using System.Reflection 882 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 883 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 884 @using Dynamicweb.Core 885 @using System.Linq 886 887 @* Component *@ 888 889 @helper RenderDateTimeField(DateTimeField settings) 890 { 891 if (string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 892 { 893 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 894 } 895 896 var textField = new TextField { 897 Name = settings.Name, 898 Id = settings.Id, 899 Label = settings.Label, 900 HelpText = settings.HelpText, 901 Value = settings.Value, 902 Disabled = settings.Disabled, 903 Required = settings.Required, 904 ErrorMessage = settings.ErrorMessage, 905 CssClass = settings.CssClass, 906 WrapperCssClass = settings.WrapperCssClass, 907 OnChange = settings.OnChange, 908 OnClick = settings.OnClick, 909 Link = settings.Link, 910 ExtraAttributes = settings.ExtraAttributes, 911 // 912 Placeholder = settings.Placeholder 913 }; 914 915 @Render(textField) 916 917 List<string> jsAttributes = new List<string>(); 918 919 jsAttributes.Add("mode: '" + Enum.GetName(typeof(DateTimeFieldMode), settings.Mode).ToLower() + "'"); 920 921 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.DateFormat)) 922 { 923 jsAttributes.Add("dateFormat: '" + settings.DateFormat + "'"); 924 } 925 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.MinDate)) 926 { 927 jsAttributes.Add("minDate: '" + settings.MinDate + "'"); 928 } 929 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.MaxDate)) 930 { 931 jsAttributes.Add("maxDate: '" + settings.MaxDate + "'"); 932 } 933 if (settings.IsInline) 934 { 935 jsAttributes.Add("inline: " + Converter.ToString(settings.IsInline).ToLower()); 936 } 937 if (settings.EnableTime) 938 { 939 jsAttributes.Add("enableTime: " + Converter.ToString(settings.EnableTime).ToLower()); 940 } 941 if (settings.EnableWeekNumbers) 942 { 943 jsAttributes.Add("weekNumbers: " + Converter.ToString(settings.EnableWeekNumbers).ToLower()); 944 } 945 946 jsAttributes.AddRange(settings.GetFlatPickrOptions().Select(x => x.Key + ": " + x.Value)); 947 948 <script> 949 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { 950 flatpickr("#@textField.Id", { 951 @string.Join(",", jsAttributes) 952 }); 953 }); 954 </script> 955 } 956 @using System.Reflection 957 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 958 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 959 960 @* Component *@ 961 962 @helper RenderTextField(TextField settings) 963 { 964 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 965 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 966 { 967 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 968 } 969 970 /*base settings*/ 971 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 972 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 973 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 974 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 975 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 976 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 977 /*end*/ 978 979 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnKeyUp)) { attributes.Add("onkeyup", settings.OnKeyUp); } 980 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnInput)) { attributes.Add("oninput", settings.OnInput); } 981 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnFocus)) { attributes.Add("onfocus", settings.OnFocus); } 982 if (settings.ReadOnly) { attributes.Add("readonly", "true"); } 983 if (settings.MaxLength != 0) { attributes.Add("maxlength", settings.MaxLength.ToString()); } 984 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Placeholder)) { attributes.Add("placeholder", settings.Placeholder); } 985 attributes.Add("type", Enum.GetName(typeof(TextFieldType), settings.Type).ToLower()); 986 if (settings.Type == TextFieldType.Password) { attributes.Add("autocomplete", "off"); }; 987 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 988 989 settings.CssClass = "u-full-width " + settings.CssClass; 990 991 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 992 993 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 994 995 string noMargin = "u-no-margin"; 996 if (!settings.ReadOnly) { 997 noMargin = ""; 998 } 999 1000 <div class="form__field-group u-full-width @noMargin @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1001 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 1002 { 1003 <div class="u-full-width"> 1004 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1005 @if (settings.Link != null) { 1006 settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; 1007 1008 <div class="u-pull--right"> 1009 @Render(settings.Link) 1010 </div> 1011 } 1012 </div> 1013 1014 } 1015 1016 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1017 { 1018 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1019 } 1020 1021 @if (settings.ActionButton != null) 1022 { 1023 settings.ActionButton.CssClass += " btn--condensed u-no-margin"; 1024 <div class="form__field-combi u-no-margin dw-mod"> 1025 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1026 @Render(settings.ActionButton) 1027 </div> 1028 } 1029 else 1030 { 1031 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1032 } 1033 1034 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1035 </div> 1036 } 1037 @using System.Reflection 1038 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1039 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1040 1041 @* Component *@ 1042 1043 @helper RenderNumberField(NumberField settings) 1044 { 1045 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1046 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1047 { 1048 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1049 } 1050 1051 /*base settings*/ 1052 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1053 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1054 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1055 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1056 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1057 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1058 /*end*/ 1059 1060 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnKeyUp)) { attributes.Add("onkeyup", settings.OnKeyUp); } 1061 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnInput)) { attributes.Add("oninput", settings.OnInput); } 1062 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnFocus)) { attributes.Add("onfocus", settings.OnFocus); } 1063 if (settings.ReadOnly) { attributes.Add("readonly", "true"); } 1064 if (settings.Max != null) { attributes.Add("max", settings.Max.ToString()); } 1065 if (settings.Min != null) { attributes.Add("min", settings.Min.ToString()); } 1066 if (settings.Step != 0) { attributes.Add("step", settings.Step.ToString()); } 1067 if (settings.Value != null && !string.IsNullOrEmpty(settings.Value.ToString())) { attributes.Add("value", settings.Value.ToString()); } 1068 attributes.Add("type", "number"); 1069 1070 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1071 1072 <div class="form__field-group u-full-width @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1073 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 1074 { 1075 <div class="u-full-width"> 1076 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1077 @if (settings.Link != null) { 1078 <div class="u-pull--right"> 1079 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1080 @Render(settings.Link) 1081 </div> 1082 } 1083 </div> 1084 1085 } 1086 1087 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1088 { 1089 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1090 } 1091 1092 @if (settings.ActionButton != null) 1093 { 1094 settings.ActionButton.CssClass += " btn--condensed u-no-margin"; 1095 <div class="form__field-combi u-no-margin dw-mod"> 1096 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1097 @Render(settings.ActionButton) 1098 </div> 1099 } 1100 else 1101 { 1102 <div class="form__field-combi u-no-margin dw-mod"> 1103 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1104 </div> 1105 } 1106 1107 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1108 </div> 1109 } 1110 @using System.Reflection 1111 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1112 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1113 1114 1115 @* Component *@ 1116 1117 @helper RenderTextareaField(TextareaField settings) 1118 { 1119 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 1120 string id = settings.Id; 1121 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(id)) 1122 { 1123 id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1124 } 1125 1126 if (!string.IsNullOrEmpty(id)) { attributes.Add("id", id); } 1127 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1128 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnKeyUp)) { attributes.Add("onkeyup", settings.OnKeyUp); } 1129 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnInput)) { attributes.Add("oninput", settings.OnInput); } 1130 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnFocus)) { attributes.Add("onfocus", settings.OnFocus); } 1131 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1132 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Placeholder)) { attributes.Add("placeholder", settings.Placeholder); } 1133 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1134 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1135 if (settings.ReadOnly) { attributes.Add("readonly", "true"); } 1136 if (settings.MaxLength != 0) { attributes.Add("maxlength", settings.MaxLength.ToString()); } 1137 if (settings.Rows != 0) { attributes.Add("rows", settings.Rows.ToString()); } 1138 attributes.Add("name", settings.Name); 1139 1140 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 1141 1142 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1143 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 1144 { 1145 <div class="u-full-width"> 1146 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1147 @if (settings.Link != null) { 1148 <div class="u-pull--right"> 1149 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1150 @Render(settings.Link) 1151 </div> 1152 } 1153 </div> 1154 } 1155 1156 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1157 { 1158 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1159 } 1160 1161 <textarea class="u-full-width @settings.CssClass dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@settings.Value</textarea> 1162 1163 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1164 </div> 1165 } 1166 @using System.Reflection 1167 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1168 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1169 1170 1171 @* Component *@ 1172 1173 @helper RenderHiddenField(HiddenField settings) { 1174 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1175 attributes.Add("type", "hidden"); 1176 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1177 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 1178 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1179 1180 <input @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)/> 1181 } 1182 @using System.Reflection 1183 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1184 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1185 1186 @* Component *@ 1187 1188 @helper RenderCheckboxField(CheckboxField settings) 1189 { 1190 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1191 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1192 { 1193 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1194 } 1195 1196 /*base settings*/ 1197 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1198 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1199 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1200 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1201 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1202 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1203 /*end*/ 1204 1205 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 1206 1207 attributes.Add("type", "checkbox"); 1208 if (settings.Checked) { attributes.Add("checked", "true"); } 1209 settings.CssClass = "form__control " + settings.CssClass; 1210 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 1211 1212 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1213 1214 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1215 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1216 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 1217 { 1218 <label for="@settings.Id" class="dw-mod">@settings.Label</label> 1219 } 1220 1221 @if (settings.Link != null) { 1222 <span> 1223 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1224 @Render(settings.Link) 1225 </span> 1226 } 1227 1228 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1229 { 1230 <small class="form__help-text checkbox-help dw-mod">@settings.HelpText</small> 1231 } 1232 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1233 </div> 1234 } 1235 @using System.Reflection 1236 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1237 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1238 1239 1240 @* Component *@ 1241 1242 @helper RenderCheckboxListField(CheckboxListField settings) 1243 { 1244 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass u-margin-bottom dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 1245 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 1246 { 1247 <div class="u-full-width"> 1248 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1249 @if (settings.Link != null) { 1250 <div class="u-pull--right"> 1251 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1252 @Render(settings.Link) 1253 </div> 1254 } 1255 </div> 1256 1257 } 1258 1259 <div class="u-pull--left"> 1260 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1261 { 1262 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1263 } 1264 1265 @foreach (var item in settings.Options) 1266 { 1267 if (settings.Required) 1268 { 1269 item.Required = true; 1270 } 1271 if (settings.Disabled) 1272 { 1273 item.Disabled = true; 1274 } 1275 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) 1276 { 1277 item.Name = settings.Name; 1278 } 1279 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass)) 1280 { 1281 item.CssClass += settings.CssClass; 1282 } 1283 1284 /* value is not supported */ 1285 1286 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 1287 { 1288 item.OnClick += settings.OnClick; 1289 } 1290 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) 1291 { 1292 item.OnChange += settings.OnChange; 1293 } 1294 @Render(item) 1295 } 1296 1297 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1298 </div> 1299 1300 </div> 1301 } 1302 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1303 1304 @* Component *@ 1305 1306 @helper RenderSearch(Search settings) 1307 { 1308 var searchValue = HttpContext.Current.Request.QueryString.Get(settings.SearchParameter) ?? ""; 1309 var groupValue = HttpContext.Current.Request.QueryString.Get(settings.GroupsParameter) ?? ""; 1310 1311 if (string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1312 { 1313 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1314 } 1315 1316 var resultAttributes = new Dictionary<string, string>(); 1317 1318 if (settings.PageSize != 0) 1319 { 1320 resultAttributes.Add("data-page-size", settings.PageSize.ToString()); 1321 } 1322 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.GroupItemsFeedUrl)) 1323 { 1324 resultAttributes.Add("data-groups-feed-url", settings.GroupItemsFeedUrl); 1325 if (!string.IsNullOrEmpty(groupValue)) 1326 { 1327 resultAttributes.Add("data-selected-group", groupValue); 1328 } 1329 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.GroupsParameter)) 1330 { 1331 resultAttributes.Add("data-groups-parameter", settings.GroupsParameter); 1332 } 1333 } 1334 resultAttributes.Add("data-force-init", "true"); 1335 if (settings.GoToFirstSearchResultOnEnter) 1336 { 1337 resultAttributes.Add("data-go-to-first-search-result-on-enter", settings.GoToFirstSearchResultOnEnter.ToString().ToLower()); 1338 } 1339 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.SearchParameter)) 1340 { 1341 resultAttributes.Add("data-search-parameter", settings.SearchParameter); 1342 } 1343 resultAttributes.Add("data-search-feed-url", settings.SearchData.SearchFeedUrl); 1344 resultAttributes.Add("data-results-template-id", settings.SearchData.ResultsTemplateId); 1345 1346 if (settings.SecondSearchData != null) 1347 { 1348 resultAttributes.Add("data-second-search-feed-url", settings.SecondSearchData.SearchFeedUrl); 1349 resultAttributes.Add("data-second-results-template-id", settings.SecondSearchData.ResultsTemplateId); 1350 } 1351 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.ResultsPageUrl)) 1352 { 1353 resultAttributes.Add("data-results-page-url", settings.ResultsPageUrl); 1354 } 1355 1356 resultAttributes = resultAttributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1357 1358 string searchFieldCss = (settings.SearchButton == null) ? "search--with-icon" : ""; 1359 1360 <div class="search @settings.CssClass @searchFieldCss js-search-data-source dw-mod" id="@settings.Id" @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes)> 1361 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.GroupItemsFeedUrl)) 1362 { 1363 <button type="button" class="search__groups-btn dw-mod js-search-groups-btn">@Translate("All")</button> 1364 <ul class="dropdown dropdown--absolute-position dw-mod search__groups-results js-search-groups-list"></ul> 1365 } 1366 1367 <input type="text" class="search__field dw-mod js-search-field" placeholder="@settings.Placeholder" value="@searchValue"> 1368 1369 <div class="dropdown dropdown--absolute-position search__results dw-mod js-search-results @(settings.SecondSearchData != null ? "search__results--combined" : "")"> 1370 @if (settings.SecondSearchData != null) 1371 { 1372 <div class="search__column search__column--products dw-mod"> 1373 <div class="search__column-header dw-mod">@Translate("Products")</div> 1374 <ul class="search__results-list dw-mod js-search-results-list" id="@(settings.Id)_ResultsList"></ul> 1375 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.SearchData.ResultsPageUrl)) 1376 { 1377 @Render(new Link { 1378 Title = Translate("View all"), 1379 CssClass = "js-view-all-button u-margin", 1380 Href = settings.SearchData.ResultsPageUrl 1381 }); 1382 } 1383 </div> 1384 <div class="search__column search__column--pages dw-mod"> 1385 <div class="search__column-header">@Translate("Pages")</div> 1386 <ul class="search__results-list dw-mod js-search-results-second-list" id="@(settings.Id)_SecondResultsList"></ul> 1387 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.SecondSearchData.ResultsPageUrl)) 1388 { 1389 @Render(new Link 1390 { 1391 Title = Translate("View all"), 1392 CssClass = "js-view-all-button u-margin", 1393 Href = settings.SecondSearchData.ResultsPageUrl 1394 }); 1395 } 1396 </div> 1397 } 1398 else 1399 { 1400 <div class="search__column search__column--only dw-mod"> 1401 <ul class="search__results-list dw-mod js-search-results-list" id="@(settings.Id)_ResultsList"></ul> 1402 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.SearchData.ResultsPageUrl)) 1403 { 1404 @Render(new Link { 1405 Title = Translate("View all"), 1406 CssClass = "js-view-all-button u-margin", 1407 Href = settings.SearchData.ResultsPageUrl 1408 }); 1409 } 1410 </div> 1411 } 1412 </div> 1413 1414 @if (settings.SearchButton != null) 1415 { 1416 settings.SearchButton.CssClass += " search__btn js-search-btn"; 1417 if (settings.RenderDefaultSearchIcon) 1418 { 1419 settings.SearchButton.Icon = new Icon { Name = Pageview.AreaSettings.GetItem("Layout").GetItem("Icons").GetList("SearchIcon").SelectedValue }; 1420 } 1421 @Render(settings.SearchButton); 1422 } 1423 </div> 1424 } 1425 @using System.Reflection 1426 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1427 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1428 1429 1430 @* Component *@ 1431 1432 @helper RenderSelectField(SelectField settings) 1433 { 1434 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1435 { 1436 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1437 } 1438 1439 <div class="form__field-group u-full-width @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1440 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 1441 { 1442 <div class="u-full-width"> 1443 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1444 @if (settings.Link != null) { 1445 <div class="u-pull--right"> 1446 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1447 @Render(settings.Link) 1448 </div> 1449 } 1450 </div> 1451 } 1452 1453 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1454 { 1455 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1456 } 1457 1458 @if (settings.ActionButton != null) 1459 { 1460 settings.ActionButton.CssClass += " btn--condensed u-no-margin"; 1461 <div class="form__field-combi u-no-margin dw-mod"> 1462 @RenderSelectBase(settings) 1463 @Render(settings.ActionButton) 1464 </div> 1465 } 1466 else 1467 { 1468 @RenderSelectBase(settings) 1469 } 1470 1471 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1472 </div> 1473 } 1474 1475 @helper RenderSelectBase(SelectField settings) 1476 { 1477 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1478 1479 /*base settings*/ 1480 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1481 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1482 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1483 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1484 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1485 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1486 /*end*/ 1487 1488 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1489 1490 <select @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="u-full-width @settings.CssClass dw-mod"> 1491 @if (settings.Default != null) 1492 { 1493 @Render(settings.Default) 1494 } 1495 1496 @foreach (var item in settings.Options) 1497 { 1498 if (settings.Value != null) { 1499 item.Checked = item.Value == settings.Value; 1500 } 1501 @Render(item) 1502 } 1503 </select> 1504 } 1505 @using System.Reflection 1506 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1507 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1508 1509 @* Component *@ 1510 1511 @helper RenderRadioButtonField(RadioButtonField settings) 1512 { 1513 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1514 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1515 { 1516 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1517 } 1518 1519 /*base settings*/ 1520 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1521 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1522 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1523 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1524 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1525 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1526 /*end*/ 1527 1528 attributes.Add("type", "radio"); 1529 if (settings.Checked) { attributes.Add("checked", "true"); } 1530 settings.CssClass = "form__control " + settings.CssClass; 1531 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 1532 1533 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1534 1535 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1536 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1537 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 1538 { 1539 <label for="@settings.Id" class="dw-mod">@settings.Label</label> 1540 } 1541 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1542 { 1543 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1544 } 1545 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1546 </div> 1547 } 1548 @using System.Reflection 1549 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1550 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1551 1552 1553 @* Component *@ 1554 1555 @helper RenderRadioButtonListField(RadioButtonListField settings) 1556 { 1557 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 1558 1559 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass u-margin-bottom dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 1560 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 1561 { 1562 <label>@settings.Label</label> 1563 } 1564 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1565 { 1566 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1567 } 1568 1569 @foreach (var item in settings.Options) 1570 { 1571 if (settings.Required) 1572 { 1573 item.Required = true; 1574 } 1575 if (settings.Disabled) 1576 { 1577 item.Disabled = true; 1578 } 1579 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) 1580 { 1581 item.Name = settings.Name; 1582 } 1583 if (settings.Value != null && settings.Value == item.Value) 1584 { 1585 item.Checked = true; 1586 } 1587 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 1588 { 1589 item.OnClick += settings.OnClick; 1590 } 1591 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) 1592 { 1593 item.OnChange += settings.OnChange; 1594 } 1595 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass)) 1596 { 1597 item.CssClass += settings.CssClass; 1598 } 1599 @Render(item) 1600 } 1601 1602 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1603 </div> 1604 } 1605 @using System.Reflection 1606 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1607 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1608 1609 1610 @* Component *@ 1611 1612 @helper RenderNotificationMessage(NotificationMessage settings) 1613 { 1614 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Message)) 1615 { 1616 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1617 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1618 1619 string messageTypeClass = Enum.GetName(typeof(NotificationMessageType), settings.MessageType).ToLower(); 1620 string messageLayoutClass = Enum.GetName(typeof(NotificationMessageLayout), settings.MessageLayout).ToLower(); 1621 string minHeightClass = settings.Icon != null ? "u-min-h70px" : ""; 1622 1623 <div class="notification-message-@messageTypeClass notification-message-@messageLayoutClass @messageLayoutClass @minHeightClass @settings.CssClass u-full-width dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(attributes)> 1624 @if (settings.Icon != null) { 1625 settings.Icon.Label = !string.IsNullOrEmpty(settings.Icon.Label) ? settings.Message + settings.Icon.Label : settings.Message; 1626 @Render(settings.Icon) 1627 } else { 1628 @settings.Message 1629 } 1630 </div> 1631 } 1632 } 1633 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1634 1635 1636 @* Component *@ 1637 1638 @helper RenderHandlebarsRoot(HandlebarsRoot settings) { 1639 string preRender = !String.IsNullOrEmpty(settings.PreRenderScriptTemplate) ? "data-pre-render-template=\"" + settings.PreRenderScriptTemplate + "\"" : ""; 1640 1641 <div class="@settings.CssClass dw-mod js-handlebars-root" id="@settings.Id" data-template="@settings.ScriptTemplate" data-json-feed="@settings.FeedUrl" data-init-onload="@settings.InitOnLoad.ToString()" data-preloader="@settings.Preloader" @preRender> 1642 @if (settings.SubBlocks != null) { 1643 @RenderBlockList(settings.SubBlocks) 1644 } 1645 </div> 1646 } 1647 @using System.Reflection 1648 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1649 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1650 @using System.Text.RegularExpressions 1651 1652 1653 @* Component *@ 1654 1655 @helper RenderSticker(Sticker settings) { 1656 if (!String.IsNullOrEmpty(settings.Title)) { 1657 string size = settings.Size.ToString() != "None" ? "" + "stickers-container__tag--" + settings.Size.ToString().ToLower() : ""; 1658 string style = settings.Style.ToString() != "None" ? "" + "stickers-container__tag--" + settings.Style.ToString().ToLower() : ""; 1659 1660 Dictionary<String, String> optionalAttributes = new Dictionary<string, string>(); 1661 if (!String.IsNullOrEmpty(settings.Color) || !String.IsNullOrEmpty(settings.BackgroundColor)) { 1662 string styleTag = !String.IsNullOrEmpty(settings.Color) ? "color: " + settings.Color + "; " : ""; 1663 styleTag += !String.IsNullOrEmpty(settings.BackgroundColor) ? "background-color: " + settings.BackgroundColor + "; " : ""; 1664 optionalAttributes.Add("style", styleTag); 1665 } 1666 1667 <div class="stickers-container__tag @size @style @settings.CssClass dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@settings.Title</div> 1668 } 1669 } 1670 1671 @using System.Reflection 1672 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1673 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1674 1675 1676 @* Component *@ 1677 1678 @helper RenderStickersCollection(StickersCollection settings) 1679 { 1680 if (settings.Stickers.Count > 0) 1681 { 1682 string position = "stickers-container--" + Regex.Replace(settings.Position.ToString(), "([a-z])([A-Z])", "$1-$2").ToLower(); 1683 1684 <div class="stickers-container @position @settings.CssClass dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 1685 @foreach (Sticker sticker in settings.Stickers) 1686 { 1687 @Render(sticker) 1688 } 1689 </div> 1690 } 1691 } 1692 1693 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1694 1695 1696 @* Component *@ 1697 1698 @helper RenderForm(Form settings) { 1699 if (settings != null) 1700 { 1701 Dictionary<string, string> optionalAttributes = new Dictionary<string, string>(); 1702 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Action)) { optionalAttributes.Add("action", settings.Action); }; 1703 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { optionalAttributes.Add("name", settings.Name); }; 1704 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnSubmit)) { optionalAttributes.Add("onsubmit", settings.OnSubmit); }; 1705 var enctypes = new Dictionary<string, string> 1706 { 1707 { "multipart", "multipart/form-data" }, 1708 { "text", "text/plain" }, 1709 { "application", "application/x-www-form-urlencoded" } 1710 }; 1711 if (settings.Enctype != FormEnctype.none) { optionalAttributes.Add("enctype", enctypes[Enum.GetName(typeof(FormEnctype), settings.Enctype).ToLower()]); }; 1712 optionalAttributes.Add("method", settings.Method.ToString()); 1713 1714 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.FormStartMarkup)) 1715 { 1716 @settings.FormStartMarkup 1717 } 1718 else 1719 { 1720 @:<form class="@settings.CssClass u-no-margin dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 1721 } 1722 1723 foreach (var field in settings.GetFields()) 1724 { 1725 @Render(field) 1726 } 1727 1728 @:</form> 1729 } 1730 } 1731 @using System.Reflection 1732 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1733 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1734 1735 1736 @* Component *@ 1737 1738 @helper RenderText(Text settings) 1739 { 1740 @settings.Content 1741 } 1742 @using System.Reflection 1743 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1744 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1745 1746 1747 @* Component *@ 1748 1749 @helper RenderContentModule(ContentModule settings) { 1750 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Content)) 1751 { 1752 @settings.Content 1753 } 1754 } 1755 @using System.Reflection 1756 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1757 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1758 1759 1760 @* Component *@ 1761 1762 @helper RenderModal(Modal settings) { 1763 if (settings != null) 1764 { 1765 string modalId = !string.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? settings.Id : Guid.NewGuid().ToString("N"); 1766 1767 string onchange = !string.IsNullOrEmpty(settings.OnClose) ? "onchange=\"if(!this.checked){" + settings.OnClose + "}\"" : ""; 1768 1769 <input type="checkbox" id="@(modalId)ModalTrigger" class="modal-trigger" @onchange /> 1770 1771 <div class="modal-container"> 1772 @if (!settings.DisableDarkOverlay) 1773 { 1774 <label for="@(modalId)ModalTrigger" id="@(modalId)ModalOverlay" class="modal-overlay"></label> 1775 } 1776 <div class="modal modal--@settings.Width.ToString().ToLower() modal-height--@settings.Height.ToString().ToLower()" id="@(modalId)Modal"> 1777 @if (settings.Heading != null) 1778 { 1779 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Heading.Title)) 1780 { 1781 <div class="modal__header"> 1782 @Render(settings.Heading) 1783 </div> 1784 } 1785 } 1786 <div class="modal__body @(settings.Width.ToString().ToLower() == "full" ? "modal__body--full" : "")"> 1787 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.BodyText)) 1788 { 1789 @settings.BodyText 1790 } 1791 @if (settings.BodyTemplate != null) 1792 { 1793 @settings.BodyTemplate 1794 } 1795 @{ 1796 var actions = settings.GetActions(); 1797 } 1798 </div> 1799 @if (actions.Length > 0) 1800 { 1801 <div class="modal__footer"> 1802 @foreach (var action in actions) 1803 { 1804 if (Pageview.Device.ToString() != "Mobile") { 1805 action.CssClass += " u-no-margin"; 1806 } else { 1807 action.CssClass += " u-full-width u-margin-bottom"; 1808 } 1809 1810 @Render(action) 1811 } 1812 </div> 1813 } 1814 <label class="modal__close-btn" for="@(modalId)ModalTrigger"></label> 1815 </div> 1816 </div> 1817 } 1818 } 1819 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1820 1821 @* Component *@ 1822 1823 @helper RenderMediaListItem(MediaListItem settings) 1824 { 1825 <div class="media-list-item @settings.CssClass dw-mod" @(!string.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? "id=\"" + settings.Id + "\"" : "")> 1826 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 1827 { 1828 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 1829 { 1830 @Render(new Link 1831 { 1832 Href = settings.Link, 1833 CssClass = "media-list-item__sticker dw-mod", 1834 ButtonLayout = ButtonLayout.None, 1835 Title = settings.Label, 1836 OnClick = !string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick) ? settings.OnClick : "" 1837 }) 1838 } 1839 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 1840 { 1841 <span class="media-list-item__sticker dw-mod" onclick="@(settings.OnClick)"> 1842 <span class="u-uppercase">@settings.Label</span> 1843 </span> 1844 } 1845 else 1846 { 1847 <span class="media-list-item__sticker media-list-item__sticker--no-link dw-mod"> 1848 <span class="u-uppercase">@settings.Label</span> 1849 </span> 1850 } 1851 } 1852 <div class="media-list-item__wrap"> 1853 <div class="media-list-item__info dw-mod"> 1854 <div class="media-list-item__header dw-mod"> 1855 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 1856 { 1857 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 1858 { 1859 @Render(new Link 1860 { 1861 Href = settings.Link, 1862 CssClass = "media-list-item__name dw-mod", 1863 ButtonLayout = ButtonLayout.None, 1864 Title = settings.Title, 1865 OnClick = !string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick) ? settings.OnClick : "" 1866 }) 1867 } 1868 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 1869 { 1870 <span class="media-list-item__name dw-mod" onclick="@(settings.OnClick)">@settings.Title</span> 1871 } 1872 else 1873 { 1874 <span class="media-list-item__name media-list-item__name--no-link dw-mod">@settings.Title</span> 1875 } 1876 } 1877 1878 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Status)) 1879 { 1880 <div class="media-list-item__state dw-mod">@settings.Status</div> 1881 } 1882 </div> 1883 @{ 1884 settings.InfoTable.CssClass += " media-list-item__parameters-table"; 1885 } 1886 1887 @Render(settings.InfoTable) 1888 </div> 1889 <div class="media-list-item__actions dw-mod"> 1890 <div class="media-list-item__actions-list dw-mod"> 1891 @{ 1892 var actions = settings.GetActions(); 1893 1894 foreach (ButtonBase action in actions) 1895 { 1896 action.ButtonLayout = ButtonLayout.None; 1897 action.CssClass += " media-list-item__action link"; 1898 1899 @Render(action) 1900 } 1901 } 1902 </div> 1903 1904 @if (settings.SelectButton != null && !string.IsNullOrEmpty(settings.SelectButton.Title)) 1905 { 1906 settings.SelectButton.CssClass += " u-no-margin"; 1907 1908 <div class="media-list-item__action-button"> 1909 @Render(settings.SelectButton) 1910 </div> 1911 } 1912 </div> 1913 </div> 1914 </div> 1915 } 1916 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1917 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1918 1919 @helper RenderTable(Table settings) 1920 { 1921 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 1922 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1923 1924 var enumToClasses = new Dictionary<TableDesign, string> 1925 { 1926 { TableDesign.Clean, "table--clean" }, 1927 { TableDesign.Bordered, "table--bordered" }, 1928 { TableDesign.Striped, "table--striped" }, 1929 { TableDesign.Hover, "table--hover" }, 1930 { TableDesign.Compact, "table--compact" }, 1931 { TableDesign.Condensed, "table--condensed" }, 1932 { TableDesign.NoTopBorder, "table--no-top-border" } 1933 }; 1934 string tableDesignClass = ""; 1935 if (settings.Design != TableDesign.None) 1936 { 1937 tableDesignClass = enumToClasses[settings.Design]; 1938 } 1939 1940 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass) || settings.Design != TableDesign.None) { attributes.Add("class", "table " + tableDesignClass + " " + settings.CssClass + " dw-mod"); } 1941 1942 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary(d => d.Key, d => d.Last().Value); 1943 1944 <table @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes)> 1945 @if (settings.Header != null) 1946 { 1947 <thead> 1948 @Render(settings.Header) 1949 </thead> 1950 } 1951 <tbody> 1952 @foreach (var row in settings.Rows) 1953 { 1954 @Render(row) 1955 } 1956 </tbody> 1957 @if (settings.Footer != null) 1958 { 1959 <tfoot> 1960 @Render(settings.Footer) 1961 </tfoot> 1962 } 1963 </table> 1964 } 1965 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1966 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1967 1968 @helper RenderTableRow(TableRow settings) 1969 { 1970 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 1971 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1972 1973 var enumToClasses = new Dictionary<TableRowDesign, string> 1974 { 1975 { TableRowDesign.NoBorder, "table__row--no-border" }, 1976 { TableRowDesign.Border, "table__row--border" }, 1977 { TableRowDesign.TopBorder, "table__row--top-line" }, 1978 { TableRowDesign.BottomBorder, "table__row--bottom-line" }, 1979 { TableRowDesign.Solid, "table__row--solid" } 1980 }; 1981 1982 string tableRowDesignClass = ""; 1983 if (settings.Design != TableRowDesign.None) 1984 { 1985 tableRowDesignClass = enumToClasses[settings.Design]; 1986 } 1987 1988 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass) || settings.Design != TableRowDesign.None) { attributes.Add("class", "table__row " + tableRowDesignClass + " " + settings.CssClass + " dw-mod"); } 1989 1990 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary(d => d.Key, d => d.Last().Value); 1991 1992 <tr @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes)> 1993 @foreach (var cell in settings.Cells) 1994 { 1995 if (settings.IsHeaderRow) 1996 { 1997 cell.IsHeader = true; 1998 } 1999 @Render(cell) 2000 } 2001 </tr> 2002 } 2003 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 2004 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 2005 @using Dynamicweb.Core 2006 2007 @helper RenderTableCell(TableCell settings) 2008 { 2009 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 2010 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 2011 if (settings.Colspan != 0) { attributes.Add("colspan", Converter.ToString(settings.Colspan)); } 2012 if (settings.Rowspan != 0) { attributes.Add("rowspan", Converter.ToString(settings.Rowspan)); } 2013 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass)) { attributes.Add("class", settings.CssClass + " dw-mod"); } 2014 2015 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary(d => d.Key, d => d.Last().Value); 2016 2017 string tagName = settings.IsHeader ? "th" : "td"; 2018 2019 @("<" + tagName + " " + ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) + ">") 2020 @settings.Content 2021 @("</" + tagName + ">"); 2022 } 2023 @using System.Linq 2024 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 2025 2026 @* Component *@ 2027 2028 @helper RenderPagination(Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General.Pagination settings) 2029 { 2030 var pageNumberQueryStringName = Dynamicweb.Rapido.Services.Pagination.GetPageNumberQueryStringName(settings); // Get the proper 'page number' query string parameter 2031 var queryParameters = Dynamicweb.Rapido.Services.Url.GetQueryParameters(pageNumberQueryStringName); // Get the NameValueCollection from the querystring 2032 2033 if (settings.NumberOfPages > 1) 2034 { 2035 string url = HttpContext.Current.Request.Url.GetLeftPart(UriPartial.Authority) + "/Default.aspx"; 2036 string ariaLabel = !string.IsNullOrWhiteSpace(settings.AriaLabel) ? settings.AriaLabel : Translate("Page navigation"); 2037 Dictionary<string, int> startAndEndPageNumber = Dynamicweb.Rapido.Services.Pagination.GetStartAndEndPageNumber(settings); 2038 2039 <div class="pager u-margin-top dw-mod @settings.CssClass" aria-label="@ariaLabel"> 2040 @if (settings.ShowPagingInfo) 2041 { 2042 <div class="pager__info dw-mod"> 2043 @Translate("Page") @settings.CurrentPageNumber @Translate("of") @settings.NumberOfPages 2044 </div> 2045 } 2046 <ul class="pager__list dw-mod"> 2047 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(settings.FirstPageUrl) && settings.ShowFirstAndLastControls) 2048 { 2049 @Render(new PaginationItem { Link = settings.FirstPageUrl, Icon = settings.FirstIcon }) 2050 } 2051 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(settings.PreviousPageUrl) && settings.ShowNextAndPrevControls) 2052 { 2053 @Render(new PaginationItem { Link = settings.PreviousPageUrl, Icon = settings.PrevIcon }) 2054 } 2055 @if (settings.GetPages().Any()) 2056 { 2057 foreach (var page in settings.GetPages()) 2058 { 2059 @Render(page) 2060 } 2061 } 2062 else 2063 { 2064 for (var page = startAndEndPageNumber["StartPage"]; page <= startAndEndPageNumber["EndPage"]; page++) 2065 { 2066 queryParameters = Dynamicweb.Rapido.Services.Url.UpdateQueryStringParameter(queryParameters, pageNumberQueryStringName, page.ToString()); 2067 @Render(new PaginationItem { Label = page.ToString(), Link = Dynamicweb.Rapido.Services.Url.BuildUri(url, queryParameters).PathAndQuery, IsActive = (settings.CurrentPageNumber == page) }); 2068 } 2069 } 2070 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(settings.NextPageUrl) && settings.ShowNextAndPrevControls) 2071 { 2072 @Render(new PaginationItem { Link = settings.NextPageUrl, Icon = settings.NextIcon }) 2073 } 2074 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(settings.LastPageUrl) && settings.ShowFirstAndLastControls) 2075 { 2076 @Render(new PaginationItem { Link = settings.LastPageUrl, Icon = settings.LastIcon }) 2077 } 2078 </ul> 2079 </div> 2080 } 2081 } 2082 2083 @helper RenderPaginationItem(PaginationItem settings) 2084 { 2085 if (settings.Icon == null) 2086 { 2087 settings.Icon = new Icon(); 2088 } 2089 2090 settings.Icon.Label = settings.Label; 2091 <li class="pager__btn dw-mod"> 2092 @if (settings.IsActive) 2093 { 2094 <span class="pager__num pager__num--current dw-mod"> 2095 @Render(settings.Icon) 2096 </span> 2097 } 2098 else 2099 { 2100 <a href="@settings.Link" class="pager__num dw-mod"> 2101 @Render(settings.Icon) 2102 </a> 2103 } 2104 </li> 2105 } 2106 2107 2108 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 2109 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.Ecommerce 2110 2111 2112 2113 2114 2115 @functions { 2116 public string GenerateRgba(string color, string opacity) 2117 { 2118 color = color.Replace("#", ""); 2119 if (color.Length == 6) { 2120 return "rgba(" + Convert.ToInt32(color.Substring(0, 2), 16) + ", " + Convert.ToInt32(color.Substring(2, 2), 16) + ", " + Convert.ToInt32(color.Substring(4, 2), 16) + ", " + opacity + ");"; 2121 } else { 2122 return Convert.ToInt16(color).ToString(); 2123 } 2124 } 2125 } 2126 2127 @{ 2128 string link = !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Link")) ? Model.Item.GetString("Link") : ""; 2129 string linkTarget = link.Contains("http") ? "_blank" : "_self"; 2130 } 2131 2132 @if (!string.IsNullOrEmpty(link)) { 2133 <a href="@link" target="@linkTarget" class="u-overlay">&nbsp;</a> 2134 @RenderTheContent() 2135 } else { 2136 @RenderTheContent() 2137 } 2138 2139 2140 @helper RenderTheContent() { 2141 string innerPadding = Model.Item.GetList("Padding") != null ? " padding-size-" + Model.Item.GetList("Padding").SelectedValue.ToLower() : ""; 2142 innerPadding += Model.Item.GetList("PaddingPosition") != null ? " padding-position-" + Model.Item.GetList("PaddingPosition").SelectedValue.ToLower() : ""; 2143 2144 if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Image"))) { 2145 int width = Model.Item.GetString("ImageWidth") != null ? Model.Item.GetInt32("ImageWidth") : 100; 2146 string styleSetting = Model.Item.GetString("ImageStyle") != null ? Model.Item.GetList("ImageStyle").SelectedValue : ""; 2147 ImageStyle style = ImageStyle.None; 2148 style = styleSetting == "ball" ? style = ImageStyle.Ball : style; 2149 style = styleSetting == "triangle" ? style = ImageStyle.Triangle : style; 2150 2151 Image image = new Image 2152 { 2153 Path = Model.Item.GetFile("Image") != null ? Model.Item.GetFile("Image").Path : "", 2154 Style = style, 2155 ImageDefault = new ImageSettings 2156 { 2157 Crop = 5, 2158 Width = width 2159 } 2160 }; 2161 2162 if (styleSetting == "square") { 2163 image.ImageDefault.Crop = 0; 2164 image.ImageDefault.Height = image.ImageDefault.Width; 2165 } 2166 2167 @Render(image) 2168 } 2169 2170 <div class="u-full-width u-padding-top dw-mod"> 2171 @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Title")) || !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Text"))) { 2172 <div class="u-margin-bottom--lg"> 2173 @if (!Model.Item.GetBoolean("HideTitle")) { 2174 @Render(new Heading { Title = Model.Item.GetString("Title"), Level = 2, CssClass = "u-no-margin" }) 2175 } 2176 @Render(new Text { Content = Model.Item.GetString("Text") }) 2177 </div> 2178 } 2179 </div> 2180 2181 if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetItem("ButtonOne").GetString("Title"))) { 2182 <div class="buttons-collection u-block dw-mod"> 2183 @ParagraphButton(Model.Item.GetItem("ButtonOne")) 2184 </div> 2185 } 2186 } 2187 2188 2189 @helper ParagraphButton(ItemViewModel item) { 2190 if (item != null) { 2191 if (!string.IsNullOrEmpty(item.GetString("Title"))) { 2192 Button button = new Button { 2193 Title = item.GetString("Title"), 2194 Href = item.GetString("Link"), 2195 ButtonLayout = (ButtonLayout)System.Enum.Parse(typeof(ButtonLayout), char.ToUpper(item.GetList("Layout").SelectedValue[0]) + item.GetList("Layout").SelectedValue.Substring(1)) 2196 }; 2197 2198 if (!string.IsNullOrEmpty(item.GetString("Icon"))) { 2199 button.Icon = new Icon { 2200 CssClass = item.GetString("Icon") 2201 }; 2202 } 2203 2204 @Render(button) 2205 } 2206 } 2207 } 2208 2209 2210 2211 2212 2213